Wywiady i reportaeWydarzenia
Wicej o witychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe ksikiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnociKlasztory franciszkaskie
Na wiecie800-lecie franciszkanw
Wiadomoci z tematu: Aktualnoci:
Harme: 55 lat kapastwa o. Floriana
Szczebrzeszyn: franciszkanin wicemistrzem Polski
Rne: Rocznica franciszkowych lubw
Brehov: nowy zarzd franciszkaskiej kustodii
Albania: rocznica powicenia kocioa w Fier
Uganda: dynamika chrzecijaskiego wzrostu
Bratysawa: paschalne przygotowanie rodzin
Wrocaw: z mczennikami do Zmartwychwstania
Ksiki: przez krzy do zmartwychwstania
Sowacja: pocztek kapituy kustodii
Rne: Jubileusz wita Boego Miosierdzia
Ogoszenia: Franciszkaskie warsztaty muzyki
Trzebinia: Droga Krzyowa z mczennikami
Harme: Arturo Mari gociem Dni Kolbiaskich
Harme: z najwysz i najpikniejsz palm
Gogwek: patrze oczami mczennikw
Krakw: franciszkanie wkraczaj w nowe ycie
Horyniec: rekolekcje z ikon z San Damiano
Peru: wydawao si, e to koniec wiata
Krakw: Droga Krzyowa kard. Dziwisza
   Nastpne Nastpne
w. Kinga (1234-1292)
2011-07-24 09:11:24
w. Kinga naley do grona tych witych, ktrzy s nieprzerwanie, a po dzie dzisiejszy, ywo obecni w wiadomoci i religijnoci wiernych. Jest patronk Polski, Litwy, ziemi sdeckiej, diecezji tarnowskiej oraz grnikw wydobywajcych sl. Koci oddaje jej cze 24 lipca.

Kinga (jest to zdrobnienie imienia Kunegunda) bya wgiersk krlewn i polsk ksin. Urodzia si 5 marca 1234 r. na Wgrzech, bya jednym z dziesiciorga dzieci krla Beli IV i Marii, cesarzwny bizantyjskiej. Bya siostr w. Magorzaty Wgierskiej oraz b. Jolanty.

Kiedy miaa 5 lat, zostaa zarczona z 13-letnim ksiciem Bolesawem Wstydliwym. Zamieszkaa w Sandomierzu, a jej dalszym wychowaniem zaja si Grzymisawa, matka Bolesawa. W r. 1241, z powodu najazdu Mongow, ktrych w Europie nazywano Tatarami, musiaa chroni si na Wgrzech i Morawach.

W r. 1243 Bolesaw zosta ogoszony ksiciem Maopolski. Kinga zamieszkaa z mem w Nowym Korczynie, poniewa zamek w Krakowie zosta zniszczony przez Tatarw. Kinga wspieraa swego ma w sprawowaniu wadzy, zwaszcza w latach 1243-1279, kiedy by krlem Polski.

Za zgod ma, wstpia do III Zakonu w. Franciszka z Asyu. Zgodnie z wczesnymi kanonami witoci, oboje postanowili w maestwie zachowa dziewictwo. lub ten zoyli na rce biskupa krakowskiego Prandoty.

Kinga wspieraa hojnie witynie i klasztory, ufundowaa kocioy w Nowym Korczynie i w Bochni oraz klasztor franciszkanw w Starym Sczu. Przyczynia si do kanonizacji w. Stanisawa ze Szczepanowa.

Kinga zrealizowaa swoje macierzystwo w sposb duchowy, opiekujc si chorymi, prowadzc dziea dobroczynne. Penia misje mediacyjne midzy skconymi monowadcami. Cay swj posag, olbrzymi jak na owe czasy, przekazaa na odbudow pastwa polskiego, spustoszonego po najedzie Tatarw. W dowd wdzicznoci w 1257 r. otrzymaa na wasno ziemi sdeck i Pieniny.

Po mieci Bolesawa, w r. 1279 Kinga razem ze swoj siostr b. Jolant, zamieszkaa w Sczu, gdzie zajmowaa si m.in. organizacj parafii oraz budowaniem kocioa i klasztoru klarysek. Zamieszkaa w nim w 1280 r., a po omiu latach sama zostaa w nim zakonnic.

Przypisuje si jej wprowadzenie do programu zaj w klasztorze wsplnych modlitw oraz pieni i kaza w jzyku polskim. Miosierdzie wobec potrzebujcych, hojno serca, praca oraz gorliwo w modlitwie - to charakterystyczne rysy jej duchowoci zakonnej.

Od jesieni 1291 r. ciko chorowaa, umara 24 lipca 1292 r. Zostaa w pamici Polakw jako obroczyni wiary, matka narodu oraz ordowniczka kultury i mowy polskiej.

Beatyfikowa j papie Aleksander VIII w 1690 r. 16 czerwca w 1999 r. w Starym Sczu kanonizowa j Jan Pawe II.

W ikonografii przedstawiana jest w stroju klaryski lub ksinej (na ilustracji), jej atrybutem jest makieta starosdeckiego klasztoru, brya soli lub piercie. Z osob w. Kingi wie si wiele legend. Jedna z nich gosi, e Kinga wskazaa mieszkacom Bochni miejsce, gdzie miaa znajdowa si sl. Inna wie si z Tatrami, ktre miay powsta z porzuconej przez ni korony krlewskiej. Najwicej poda wie si z cudownymi wydarzeniami, jakich miaa dokona powstrzymujc najedajcych Polsk Tatarw.

wp

Krakw: ludzie suchajcy Boga
19 marca, w uroczysto w. Jzefa, trzej franciszkascy klerycy V roku studiw w Bazylice w. Franciszka w Krakowie otrzymali wicenia diakonatu.
Kalwaria: Cichemu Bohaterowi
Franciszkaska wsplnota zakonna w Kalwarii Pacawskiej uczcia 94. rocznic mierci Wenantego Katarzyca - towarzysza w. Maksymiliana Marii Kolbe.
Lww: poar klasztoru
w klasztorze przy yczakowskiej we Lwowie wybuch poar. Ogie zaj dach nad zakrysti kocioa-sanktuarium w. Antoniego i pomieszczeniami mieszkalnymi braci.
Ludzie: Niezomny o. Andrzej Deptuch
Franciszkanin o. Andrzej Deptuch (l. 95) zosta bohaterem oglnopolskiego projektu Instytutu Pamici Narodowej pt. „Kamienie pamici. Z modlitw Ojczynie”.
Krakw: suy sobie nawzajem mioci
Podczas tegorocznej Mszy Wieczerzy Paskiej w Wielki Czwartek krakowski prowincja franciszkanw obmy nogi swoim najbliszym wsppracownikom.
POLSCY MCZENNICY Z PERU

W zwizku z duym zapotrzebowaniem mediw przedstawiamy zebrane materiay dotyczce ycia, mczestwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, ktrzy zginli w Peru - o. Zbigniewa Strzakowskiego i o. Michaa Tomaszka. Korzystajc z naszych artykuw, kadorazowo naley poda autora i rdo.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, wicej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa uytkownikw Strefa - nowa wersja