Wywiady i reportaeWydarzenia
Wicej o witychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe ksikiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnociKlasztory franciszkaskie
Na wiecie800-lecie franciszkanw
Wiadomoci z tematu: Aktualnoci:
Media: wity, jakiego nie zna wiat
Ksiki: franciszkaski znak mioci w Peru
Ogoszenia: FSM pod znakiem zwycistwa mczennikw
Chimbote: mural z franciszkaskimi mczennikami
Ogoszenia: W sobot nowi franciszkascy kapani
Krakw: z Maryj do Jezusa u franciszkanw
W prasie: papieska encyklika przeciwko chciwoci
Prasa: anioowie i problemy ycia duchowego
Bogenberg: najstarsza pielgrzymka w Bawarii
Ksiki: Losy zakonnika z Agnone
Owicim: Marsz dla ycia i Rodziny
Krakw: jak ewangelizowa dzisiaj Apokalips
Skpe: klaryski dla Krlowej Mazowsza i Kujaw
Nowy Targ: z Jezusem na Lodowisku u rde Odnowy
Warszawa: 510-lecie b. Wadysawa z Gielniowa
Krakw: Spotkanie z franciszkaskim poet
Wrocaw: majowe naboestwo uzdrowienia
kawica: wystawa pamitek po o. Michale Tomaszku
Prasa: ruszy z miejsca z o. Pio
Bielsko-Biaa: „Ogie Lolka” za franciszkanw
   Nastpne Nastpne
Na Grze w. Anny
2010-06-28 09:39:04
Gra w. Anny jest najbardziej znanym sanktuarium franciszkaskim na ziemi opolskiej. Na tym najwyszym wzniesieniu Wyyny lskiej, zwanym take Gr Chemsk, znajduje si bazylika w. Anny Samotrzeciej oraz klasztor franciszkanw.

Kustoszami sanktuarium s franciszkanie z Prowincji w. Jadwigi, ktrzy na Gr w. Anny zostali sprowadzeni w 1656 r. Na pocztku XVIII wieku na okolicznych wzniesieniach, wok kocioa, zbudowano kaplice zwizane z mk i mierci Chrystusa. W ten sposb powstaa tzw. "kalwaria", ktra wyraa jeden z najbardziej charakterystycznych rysw duchowoci franciszkaskiej - umiowanie Chrystusa cierpicego i umczonego.

Uroczystoci odpustowe ku czci w. Anny odbywaj si w lipcu. W tym roku rozpoczy si one 23 lipca, dzie pniej odbya si procesja z figur w. Anny do groty lurdzkiej oraz tzw. suma pontyfikalna. Odpust zakoczy si 26 lipca, w liturgiczne wspomnienie w. Anny.

Wedug tradycji, rodzicami Maryi byli w. Anna i jej m, w. Joachim. Dobrze wychowujc swoj crk, przygotowali j tym samym do wypenienia niezwykego zadania - bycia matk Jezusa, czowieka i Boga. Kult w. Anny rozwija si wraz z rozwojem kultu Matki Boej. Ju w IV wieku istnia w Jerozolimie koci ku czci w. Joachima i w. Anny.

52-centymetrowa figurka, wykonana z drewna lipowego, znajduje si w otarzu gwnym franciszkaskiej bazyliki, pochodzi z przeomu XV i XVI wieku. Przedstawia w. Ann, trzymajc w jednej rce Maryj, a w drugiej - Jezusa. w. Anna na pierwszy plan wysuwa swego Wnuka, na drugi - Crk. Sama pozostaje w cieniu, std jej staropolski przydomek: Samotrzecia.

Na Grze w. Anny co roku organizowane jest w lipcu wito Modziey. Z racji pooenia geograficznego, miejsce to odwiedza wielu pielgrzymw i turystw z Niemiec i Czech.

W kwietniu 2004 r. Gra w. Anny, jako "komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy", zostaa wpisana na list 28 polskich Pomnikw Historii. Znajduje si na niej m.in. klasztor paulinw w Czstochowie, klasztor bernardynw w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kazimierz Dolny, historyczne centrum Krakowa, opactwo cystersw w Krzeszowie, klasztor bernardynw w Leajsku, historyczne centrum Warszawy z Traktem Krlewskim i Wilanowem, historyczne centrum Zamocia.

wp

Na zdjciach, sankturaium na Grze w. Anny: 1) bazylika na Grze w. Anny, 2) prezbiterium w bazylice w. Anny, 3) figurka w. Anny Samotrzeciej w otarzu gwnym bazyliki / fot. W. Pobiedziski OFMConv


W internecie: Sanktuarium w. Anny Samotrzeciej, na Grze w. Anny.
Wrzburg: biskup z modzie franciszkask
Biskup Wrzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedzi grup modziey franciszkaskiej „Fraziskus” dziaajc przy tamtejszym klasztorze.
Kijw: odznaczenie dla o. Wadysawa Lizuna
O. Wadysaw Lizun zosta odznaczony przez Bronisawa Komorowskiego zotym krzyem zasug za zaangaowanie na rzecz Polakw i kultury polskiej na Ukrainie.
Harme: XIV Dni Kolbiaskie
Specjalnym tegorocznego spotkania by fotograf siedmiu kolejnych papiey, Arturo Mari, ktry da osobiste wiadectwo witoci w codziennym yciu Jana Pawa II.
Albania: rocznica powicenia wityni
W albaskim miecie Fier sowaccy franciszkanie witowali uroczycie dwudziest rocznic powicenia pierwszej wityni na tych rozlegych obszarach.
Harme: 55 lat kapastwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum w. Maksymiliana w Harmach obchodzili uroczycie w Niedziel Boego Miosierdzia jubileusz 55 lat kapastwa o. Floriana Szczcha.
POLSCY MCZENNICY Z PERU

W zwizku z duym zapotrzebowaniem mediw przedstawiamy zebrane materiay dotyczce ycia, mczestwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, ktrzy zginli w Peru - o. Zbigniewa Strzakowskiego i o. Michaa Tomaszka.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, wicej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa uytkownikw Strefa - nowa wersja