Wywiady i reportaeWydarzenia
Wicej o witychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe ksikiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnociKlasztory franciszkaskie
Na wiecie800-lecie franciszkanw
Wiadomoci z tematu: Aktualnoci:
Media: wity, jakiego nie zna wiat
Ksiki: franciszkaski znak mioci w Peru
Ogoszenia: FSM pod znakiem zwycistwa mczennikw
Chimbote: mural z franciszkaskimi mczennikami
Ogoszenia: W sobot nowi franciszkascy kapani
Krakw: z Maryj do Jezusa u franciszkanw
W prasie: papieska encyklika przeciwko chciwoci
Prasa: anioowie i problemy ycia duchowego
Bogenberg: najstarsza pielgrzymka w Bawarii
Ksiki: Losy zakonnika z Agnone
Owicim: Marsz dla ycia i Rodziny
Krakw: jak ewangelizowa dzisiaj Apokalips
Skpe: klaryski dla Krlowej Mazowsza i Kujaw
Nowy Targ: z Jezusem na Lodowisku u rde Odnowy
Warszawa: 510-lecie b. Wadysawa z Gielniowa
Krakw: Spotkanie z franciszkaskim poet
Wrocaw: majowe naboestwo uzdrowienia
kawica: wystawa pamitek po o. Michale Tomaszku
Prasa: ruszy z miejsca z o. Pio
Bielsko-Biaa: „Ogie Lolka” za franciszkanw
   Nastpne Nastpne
Franciszkanie w Kaliszu
2011-01-24 10:51:22
Kalisz uwaany jest za najstarsze miasto w Polsce, od pocztkw lokacji Kalisza franciszkanie wnosili swj wkad w jego kultur, nauk i religi.

Rozwj Kalisza zwizany by z pooeniem na Bursztynowym Szlaku, czcym cesarstwo rzymskie z basenem Morza Batyckiego. Zdaniem wielu historykw, pod nazw "Calisia" wymieni je Ptolemeusz, w wydanym w 142 roku n.e. "Wstpie do geografii".

Kalisz lokowany zosta przez ksicia kaliskiego Bolesawa Pobonego w 1257 roku. Z dawnej osady zmieni si w szybko rozwijajcy si grd, w czym duy udzia mieli franciszkanie. Wraz z osiedleniem si zakonnikw w roku 1257, rozpocz si nowy okres w dziejach grodu. Franciszkanie wprowadzili nowatorsk technologi murowanego, ceglanego budownictwa sakralnego, zaoyli szko oraz aptek, ich klasztor stanowi integraln cz systemu obronnego miasta.

Franciszkanw sprowadzi do Kalisza w roku 1257 ksi Bolesaw Pobony, ktrego on bya Jolanta (1244-1304), pniejsza klaryska i bogosawiona. Oboje prowadzili dziaalno spoeczn i charytatywn. Dziki ich staraniom powstay jeszcze cztery inne klasztory franciszkaskie: w remie (1270), Gnienie (po 1273), Pyzdrach (1277) i Obornikach (1292).

W roku 1256 ksi Bolesaw rozpocz budow drewnianego kocioa w. Stanisawa Biskupa i Mczennika. Byo to trzy lata po jego kanonizacji, ktra odbya si w roku 1253 w Asyu. W roku 1257 na miejscu kocioa drewnianego rozpocza si budowa kocioa kamiennego (zakoczono j w roku 1283), przy ktrym oficjalnie 13 czerwca 1257 roku zaoono klasztor franciszkanw. Prawnie zatwierdzia go kapitua zakonna, obradujca w tym samym roku w Inowrocawiu.

W roku 1339 Kazimierz Wielki otoczy koci i klasztor murem obronnym oraz przebudowywa wityni z bazylikowej na halow. Z tego okresu pochodzi zakrystia ze skarbcem oraz refektarz zwany "kazimierzowskim". Po wielkich poarach, w latach 1537 i 1559, ponownie konsekrowano koci w roku 1632.

Zakonnicy pocztkowo mieszkali w klasztorze drewnianym. Ju w XIII wieku dziaaa w nim szkoa zakonna. W XVII stuleciu franciszkanie zbudowali klasztor murowany. Dobudowali do niego skrzyda i zaoyli przy nim aptek dla mieszkacw miasta. W klasztorze odbyway si kapituy prowincji, miecia si w nim siedziba prowincjaa oraz kustosza kustodii kaliskiej, ktr tworzyy domy w Kaliszu, Radziejowie, Pyzdrach, Bechatowie, Nieszawie i Radomsku.

W drugiej poowie XVII wieku i w XVIII stuleciu w klasztorze dziaaa jedna z trzech (obok Lwowa i Wilna) franciszkaskich szk zakonnych, w ktrej wykadano filozofi, teologi oraz jzyki biblijne. Od maja do listopada 1716 roku studiowa tu franciszkanin b. Rafa Chyliski (1694-1741). Po przyjciu wice kapaskich przebywa on w Kaliszu powtrnie, przez kilka miesicy w 1721 roku by tu spowiednikiem. Pod koniec XVIII wieku w celi, w ktrej mieszka Rafa Chyliski, zakonnicy umiecili kaplic ku jego czci.

W XVIII wieku franciszkanie powikszyli klasztor o drugie pitro, umieszczajc tam studium filozofii oraz nowicjat. Kruganki klasztorne na pocztku XVIII stulecia ozdobione zostay obrazami autorstwa franciszkaskiego malarza Adama Swacha.

W okresie zaboru pruskiego, w roku 1798 franciszkanie zostali usunici z klasztoru, umieszczono ich w kaliskim klasztorze kanonikw regularnych lateraskich. Klasztor franciszkaski przebudowano i zamieniono na wizienie. Po wkroczeniu do Kalisza wojsk napoleoskich i utworzeniu w roku 1806 Ksistwa Warszawskiego, franciszkanom oddano parter jednego skrzyda klasztoru. W pozostaej czci zabudowa, a do 1857 roku miecio si wizienie.

Po upadku Ksistwa Warszawskiego w 1815 roku Kalisz znalaz si w granicach Krlestwa Polskiego. Wieloletnie starania franciszkanw o odzyskanie klasztoru zakoczyy si dopiero w 1858 roku. Zakonnicy rozpoczli wwczas remont kocioa oraz prace budowlane w klasztorze, ktrego cz pozostawaa nadal w rkach wadz rzdowych.

W 1864 roku wydany zosta ukaz carski, na mocy ktrego dokonano kasaty zakonw dziaajcych na terenie Krlestwa Polskiego. Klasztor w Kaliszu peni funkcj tzw. "klasztoru etatowego". Przywieziono do niego ponad szedziesiciu franciszkanw z pitnastu zniesionych klasztorw, oddano ich pod bezporedni zarzd biskupa diecezjalnego.

W 1902 roku kaliski klasztor franciszkanw zosta skasowany ostatecznie, jego mieszkacy musieli opuci miasto. Koci znalaz si pod opiek duchowiestwa diecezjalnego. W klasztorze, od koca XIX wieku a do 1989 roku mieciy si rnego rodzaju szkoy.

W czasie I wojny wiatowej prawie w stu procentach zniszczona zostaa staromiejska zabudowa Kalisza. Po odzyskaniu niepodlegoci w 1918 roku franciszkanie powrcili do miasta. Prowadzone w latach 20-tych i 30-tych prace XX wieku przywrciy miastu dawny wygld, odbudowano wwczas rwnie koci i klasztor franciszkaski.

Podczas II wojny wiatowej Kalisz wcielony zosta do tzw. Kraju Warty. Franciszkanie kolejny raz musieli opuci miasto w roku 1941, skd wadze okupacyjne usuny ich za udzia w dziaalnoci konspiracyjnej. W klasztorze urzdzono wwczas pomieszczenia dla andarmerii oraz szpital dziecicy.

W 1945 roku franciszkanie powrcili do miasta, rozpoczynajc remont kocioa po zniszczeniach wojennych. W 1966 roku zakoczono renowacj wityni oraz odnawianie wszystkich otarzy. 18 listopada 1978 roku biskup wocawski Jan Zarba erygowa przy kociele franciszkanw parafi. W maju 1989 roku z budynkw klasztornych wyprowadzia si szkoa.

Obecnie tak, jak poprzez wszystkie stulecia obecnoci w Kaliszu, franciszkanie zajmuj si gwnie dziaalnoci duszpastersk. Wiele czasu i serca wkadaj w dalsz renowacj swoich obiektw. W latach 2001-2005 odbywa si remont dachu nad prezbiterium i naw gwn, odnowiono take wieyczk z sygnaturk. Odrestaurowano rwnie zabytkow sal dawnego refektarza.

opr. wp

Na zdjciach: 1-3) widok na koci i klasztor franciszkanw w Kaliszu, 4) wntrze wityni, 5) kruganki klasztorne, 6) Ksiga Bracka klasztoru w Kaliszu / fot. OFMConv, Kalisz


W internecie: Franciszkanie w Kaliszu.
Wrzburg: biskup z modzie franciszkask
Biskup Wrzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedzi grup modziey franciszkaskiej „Fraziskus” dziaajc przy tamtejszym klasztorze.
Kijw: odznaczenie dla o. Wadysawa Lizuna
O. Wadysaw Lizun zosta odznaczony przez Bronisawa Komorowskiego zotym krzyem zasug za zaangaowanie na rzecz Polakw i kultury polskiej na Ukrainie.
Harme: XIV Dni Kolbiaskie
Specjalnym tegorocznego spotkania by fotograf siedmiu kolejnych papiey, Arturo Mari, ktry da osobiste wiadectwo witoci w codziennym yciu Jana Pawa II.
Albania: rocznica powicenia wityni
W albaskim miecie Fier sowaccy franciszkanie witowali uroczycie dwudziest rocznic powicenia pierwszej wityni na tych rozlegych obszarach.
Harme: 55 lat kapastwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum w. Maksymiliana w Harmach obchodzili uroczycie w Niedziel Boego Miosierdzia jubileusz 55 lat kapastwa o. Floriana Szczcha.
POLSCY MCZENNICY Z PERU

W zwizku z duym zapotrzebowaniem mediw przedstawiamy zebrane materiay dotyczce ycia, mczestwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, ktrzy zginli w Peru - o. Zbigniewa Strzakowskiego i o. Michaa Tomaszka.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, wicej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa uytkownikw Strefa - nowa wersja