Wywiady i reportaeWydarzenia
Wicej o witychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe ksikiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnociKlasztory franciszkaskie
Na wiecie800-lecie franciszkanw
Wiadomoci z tematu: Aktualnoci:
kawica: wystawa pamitek po o. Michale Tomaszku
Prasa: ruszy z miejsca z o. Pio
Bielsko-Biaa: „Ognie Lolka” za franciszkanw
Media: franciszkaski teledysk na DM
Rychwad: jak si modli z Maryj?
Ksiki: wasna droga Franciszka z Asyu
Krakw: Konferencja o klauzuli sumienia
kawica: przed beatyfikacj o. Tomaszka
owicz: Matka Boa askawa u pijarw
Niepokalanw: podwaliny pod Maksyminalia 2016
Krakw: o klasztorach franciszkanw i klarysek
Paragwaj: pogrzeb o. Rufina Oreckiego
Sanok: jubileusz Sanktuarium MB Pocieszenia
Jaso: „Sprowadzaj nas na ziemi”
Munyonyo: wbicie pierwszej opaty w sanktuarium
Harme: Maksymilian i Pilecki bohaterami sesji
Strefa Zero 2015 - Wezwani do zwycistwa
Ogoszenia: Osoby konsekrowane w TVP2
Rne: Czytelnicy „Posaca” pod opiek duchow
Warszawa: 3 maja na Siekierkach
   Nastpne Nastpne
O. Jarosaw Zachariasz nowym przeoonym krakowskiej prowincji
2008-04-17 15:03:07
Jedna z wikszych na wiecie prowincji franciszkanw konwentualnych ma nowego przeoonego. Dzi w Kalwarii Pacawskiej koo Przemyla podczas Zwyczajnej Kapituy Prowincjalnej bracia delegaci wybrali na prowincjaa o. Jarosawa Zachariasza.

Nowy przeoony powiedzia nam, e priorytetem dla niego na najblisze cztery lata bdzie "pokj i dobro midzy brami".

Bdzie chcia rwnie pomc braciom odkry pikno pokory we franciszkaskim yciu. "Nasza Prowincja potrzebuje dzikczynienia i pokory w tym, co robimy. Chc braciom powiedzie: 'Bracia, wicej pokory i ufnoci do siebie nawzajem, do Pana Boga, do tego, co robimy'" - wyzna.

Przeoony prowincji bdzie chcia umacnia to, co zostao zrobione. "Uwaam, e zostao zrobione bardzo wiele, natomiast zaley mi na umocnieniu tego, co dziki askawoci Boga i z Jego pomoc udao nam si zrobi" - sprecyzowa.

O. Jarosaw Zachariasz (na zdjciu fot. J. Szewek OFMConv) urodzi si w 1968 roku w Sosnowcu. Szko podstawow i redni (LO nr 2 im. eromskiego) skoczy w Dbrowie Grniczej, nastpnie Wysze Seminarium Duchowne oo. Franciszkanw w Krakowie. W 1998 roku zoy luby wieczyste, a rok pniej przyj wicenia kapaskie.

Przez dwa lata pracowa we franciszkaskiej parafii we Wrocawiu. W roku 2000 wrci do Krakowa i zosta sekretarzem osobistym prowincjaa o. Kazimierza Malinowskiego. By nim przez cztery lata. W 2004 roku zosta wybrany przez Kapitu sekretarzem krakowskiej prowincji. W styczniu 2008 roku wyjecha do Rzymu, gdzie pracowa do dnia dzisiejszego w sekcji polskiej sekretariatu Kurii generalnej franciszkanw.

17 kwietnia zosta wybrany przeoonym krakowskiej Prowincji w. Antoniego i b. Jakuba Strzemi na najblisze cztery lata. Kapitua rozpocza si 14 kwietnia br.

jms

zobacz take: Krakowscy franciszkanie rozpoczli Kapitu

Wrzburg: biskup z modzie franciszkask
Biskup Wrzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedzi grup modziey franciszkaskiej „Fraziskus” dziaajc przy tamtejszym klasztorze.
Kijw: odznaczenie dla o. Wadysawa Lizuna
O. Wadysaw Lizun zosta odznaczony przez Bronisawa Komorowskiego zotym krzyem zasug za zaangaowanie na rzecz Polakw i kultury polskiej na Ukrainie.
Harme: XIV Dni Kolbiaskie
Specjalnym tegorocznego spotkania by fotograf siedmiu kolejnych papiey, Arturo Mari, ktry da osobiste wiadectwo witoci w codziennym yciu Jana Pawa II.
Albania: rocznica powicenia wityni
W albaskim miecie Fier sowaccy franciszkanie witowali uroczycie dwudziest rocznic powicenia pierwszej wityni na tych rozlegych obszarach.
Harme: 55 lat kapastwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum w. Maksymiliana w Harmach obchodzili uroczycie w Niedziel Boego Miosierdzia jubileusz 55 lat kapastwa o. Floriana Szczcha.
POLSCY MCZENNICY Z PERU

W zwizku z duym zapotrzebowaniem mediw przedstawiamy zebrane materiay dotyczce ycia, mczestwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, ktrzy zginli w Peru - o. Zbigniewa Strzakowskiego i o. Michaa Tomaszka.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, wicej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa uytkownikw Strefa - nowa wersja