Wywiady i reportaeWydarzenia
Wicej o witychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe ksikiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnociKlasztory franciszkaskie
Na wiecie800-lecie franciszkanw
Wiadomoci z tematu: Aktualnoci:
Brehov: Nowi przeoeni na Sowacji i w Albanii
Media: wity, jakiego nie zna wiat
Ksiki: franciszkaski znak mioci w Peru
Ogoszenia: FSM pod znakiem zwycistwa mczennikw
Chimbote: mural z franciszkaskimi mczennikami
Ogoszenia: W sobot nowi franciszkascy kapani
Krakw: z Maryj do Jezusa u franciszkanw
W prasie: papieska encyklika przeciwko chciwoci
Prasa: anioowie i problemy ycia duchowego
Bogenberg: najstarsza pielgrzymka w Bawarii
Ksiki: Losy zakonnika z Agnone
Owicim: Marsz dla ycia i Rodziny
Krakw: jak ewangelizowa dzisiaj Apokalips
Skpe: klaryski dla Krlowej Mazowsza i Kujaw
Nowy Targ: z Jezusem na Lodowisku u rde Odnowy
Warszawa: 510-lecie b. Wadysawa z Gielniowa
Krakw: Spotkanie z franciszkaskim poet
Wrocaw: majowe naboestwo uzdrowienia
kawica: wystawa pamitek po o. Michale Tomaszku
Prasa: ruszy z miejsca z o. Pio
   Nastpne Nastpne
w. Kinga (1234-1292)
2011-07-24 09:11:24
w. Kinga naley do grona tych witych, ktrzy s nieprzerwanie, a po dzie dzisiejszy, ywo obecni w wiadomoci i religijnoci wiernych. Jest patronk Polski, Litwy, ziemi sdeckiej, diecezji tarnowskiej oraz grnikw wydobywajcych sl. Koci oddaje jej cze 24 lipca.

Kinga (jest to zdrobnienie imienia Kunegunda) bya wgiersk krlewn i polsk ksin. Urodzia si 5 marca 1234 r. na Wgrzech, bya jednym z dziesiciorga dzieci krla Beli IV i Marii, cesarzwny bizantyjskiej. Bya siostr w. Magorzaty Wgierskiej oraz b. Jolanty.

Kiedy miaa 5 lat, zostaa zarczona z 13-letnim ksiciem Bolesawem Wstydliwym. Zamieszkaa w Sandomierzu, a jej dalszym wychowaniem zaja si Grzymisawa, matka Bolesawa. W r. 1241, z powodu najazdu Mongow, ktrych w Europie nazywano Tatarami, musiaa chroni si na Wgrzech i Morawach.

W r. 1243 Bolesaw zosta ogoszony ksiciem Maopolski. Kinga zamieszkaa z mem w Nowym Korczynie, poniewa zamek w Krakowie zosta zniszczony przez Tatarw. Kinga wspieraa swego ma w sprawowaniu wadzy, zwaszcza w latach 1243-1279, kiedy by krlem Polski.

Za zgod ma, wstpia do III Zakonu w. Franciszka z Asyu. Zgodnie z wczesnymi kanonami witoci, oboje postanowili w maestwie zachowa dziewictwo. lub ten zoyli na rce biskupa krakowskiego Prandoty.

Kinga wspieraa hojnie witynie i klasztory, ufundowaa kocioy w Nowym Korczynie i w Bochni oraz klasztor franciszkanw w Starym Sczu. Przyczynia si do kanonizacji w. Stanisawa ze Szczepanowa.

Kinga zrealizowaa swoje macierzystwo w sposb duchowy, opiekujc si chorymi, prowadzc dziea dobroczynne. Penia misje mediacyjne midzy skconymi monowadcami. Cay swj posag, olbrzymi jak na owe czasy, przekazaa na odbudow pastwa polskiego, spustoszonego po najedzie Tatarw. W dowd wdzicznoci w 1257 r. otrzymaa na wasno ziemi sdeck i Pieniny.

Po mieci Bolesawa, w r. 1279 Kinga razem ze swoj siostr b. Jolant, zamieszkaa w Sczu, gdzie zajmowaa si m.in. organizacj parafii oraz budowaniem kocioa i klasztoru klarysek. Zamieszkaa w nim w 1280 r., a po omiu latach sama zostaa w nim zakonnic.

Przypisuje si jej wprowadzenie do programu zaj w klasztorze wsplnych modlitw oraz pieni i kaza w jzyku polskim. Miosierdzie wobec potrzebujcych, hojno serca, praca oraz gorliwo w modlitwie - to charakterystyczne rysy jej duchowoci zakonnej.

Od jesieni 1291 r. ciko chorowaa, umara 24 lipca 1292 r. Zostaa w pamici Polakw jako obroczyni wiary, matka narodu oraz ordowniczka kultury i mowy polskiej.

Beatyfikowa j papie Aleksander VIII w 1690 r. 16 czerwca w 1999 r. w Starym Sczu kanonizowa j Jan Pawe II.

W ikonografii przedstawiana jest w stroju klaryski lub ksinej (na ilustracji), jej atrybutem jest makieta starosdeckiego klasztoru, brya soli lub piercie. Z osob w. Kingi wie si wiele legend. Jedna z nich gosi, e Kinga wskazaa mieszkacom Bochni miejsce, gdzie miaa znajdowa si sl. Inna wie si z Tatrami, ktre miay powsta z porzuconej przez ni korony krlewskiej. Najwicej poda wie si z cudownymi wydarzeniami, jakich miaa dokona powstrzymujc najedajcych Polsk Tatarw.

wp

Wrzburg: biskup z modzie franciszkask
Biskup Wrzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedzi grup modziey franciszkaskiej „Fraziskus” dziaajc przy tamtejszym klasztorze.
Kijw: odznaczenie dla o. Wadysawa Lizuna
O. Wadysaw Lizun zosta odznaczony przez Bronisawa Komorowskiego zotym krzyem zasug za zaangaowanie na rzecz Polakw i kultury polskiej na Ukrainie.
Harme: XIV Dni Kolbiaskie
Specjalnym tegorocznego spotkania by fotograf siedmiu kolejnych papiey, Arturo Mari, ktry da osobiste wiadectwo witoci w codziennym yciu Jana Pawa II.
Albania: rocznica powicenia wityni
W albaskim miecie Fier sowaccy franciszkanie witowali uroczycie dwudziest rocznic powicenia pierwszej wityni na tych rozlegych obszarach.
Harme: 55 lat kapastwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum w. Maksymiliana w Harmach obchodzili uroczycie w Niedziel Boego Miosierdzia jubileusz 55 lat kapastwa o. Floriana Szczcha.
POLSCY MCZENNICY Z PERU

W zwizku z duym zapotrzebowaniem mediw przedstawiamy zebrane materiay dotyczce ycia, mczestwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, ktrzy zginli w Peru - o. Zbigniewa Strzakowskiego i o. Michaa Tomaszka.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, wicej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa uytkownikw Strefa - nowa wersja