Wywiady i reportaeWydarzenia
Wicej o witychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe ksikiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnociKlasztory franciszkaskie
Na wiecie800-lecie franciszkanw
Wiadomoci z tematu: Aktualnoci:
Ogoszenia: niedziela z radiem u franciszkanw
Lublin: przyszo osb konsekrowanych w Polsce
Wrzburg: biskup z modzie franciszkask
Prasa: uzalenienie gier komputerowych
Harme: XIV Dni Kolbiaskie
Kakooge: rola katechisty w Afryce
Kijw: odznaczenie dla o. Wadysawa Lizuna
Ogoszenia: III Kongres Nowej Ewangelizacji
Lublin: Sympozjum ycia Konsekrowanego
Kalwaria Pacawska: tumy szy za Jezusem
Dbrowa Grnicza: franciszkaska Pascha na Grce
Harme: 55 lat kapastwa o. Floriana
Szczebrzeszyn: franciszkanin wicemistrzem Polski
Rne: Rocznica franciszkowych lubw
Brehov: nowy zarzd franciszkaskiej kustodii
Albania: rocznica powicenia kocioa w Fier
Uganda: dynamika chrzecijaskiego wzrostu
Bratysawa: paschalne przygotowanie rodzin
Wrocaw: z mczennikami do Zmartwychwstania
Ksiki: przez krzy do zmartwychwstania
   Nastpne Nastpne
Bruksela: II Zgromadzenie Europejskie franciszkanw
2007-03-28 09:47:19
Na co dzie siedziba zarzdu generalnego franciszkanw mieci si w Rzymie. W marcu kilka dni "stolic" zakonu byo belgijskie Louven koo Brukseli, gdzie odbywao si II Zgromadzenie Europejskie, w ktrym uczestniczy zarzd generalny oraz przeoeni z wielu krajw Europy.

Spotkanie odbywao si w dniach 11-16 marca, w centrum rekolekcyjnym "La foresta" w pobliu Louven, jego hasem byy sowa: "Nowa kultura dla nowych wyzwa w Europie". Na zgromadzeniu obecny by zarzd zakonu (definitorium generalne), prowincjaowie (ministrowie prowincjalni), kustosze oraz delegaci generalni i prowincjalni, reprezentujcy trzy regiony (cetusy), na jakie podzieleni s franciszkanie (OFMConv) w Europie.

W gwnym przemwieniu o. Joachim Giermek, genera zakonu (minister generalny) wezwa zakonnikw do tworzenia nowej jakoci ycia, odpowiadajcej rnorodnym przemianom wspczesnej Europy. O. Giermek wskaza rwnie kilka niepokojcych zjawisk, ktre ostatnio coraz bardziej ujawniaj si na naszym kontynencie. Wymieni m.in. sekularyzm, zachwianie i fragmentaryzacj tradycyjnego systemu wartoci, rozmaite konflikty, fundamentalizmy oraz migracj.

Zdaniem generaa, franciszkanie powinni nie tylko zwycisko wyj z konfrontacji z tymi zagroeniami. Co wicej - powinni swoj postaw i zaangaowaniem twrczo oddziaywa na procesy spoeczne i kulturowe. Wymaga to ksztatowania postawy otwarcia na nowe wyzwania oraz gotowoci do podjcia ryzyka, bez kurczowego bronienia wasnych pozycji.

W czasie kolejnych dni uczestnicy spotkania podejmowali tematy zwizane z trzema zagadnieniami: formacji, umw midzyjurysdykcyjnych oraz tzw. delegatur generalnych. Zauwaono piln potrzeb wypracowywania efektywniejszych kryteriw wspdziaania poszczeglnych jednostek administracyjnych zakonu. W praktyce miaoby to oznacza nie tylko ulepszanie rozwiza prawnych, ale rwnie uwraliwianie si na wzajemne potrzeby, przekraczanie rnych stereotypw, wspieranie si na zasadach partnerstwa i rwnoci oraz pomoc najsabszym jurysdykcjom.

Franciszkanie znaleli czas na wyjazd do Brukseli, gdzie spotkali si z przedstawicielami agendy ds. religijnych przy Parlamencie Europejskim. Na zakoczenie obrad zgromadzenie wypracowao kilka wnioskw na rozpoczynajc si ju w maju kapitu generaln zakonu.

Na zdjciach, uczestnicy II Zgromadzenia Europejskiego franciszkanw, 11-16 marca br., Bruksela-Louven (na zdjciu nr z arcybiskupem Brukseli kard. Godfriedem Danneelsem) / fot. M. Sykua OFMConv

o. Marek Sykua OFMConv / wp

    zobacz take:

    1. O. Giermek: Bugaria midzy cywilizacjami i religiami

    2. Rzym: Jubileusz wice o. Heisera

    3. Rzym: Franciszkanie o wsppracy oraz integracji

Krakw: ludzie suchajcy Boga
19 marca, w uroczysto w. Jzefa, trzej franciszkascy klerycy V roku studiw w Bazylice w. Franciszka w Krakowie otrzymali wicenia diakonatu.
Kalwaria: Cichemu Bohaterowi
Franciszkaska wsplnota zakonna w Kalwarii Pacawskiej uczcia 94. rocznic mierci Wenantego Katarzyca - towarzysza w. Maksymiliana Marii Kolbe.
Lww: poar klasztoru
w klasztorze przy yczakowskiej we Lwowie wybuch poar. Ogie zaj dach nad zakrysti kocioa-sanktuarium w. Antoniego i pomieszczeniami mieszkalnymi braci.
Ludzie: Niezomny o. Andrzej Deptuch
Franciszkanin o. Andrzej Deptuch (l. 95) zosta bohaterem oglnopolskiego projektu Instytutu Pamici Narodowej pt. „Kamienie pamici. Z modlitw Ojczynie”.
Krakw: suy sobie nawzajem mioci
Podczas tegorocznej Mszy Wieczerzy Paskiej w Wielki Czwartek krakowski prowincja franciszkanw obmy nogi swoim najbliszym wsppracownikom.
POLSCY MCZENNICY Z PERU

W zwizku z duym zapotrzebowaniem mediw przedstawiamy zebrane materiay dotyczce ycia, mczestwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, ktrzy zginli w Peru - o. Zbigniewa Strzakowskiego i o. Michaa Tomaszka. Korzystajc z naszych artykuw, kadorazowo naley poda autora i rdo.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, wicej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa uytkownikw Strefa - nowa wersja