Wywiady i reportaeWydarzenia
Wicej o witychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe ksikiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnociKlasztory franciszkaskie
Na wiecie800-lecie franciszkanw
Wiadomoci z tematu: Aktualnoci:
Brehov: Nowi przeoeni na Sowacji i w Albanii
Media: wity, jakiego nie zna wiat
Ksiki: franciszkaski znak mioci w Peru
Ogoszenia: FSM pod znakiem zwycistwa mczennikw
Chimbote: mural z franciszkaskimi mczennikami
Ogoszenia: W sobot nowi franciszkascy kapani
Krakw: z Maryj do Jezusa u franciszkanw
W prasie: papieska encyklika przeciwko chciwoci
Prasa: anioowie i problemy ycia duchowego
Bogenberg: najstarsza pielgrzymka w Bawarii
Ksiki: Losy zakonnika z Agnone
Owicim: Marsz dla ycia i Rodziny
Krakw: jak ewangelizowa dzisiaj Apokalips
Skpe: klaryski dla Krlowej Mazowsza i Kujaw
Nowy Targ: z Jezusem na Lodowisku u rde Odnowy
Warszawa: 510-lecie b. Wadysawa z Gielniowa
Krakw: Spotkanie z franciszkaskim poet
Wrocaw: majowe naboestwo uzdrowienia
kawica: wystawa pamitek po o. Michale Tomaszku
Prasa: ruszy z miejsca z o. Pio
   Nastpne Nastpne
Bruksela: II Zgromadzenie Europejskie franciszkanw
2007-03-28 09:47:19
Na co dzie siedziba zarzdu generalnego franciszkanw mieci si w Rzymie. W marcu kilka dni "stolic" zakonu byo belgijskie Louven koo Brukseli, gdzie odbywao si II Zgromadzenie Europejskie, w ktrym uczestniczy zarzd generalny oraz przeoeni z wielu krajw Europy.

Spotkanie odbywao si w dniach 11-16 marca, w centrum rekolekcyjnym "La foresta" w pobliu Louven, jego hasem byy sowa: "Nowa kultura dla nowych wyzwa w Europie". Na zgromadzeniu obecny by zarzd zakonu (definitorium generalne), prowincjaowie (ministrowie prowincjalni), kustosze oraz delegaci generalni i prowincjalni, reprezentujcy trzy regiony (cetusy), na jakie podzieleni s franciszkanie (OFMConv) w Europie.

W gwnym przemwieniu o. Joachim Giermek, genera zakonu (minister generalny) wezwa zakonnikw do tworzenia nowej jakoci ycia, odpowiadajcej rnorodnym przemianom wspczesnej Europy. O. Giermek wskaza rwnie kilka niepokojcych zjawisk, ktre ostatnio coraz bardziej ujawniaj si na naszym kontynencie. Wymieni m.in. sekularyzm, zachwianie i fragmentaryzacj tradycyjnego systemu wartoci, rozmaite konflikty, fundamentalizmy oraz migracj.

Zdaniem generaa, franciszkanie powinni nie tylko zwycisko wyj z konfrontacji z tymi zagroeniami. Co wicej - powinni swoj postaw i zaangaowaniem twrczo oddziaywa na procesy spoeczne i kulturowe. Wymaga to ksztatowania postawy otwarcia na nowe wyzwania oraz gotowoci do podjcia ryzyka, bez kurczowego bronienia wasnych pozycji.

W czasie kolejnych dni uczestnicy spotkania podejmowali tematy zwizane z trzema zagadnieniami: formacji, umw midzyjurysdykcyjnych oraz tzw. delegatur generalnych. Zauwaono piln potrzeb wypracowywania efektywniejszych kryteriw wspdziaania poszczeglnych jednostek administracyjnych zakonu. W praktyce miaoby to oznacza nie tylko ulepszanie rozwiza prawnych, ale rwnie uwraliwianie si na wzajemne potrzeby, przekraczanie rnych stereotypw, wspieranie si na zasadach partnerstwa i rwnoci oraz pomoc najsabszym jurysdykcjom.

Franciszkanie znaleli czas na wyjazd do Brukseli, gdzie spotkali si z przedstawicielami agendy ds. religijnych przy Parlamencie Europejskim. Na zakoczenie obrad zgromadzenie wypracowao kilka wnioskw na rozpoczynajc si ju w maju kapitu generaln zakonu.

Na zdjciach, uczestnicy II Zgromadzenia Europejskiego franciszkanw, 11-16 marca br., Bruksela-Louven (na zdjciu nr z arcybiskupem Brukseli kard. Godfriedem Danneelsem) / fot. M. Sykua OFMConv

o. Marek Sykua OFMConv / wp

    zobacz take:

    1. O. Giermek: Bugaria midzy cywilizacjami i religiami

    2. Rzym: Jubileusz wice o. Heisera

    3. Rzym: Franciszkanie o wsppracy oraz integracji

Wrzburg: biskup z modzie franciszkask
Biskup Wrzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedzi grup modziey franciszkaskiej „Fraziskus” dziaajc przy tamtejszym klasztorze.
Kijw: odznaczenie dla o. Wadysawa Lizuna
O. Wadysaw Lizun zosta odznaczony przez Bronisawa Komorowskiego zotym krzyem zasug za zaangaowanie na rzecz Polakw i kultury polskiej na Ukrainie.
Harme: XIV Dni Kolbiaskie
Specjalnym tegorocznego spotkania by fotograf siedmiu kolejnych papiey, Arturo Mari, ktry da osobiste wiadectwo witoci w codziennym yciu Jana Pawa II.
Albania: rocznica powicenia wityni
W albaskim miecie Fier sowaccy franciszkanie witowali uroczycie dwudziest rocznic powicenia pierwszej wityni na tych rozlegych obszarach.
Harme: 55 lat kapastwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum w. Maksymiliana w Harmach obchodzili uroczycie w Niedziel Boego Miosierdzia jubileusz 55 lat kapastwa o. Floriana Szczcha.
POLSCY MCZENNICY Z PERU

W zwizku z duym zapotrzebowaniem mediw przedstawiamy zebrane materiay dotyczce ycia, mczestwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, ktrzy zginli w Peru - o. Zbigniewa Strzakowskiego i o. Michaa Tomaszka.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, wicej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa uytkownikw Strefa - nowa wersja