Wywiady i reportaeWydarzenia
Wicej o witychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe ksikiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnociKlasztory franciszkaskie
Na wiecie800-lecie franciszkanw
Wiadomoci z tematu: Aktualnoci:
Media: franciszkaski teledysk na DM
Rychwad: jak si modli z Maryj?
Ksiki: wasna droga Franciszka z Asyu
Krakw: Konferencja o klauzuli sumienia
kawica: przed beatyfikacj o. Tomaszka
owicz: Matka Boa askawa u pijarw
Niepokalanw: podwaliny pod Maksyminalia 2016
Krakw: o klasztorach franciszkanw i klarysek
Paragwaj: pogrzeb o. Rufina Oreckiego
Sanok: jubileusz Sanktuarium MB Pocieszenia
Jaso: „Sprowadzaj nas na ziemi”
Munyonyo: wbicie pierwszej opaty w sanktuarium
Harme: Maksymilian i Pilecki bohaterami sesji
Strefa Zero 2015 - Wezwani do zwycistwa
Ogoszenia: Osoby konsekrowane w TVP2
Rne: Czytelnicy „Posaca” pod opiek duchow
Warszawa: 3 maja na Siekierkach
Gogwek: franciszkanin ze zot odznak
Taszkent: rocznica patrona administratury
Prasa: nowy numer Posaca w. Antoniego
   Nastpne Nastpne
Trzeci Zakon w. Franciszka
2007-10-03 09:53:31
W roku 1221 w. Franciszek z Asyu zaoy zakon dla ludzi wieckich, pragncych y duchowoci franciszkask.

Pierwszych franciszkanw wieckich nazywano Brami i Siostrami od Pokuty. Do tego zakonu naleeli ludzie wszystkich stanw: chopi, mieszczanie, szlachta, rycerze i wadcy, a take kapani diecezjalni, biskupi, kardynaowie i papiee. Wedug tradycji pierwszymi tercjarzami byli woscy maonkowie, bogosawieni Luchezjusz i Buonadonna (+1260), ktrzy habity zakonne otrzymali z rk w. Franciszka z Asyu (1182-1226).

24 czerwca 1978 roku papie Pawe VI zatwierdzi now regu III Zakonu, zmieniajc jego nazw na Franciszkaski Zakon wieckich (ac. Ordo Franciscanus Saecularis - OFS). Nowe Konstytucje generalne zostay zatwierdzone 8 grudnia 2000 roku.

W rozumieniu Kodeksu Prawa Kanonicznego, FZ jest stowarzyszeniem, ktrego czonkowie yj w wiecie i uczestnicz w duchu instytutu zakonnego. Tym instytutem zakonnym jest I Zakon Franciszkaski, ktry tworzy kilka gazi: Zakon Braci Mniejszych (OFM), Zakon Braci Mniejszych Kapucynw (OFMCap), Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv) oraz III Zakon Regularny (TOR).

Do rodziny franciszkaskiej naley na caym wiecie okoo 700 tys. czonkw, jest to najliczniejsza grupa spord kilku nurtw duchowoci w Kociele. Rodzin franciszkask tworz bracia i siostry nalecy do I zakonu (OFM, OFMCap, OFMConv - ok. 36 tys.), do II zakonu (Ubogie Panie, czyli klaryski - ok. 22 tys.), do III Zakonu Regularnego (TOR i zgromadzenia zakonne oparte na regule III Zakonu w. Franciszka - ok. 150 tys.) oraz do FZ (OFS - ok. 500 tys.).

Warto podkreli, e duchowoci franciszkask zafascynowani s nie tylko katolicy. Wsplnoty franciszkaskie istniej take w Kocioach protestanckich, anglikaskim i starokatolickim, nale one do tzw. Ekumenicznego Zakonu Franciszkaskiego. Rodzina franciszkaska oraz niekatolickie wsplnoty franciszkaskie razem dziaaj w organizacji Franciscans International, ktra jest afiliowana przy ONZ.

W Polsce FZ dzieli si na 16 regionw, liczy blisko 17 tysicy czonkw, skupionych w okoo 600 wsplnotach, dziaajcych przy klasztorach franciszkaskich i parafiach diecezjalnych.

Do III Zakonu w. Franciszka naleao kilku papiey: b. Pius IX (+1878), Leon XIII (+1903), w. Pius X (+1914), Pius XI (+1931), Pius XII (+1958) i b. Jan XXIII (+1963).

Do grona tercjarzy franciszkaskich naleao wiele osb wieckich, ktre zostay wyniesione do chway otarzy: w. Elbieta Wgierska (+1231, ona, ksina i patronka III zakonu), w. Ferdynand III Kastylijski (+1252, krl hiszpaski), w. Ra z Viterbo (+1253, 19-letnia mistyczka), w. Ludwik IX (+1270, krl Francji, patron III zakonu), w. Zyta (+1272, woska suca), b. Piotr ze Sieny (+1289, mistyk, sprzedawca grzebieni), w. Magorzata z Kortony (+1297, pokutnica), b. Joanna z Signy (+1307, woska rekluza), b. Aniela z Foligno (+1309, ona i matka, pokutnica), b. Rajmund Lull (+1316, m, mczennik), w. Elzear Sabran (+1323, m, hrabia francuski), w. Roch z Montpellier (+1327, pielgrzym), w. Elbieta Portugalska (+1336, krlowa), w. Konrad z Piacenzy (+1351, m, pustelnik), b. Karol z Blois (+1364, m, ksi francuski), w. Brygida Szwedzka (+1373, mistyczka, patronka Europy), b. Hugolin Magalotii (+1373, woski pustelnik), b. Angelina Marsciano (+1435, ona, zaoycielka zgromadzenia sistr tercjarek franciszkanek regularnych), w. Katarzyna z Genui (+1510, ona, opiekunka chorych), w. Tomasz Morus (+1535, m, prawnik i kanclerz Anglii, mczennik), b. ucja Fleites (+1622, mczennica w Japonii), b. Mateusz Alvarez (+1628, japoski mczennik), w. Maria Anna od Jezusa de Paredes (+1645, patronka i bohaterka narodowa Ekwadoru), w. Maria Franciszka od Piciu Ran Chrystusa (+1791, woska mistyczka), w. Bernadeta Soubirous (+1879, mistyczka, to jej objawia si NMP w Lourdes), b. Kontard Ferrrini (+1902, woski wykadowca), b. Maria od Jezusa Dobrego Pasterza (+1902, zaoycielka zgromadzenia sistr nazaretanek), b. Anna Schffer (+1925, mistyczka i stygmatyczka z Bawarii), b. Eurozja Fabris (+1932, ona i matka woskiej rodziny), b. Zefiryn Gimnez Malla (+1936, m, sprzedawca koni, hiszpaski mczennik).

Rwnie wielu kapanw yo duchowoci III Zakonu w. Franciszka: b. Bertold z San Gimignano (+1300, woski duszpasterz chorych na trd), w. Karol Boromeusz (+1585, kardyna, arcybiskup Mediolanu), b. Tomasz Cugi (+1627, duszpasterz w Nagasaki, japoski mczennik), w. Wincenty Pallotti (+1850, duszpasterz w Rzymie, zaoyciel zgromadzenia pallotynw), w. Jan Maria Vianney (+1859, synny proboszcz w Ars), w. Jzef Cafasso (+1860, duszpasterz w Turynie, duchowy mistrz w. Jan Bosko), b. Antoni Chevrier (+1879, duszpasterz ubogich i dzieci), w. Jan Bosko (+1888, zaoyciel zgromadzenia salezjanw), b. Andrzej Karol Ferrari (+1921, arcybiskup Mediolanu), b. Alojzy Orione, (+1940, woski duszpasterz, zaoyciel zgromadzenia orionistow), b. Jakub Kern (+1924, kapan w Austrii), b. kard. Alojzije Stepinac (+1960, arcybiskup Zagrzebia, chorwacki mczennik czasw reimu komunistycznego), ks. Bronisaw Bozowski (+1987) i ks. Jan Zieja (+1991) - byli legendarnymi duszpasterzami i kapelanami sistr wizytek w Warszawie. Franciszkaninem wieckim jest take kard. Frantisek Tomasek, arcybiskup Pragi.

Do trzeciego zakonu naleeli synni pisarze, artyci, naukowcy i odkrywcy, najbardziej znani spord nich to: Dante Alighieri (+1321, poeta), Giotto di Bondone (+1337, malarz), Francesco Petrarka (+1374, poeta), Krzysztof Kolumb (+1506, eglarz, odkrywca Ameryki), Rafael Santi (+1520, malarz), Micha Anio Buonarroti (+1564, malarz), Giovanni Palestrina (+1594, kompozytor), Bartolomeusz Murillo (+1682, malarz), Luigi Galvani (+1798, lekarz i fizyk), Aleksander Volta (+1827, fizyk), Franciszek Liszt (+1886, pianista i kompozytor).

Do grona najbardziej znanych polskich tercjarzy nale: b. Dorota z Mtoww (+1394, ona i matka, pustelnica, mistyczka i stygmatyczka), b. Maria Angela Truszkowska (+1899, zaoyciela zgromadzenia sistr felicjanek), w. Albert Chmielowski (+1916, malarz, zaoyciel zgromadzenia albertynw), w. ks. Zygmunt Gorazdowski (+1920, opiekun ubogich we Lwowie), b. Aniela Salawa (+1922, suca, patronka FZ w Polsce), b. Jzef Sebastian Pelczar (+1924, biskup, profesor i rektor Uniwersytetu Jagielloskiego), Jacek Malczewski (+1929, malarz), b. Leon Nowakowski (+1939, kapan diecezji wocawskiej i mczennik), b. ks. Antoni Rewera (+1942, jeden ze 108 polskich mczennikw z czasw II wojny wiatowej), Jzef Haller (+1960, legionista, genera Wojska Polskiego), suga Boy kard. Stefan Wyszyski (+1981, Prymas Polski).

wp

Na ilustracjach, franciszkascy tercjarze: 1) w. Elbieta Wgierska (+1231, ksina i patronka III zakonu), 2) papie b. Pius IX (+1878), 3) malarz Jacek Malczewski, 4) Jzef Haller (+1960, legionista, genera Wojska Polskiego), 5) b. Aniela Salawa (+1922, suca, patronka FZ w Polsce), 6) suga Boy kard. Stefan Wyszyski (+1981, Prymas Polski) / fot. AIF

Wrzburg: biskup z modzie franciszkask
Biskup Wrzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedzi grup modziey franciszkaskiej „Fraziskus” dziaajc przy tamtejszym klasztorze.
Kijw: odznaczenie dla o. Wadysawa Lizuna
O. Wadysaw Lizun zosta odznaczony przez Bronisawa Komorowskiego zotym krzyem zasug za zaangaowanie na rzecz Polakw i kultury polskiej na Ukrainie.
Harme: XIV Dni Kolbiaskie
Specjalnym tegorocznego spotkania by fotograf siedmiu kolejnych papiey, Arturo Mari, ktry da osobiste wiadectwo witoci w codziennym yciu Jana Pawa II.
Albania: rocznica powicenia wityni
W albaskim miecie Fier sowaccy franciszkanie witowali uroczycie dwudziest rocznic powicenia pierwszej wityni na tych rozlegych obszarach.
Harme: 55 lat kapastwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum w. Maksymiliana w Harmach obchodzili uroczycie w Niedziel Boego Miosierdzia jubileusz 55 lat kapastwa o. Floriana Szczcha.
POLSCY MCZENNICY Z PERU

W zwizku z duym zapotrzebowaniem mediw przedstawiamy zebrane materiay dotyczce ycia, mczestwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, ktrzy zginli w Peru - o. Zbigniewa Strzakowskiego i o. Michaa Tomaszka.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, wicej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa uytkownikw Strefa - nowa wersja