Wywiady i reportaeWydarzenia
Wicej o witychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe ksikiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnociKlasztory franciszkaskie
Na wiecie800-lecie franciszkanw
Wiadomoci z tematu: Aktualnoci:
Brehov: Nowi przeoeni na Sowacji i w Albanii
Media: wity, jakiego nie zna wiat
Ksiki: franciszkaski znak mioci w Peru
Ogoszenia: FSM pod znakiem zwycistwa mczennikw
Chimbote: mural z franciszkaskimi mczennikami
Ogoszenia: W sobot nowi franciszkascy kapani
Krakw: z Maryj do Jezusa u franciszkanw
W prasie: papieska encyklika przeciwko chciwoci
Prasa: anioowie i problemy ycia duchowego
Bogenberg: najstarsza pielgrzymka w Bawarii
Ksiki: Losy zakonnika z Agnone
Owicim: Marsz dla ycia i Rodziny
Krakw: jak ewangelizowa dzisiaj Apokalips
Skpe: klaryski dla Krlowej Mazowsza i Kujaw
Nowy Targ: z Jezusem na Lodowisku u rde Odnowy
Warszawa: 510-lecie b. Wadysawa z Gielniowa
Krakw: Spotkanie z franciszkaskim poet
Wrocaw: majowe naboestwo uzdrowienia
kawica: wystawa pamitek po o. Michale Tomaszku
Prasa: ruszy z miejsca z o. Pio
   Nastpne Nastpne
w. Feliks z Cantalice (1515-1587)
2011-05-18 09:21:33
Nigdy nie nauczy si pisa ani czyta. By wyjtkowo barwn i jedn z najbardziej znanych osb w XVI-wiecznym Rzymie. Jest pierwszym witym z zakonu kapucynw.

Feliks Porri urodzi si w 1515 roku w Cantalice, niedaleko Rieti we Woszech. By pasterzem i rolnikiem, zajmowa si prowadzeniem gospodarstwa. Majc 28 lat, wstpi do zakonu kapucynw. Po odbyciu nowicjatu zosta skierowany do klasztoru w Rzymie, gdzie ponad 40 lat by kwestarzem. Zajmowa si zbieraniem jamuny i ofiar dla klasztoru, biednych i chorych. W poatanym habicie codziennie przemierza ulice Wiecznego Miasta.

Zarwno dobrodziejom, jak i tym, ktrzy nic mu nie ofiarowali, zawsze mwi dwa sowa: "Deo gratias" (po ac. - Bogu niech bd dziki), std wzi si jego przydomek Brat "Deogratias". Po pewnym czasie sta si rozpoznawaln postaci w Wiecznym Miecie. By bardzo szanowany i budzi powszechn sympati. Lubiy go zwaszcza dzieci, poniewa uczy je piewu piosenek i ballad.

W swojej codziennej wdrwce po Rzymie spotyka si z wieloma ludmi, w tym rwnie ze witymi. Jego znajomymi byli: w. Ignacy Loyola, w. Pius V papie, w. Karol Boromeusz (+1585, kardyna, franciszkanin wiecki), w. Alojzy Gonzaga. Szczeglna przyja czya go ze w. Filipem Nereuszem.

Innym jego przyjacielem by kard. Feliks Peretti. Wiedzc, e Feliks ma dar proroctwa, pewnego razu zapyta go artem, czy kiedy zostanie wybrany papieem. "Wprawdzie ksidz kardyna robi sobie z tego arty - odpowiedzia Feliks - ale tak si stanie. Ksidza wybior na papiea". Dla napomnienia doda: "Niech ksidz kardyna stara si by porzdnym papieem, ktry wzorowo bdzie kierowa Kocioem!"

I rzeczywicie, kard. Peretti, ktry nalea do zakonu franciszkanw, zosta wybrany papieem po mierci Grzegorza XIII. Przeszed do historii pod imieniem Sykstusa V. Mimo podeszego wieku, okaza si jednym z najbardziej dynamicznie dziaajcych papiey, zreformowa administracj Kocioa i przebudowa Rzym.

w. Feliks lubi mwi, e zna tylko sze liter: pi czerwonych i jedn bia. Przez czerwone rozumia pi ran Chrystusa, a przez jedn bia - Matk Najwitsz, ktr darzy dziecic mioci. Jako duchowy syn w. Franciszka, odznacza si wielk prostot i otwartoci na ludzi. Spa tylko trzy godziny na dob, w nocy czuwa na modlitwie, zna na pami fragmenty Pisma w. Kiedy modli si, podobnie jak w. Franciszek, zapada w ekstazy, paka i piewa. By wielkim czcicielem Matki Boej, ktra objawiaa mu si z Dziecitkiem Jezus.

Przepowiedzia dzie swojej mierci, z radoci przyjmujc jej nadejcie. Zmar 18 maja 1587 roku, zosta pochowany w kociele kapucynw w Rzymie. W poczet bogosawionych zaliczy go Urban VIII w 1625 roku, a w poczet witych - papie Klemens XI w 1712 roku. Koci wspomina go 18 maja.

w. Feliks z Cantalice jest patronem dzieci, kobiet w stanie bogosawionym oraz bezdzietnych maestw. 18 maja kapucyni odprawiaj specjalne naboestwa, w czasie ktrych bogosawi si tzw. olej w. Feliksa oraz namaszcza nim gwnie dzieci. Zwyczaj ten nawizuje do uzdrowienia dziecka, ktre Feliks namaci oliw z wiecznej lampki.

w. Feliks jest patronem Zgromadzenia Sistr Felicjanek, ktre powstao w Warszawie w 1855 roku. Zgromadzenie Sistr witego Feliksa z Cantalice Trzeciego Zakonu Regularnego w. Franciszka Serafickiego nazwano felicjankami, poniewa czsto widywano siostry modlce si w warszawskim kociele kapucynw, przed otarzem w. Feliksa.

wp

Wrzburg: biskup z modzie franciszkask
Biskup Wrzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedzi grup modziey franciszkaskiej „Fraziskus” dziaajc przy tamtejszym klasztorze.
Kijw: odznaczenie dla o. Wadysawa Lizuna
O. Wadysaw Lizun zosta odznaczony przez Bronisawa Komorowskiego zotym krzyem zasug za zaangaowanie na rzecz Polakw i kultury polskiej na Ukrainie.
Harme: XIV Dni Kolbiaskie
Specjalnym tegorocznego spotkania by fotograf siedmiu kolejnych papiey, Arturo Mari, ktry da osobiste wiadectwo witoci w codziennym yciu Jana Pawa II.
Albania: rocznica powicenia wityni
W albaskim miecie Fier sowaccy franciszkanie witowali uroczycie dwudziest rocznic powicenia pierwszej wityni na tych rozlegych obszarach.
Harme: 55 lat kapastwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum w. Maksymiliana w Harmach obchodzili uroczycie w Niedziel Boego Miosierdzia jubileusz 55 lat kapastwa o. Floriana Szczcha.
POLSCY MCZENNICY Z PERU

W zwizku z duym zapotrzebowaniem mediw przedstawiamy zebrane materiay dotyczce ycia, mczestwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, ktrzy zginli w Peru - o. Zbigniewa Strzakowskiego i o. Michaa Tomaszka.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, wicej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa uytkownikw Strefa - nowa wersja