Wywiady i reportaeWydarzenia
Wicej o witychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe ksikiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnociKlasztory franciszkaskie
Na wiecie800-lecie franciszkanw
Wiadomoci z tematu: Aktualnoci:
kawica: wystawa pamitek po o. Michale Tomaszku
Prasa: ruszy z miejsca z o. Pio
Bielsko-Biaa: „Ognie Lolka” za franciszkanw
Media: franciszkaski teledysk na DM
Rychwad: jak si modli z Maryj?
Ksiki: wasna droga Franciszka z Asyu
Krakw: Konferencja o klauzuli sumienia
kawica: przed beatyfikacj o. Tomaszka
owicz: Matka Boa askawa u pijarw
Niepokalanw: podwaliny pod Maksyminalia 2016
Krakw: o klasztorach franciszkanw i klarysek
Paragwaj: pogrzeb o. Rufina Oreckiego
Sanok: jubileusz Sanktuarium MB Pocieszenia
Jaso: „Sprowadzaj nas na ziemi”
Munyonyo: wbicie pierwszej opaty w sanktuarium
Harme: Maksymilian i Pilecki bohaterami sesji
Strefa Zero 2015 - Wezwani do zwycistwa
Ogoszenia: Osoby konsekrowane w TVP2
Rne: Czytelnicy „Posaca” pod opiek duchow
Warszawa: 3 maja na Siekierkach
   Nastpne Nastpne
Klasztory w Polsce: Rywad Krlewski
2007-04-01 10:51:54
Rywad jest miejscowoci lec na Pojezierzu Chemiskim, w diecezji toruskiej. Niegdy by wasnoci krlewsk. Znajduje si tutaj sanktuarium Matki Boej Rywadzkiej - Pocieszycielki Strapionych, ktrego kustoszami s Bracia Mniejsi Kapucyni.

Otaczana kultem figura Matki Boej z Dziecitkiem zaliczana jest przez krytykw sztuki do typu Piknych Madonn Tronujcych. Powstaa w XIV w., naley do krgu Madonn "na lwach". Za jej twrc uwaa si nieznanego z imienia rycerza krzyackiego z zamku w Radzyniu. Wyrzebiona jest z drewna lipowego, ma 72 centymetry wysokoci. Postacie s wielobarwne, maj charakterystyczne czarne peruki i zote korony.

Najstarsza wzmianka o istnieniu w Rywadzie kocioa pochodzi z poowy 1319 r. Parafi utworzono prawdopodobnie z podziau parafii w pobliskim Radzyniu Chemiskim, w ktrym znajdowa si ju w 1234 r. zamek krzyacki. Stojca obecnie w otarzu gwnym figura Maryi z Dziecitkiem, pochodzi z kaplicy zamkowej w Radzyniu. Nastpnie miano j umieci w przydronej kapliczce, a kiedy zaczo do niej przybywa coraz wicej pielgrzymw, przeniesiono j do kocioa w Radzyniu. Pod koniec XIV w. figura zostaa umieszczona w kociele w Rywadzie, w ktrym znajduje si po dzi dzie.

Od XIV w. ziemia chemiska bya aren walk o Pomorze Wschodnie midzy Polsk a Krzyakami. W 1454 r. krl Kazimierz Jagielloczyk wcielajc Prusy do pastwa polskiego wypowiedzia wojn zakonowi krzyackiemu, znan jako wojna trzynastoletnia (1454-1466). Koci rywadzki zosta w wyniku dziaa wojennych zniszczony. Okoo 1590 r. wybudowano nowy, drewniany. Panujca na Pomorza reformacja, zwalczajca wszelkie objawy kultu obrazw i figur, nie przeszkodzia rozwojowi kultu Matki Boej Rywadzkiej, a koci nigdy nie zosta zamieniony na zbr protestancki.

Kolejny raz witynia rywadzka zostaa znacznie uszkodzona podczas dwch wojen szwedzkich, w latach 1626-1629 i 1655-1660. W 1693 r. parafi w Rywadzie przyczono do pobliskiego Bursztynowa. Na miejscu zniszczonej przez poogi wojenne wityni zbudowano nowy, trzeci z kolei koci. Fundatorem budowanej w latach 1685-1698 wityni by Sebastian Czapski, wczesny waciciel Rywadu. Zgodnie z obyczajem epoki nowa witynia otrzymaa wezwanie w. Sebastiana dla upamitnienia imienia fundatora, ktre zastpio tytu poprzedni, to jest Narodzenia NMP. Jednak drewniany koci okaza si niewystarczajcy dla potrzeb narastajcego w XVIII w. kultu cudownej figury. W 1738 r. zakoczono budow wityni murowanej, w stylu romasko-barokowym. Ta czwarta z kolei budowla, przerabiana w latach pniejszych, przetrwaa do dzi.

8 lutego 1748 r. koci z cudown figurk Matki Boej przekazano warszawskim kapucynom. W latach 1756-1779 powstay zabudowania klasztorne. 7 padziernika 1756 r. dokonano konsekracji wityni, ktra otrzymaa tytu Narodzenia NMP i w. Sebastiana. W 1766 r. placwka w Rywadzie uzyskaa status penoprawnego klasztoru.

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. Rywad wczony zosta do zaboru pruskiego. Mimo trudnej sytuacji politycznej, nie ustaway pielgrzymki do Pani Rywadzkiej. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 r. surowe zarzdzenia zaborcy bardzo ograniczyy swobod praktyk religijnych klasztoru rywadzkiego.

Po wykreleniu Polski z mapy Europy w wyniku trzeciego rozbioru w 1795 r., wadze pruskie przystpiy do systematycznej akcji antykatolickiej i antypolskiej. W 1810 r. ukaza si dekret nakazujcy kast zakonw. 13 padziernika 1825 r. roku ostatni dwaj kapucyni opucili klasztor, udajc si do Zakroczymia. Administracj parafii przejli kapani diecezjalni.

Po odzyskaniu niepodlegoci Polski w 1918 r. znacznie oywi si kult Madonny Rywadzkiej. Organizatorem ycia religijnego w parafii w Rywadzie by ks. Cyryl Metody Karczyski. W okresie midzywojennym szczegln cze dla cudownej figury Matki Boej okazywali Romowie, ktrzy przybywali tu ze swoimi wdrownymi taborami. Wedug miejscowego przekazu ok. 1930 r. pewna Cyganka doznaa uzdrowienia przed figur rywadzkiej Madonny. Z wdzicznoci obcia czarny warkocz i zoya Maryi w ofierze. Wykonano z niego pniej peruki dla figury Maryi i Jezusa. Wrd tytuw, jakimi tradycyjnie nazywano Madonn z Rywadu znalaz si nowy: Matka Boa Cygaska. W 1949 r. miaa tu miejsce najwiksza pielgrzymka Romw, ktrzy obchodzc wityni na kolanach, dzikowali za ocalenie i uwolnienie z obozw koncentracyjnych.

W latach okupacji hitlerowskiej w budynku poklasztornym, Niemcy urzdzili szpital wojskowy, a wycofujc si ograbili koci z przedmiotw kultu religijnego, kradnc m.in. zote korony z figury Matki Boej i srebrne wota.

Na mocy umowy wadz kocielnych i zakonnych, przyby do Rywadu 13 stycznia 1947 r. pierwszy po 120 latach kapucyn. By nim o. Klemens Kulesza, mianowany rwnie administratorem parafii w Bursztynowie. Do ocalaej z wojennej poogi wityni zaczli przybywa systematycznie i w coraz wikszej liczbie czciciele Matki Boej Rywadzkiej.

W nocy z 25 na 26 wrzenia 1953 r. wadze komunistyczne aresztoway Prymasa Polski kardynaa Stefana Wyszyskiego. Internowano go w rywadzkim klasztorze, gdzie przebywa od 26 wrzenia do 11 padziernika.

W latach 1971-72 przeprowadzono regotyzacj figury Matki Boej oraz gruntownie wyremontowano koci. 3 wrzenia 1972 r. odbya si koronacja papieskimi koronami figury Matki Boej Pocieszycielki Strapionych, ktrej dokona dawny wizie - kardyna Wyszyski. W licie do kapucynw z 1973 r. napisa on: "Jestem wam wdziczny, e otworzylicie bramy mocarzom ciemnoci, bym mg pozostawa pod opiek Matki Boej Rywadzkiej. Z wielk wdzicznoci za t opiek koronowaem J - wiadom, e 'miujcym Boga wszystko pomaga do dobrego'. W celi kapucyskiej zrodzia si myl oddania si Maryi w macierzysk niewol mioci, zrealizowana w Stoczku Warmiskim". W 1981 r. kard. Jzef Glemp odsoni tablic pamitkow ku czci Prymasa Tysiclecia, a ostatnio postanowiono jego obelisk. W jednej z cel znajduje si sala pamici kard. Wyszyskiego.


W 2004 r. sanktuarium w Rywadzie uzyskao przywilej afiliacji do rzymskiego sanktuarium bazyliki Matki Boej - Santa Maria Maggiore - wraz z wszelkimi zwizanymi z tym aktem dobrami duchowymi. Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnie otrzymanych od Ojca witego Jana Pawa II, udzielia odpustu zupenego w dzie wita tytularnego bazyliki - 5 sierpnia, w dzie wita tytularnego samego sanktuarium, we wszystkie uroczystoci liturgiczne Matki Boej, raz w roku w dzie dowolnie wybrany przez poszczeglnego wiernego oraz kadorazowo podczas uczestniczenia w pielgrzymce do tego sanktuarium.

Rywad OFMCap / wp

Na zdjciach: 1) figura Matki Boej Rywadzkiej, 2) klasztor Braci Kapucynw, 3) sala pamici kard. Wyszyskiego, 4) wntrze kocioa w Rywadzie / fot. Rywad OFMCap


W internecie: Sanktuarium Matki Boej Rywadzkiej.
Wrzburg: biskup z modzie franciszkask
Biskup Wrzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedzi grup modziey franciszkaskiej „Fraziskus” dziaajc przy tamtejszym klasztorze.
Kijw: odznaczenie dla o. Wadysawa Lizuna
O. Wadysaw Lizun zosta odznaczony przez Bronisawa Komorowskiego zotym krzyem zasug za zaangaowanie na rzecz Polakw i kultury polskiej na Ukrainie.
Harme: XIV Dni Kolbiaskie
Specjalnym tegorocznego spotkania by fotograf siedmiu kolejnych papiey, Arturo Mari, ktry da osobiste wiadectwo witoci w codziennym yciu Jana Pawa II.
Albania: rocznica powicenia wityni
W albaskim miecie Fier sowaccy franciszkanie witowali uroczycie dwudziest rocznic powicenia pierwszej wityni na tych rozlegych obszarach.
Harme: 55 lat kapastwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum w. Maksymiliana w Harmach obchodzili uroczycie w Niedziel Boego Miosierdzia jubileusz 55 lat kapastwa o. Floriana Szczcha.
POLSCY MCZENNICY Z PERU

W zwizku z duym zapotrzebowaniem mediw przedstawiamy zebrane materiay dotyczce ycia, mczestwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, ktrzy zginli w Peru - o. Zbigniewa Strzakowskiego i o. Michaa Tomaszka.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, wicej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa uytkownikw Strefa - nowa wersja