Wywiady i reportaeWydarzenia
Wicej o witychW liturgii, zwyczaje
RefleksjePrezentacje, opracowania
Nowe ksikiLudzie
LokalneKultura, w prasie
InternetFormacja i nauka
DokumentyBiblioteka serwisu
AktualnociKlasztory franciszkaskie
Na wiecie800-lecie franciszkanw
Wiadomoci z tematu: Aktualnoci:
Krakw: Spotkanie z franciszkaskim poet
Wrocaw: majowe naboestwo uzdrowienia
kawica: wystawa pamitek po o. Michale Tomaszku
Prasa: ruszy z miejsca z o. Pio
Bielsko-Biaa: „Ognie Lolka” za franciszkanw
Media: franciszkaski teledysk na DM
Rychwad: jak si modli z Maryj?
Ksiki: wasna droga Franciszka z Asyu
Krakw: Konferencja o klauzuli sumienia
kawica: przed beatyfikacj o. Tomaszka
owicz: Matka Boa askawa u pijarw
Niepokalanw: podwaliny pod Maksyminalia 2016
Krakw: o klasztorach franciszkanw i klarysek
Paragwaj: pogrzeb o. Rufina Oreckiego
Sanok: jubileusz Sanktuarium MB Pocieszenia
Jaso: „Sprowadzaj nas na ziemi”
Munyonyo: wbicie pierwszej opaty w sanktuarium
Harme: Maksymilian i Pilecki bohaterami sesji
Strefa Zero 2015 - Wezwani do zwycistwa
Ogoszenia: Osoby konsekrowane w TVP2
   Nastpne Nastpne
Ksiki: Nowy przekad "Pism w. Franciszka"
2009-10-03 15:11:02
Nowe tumaczenie "Pism w. Franciszka z Asyu" z tekstw aciskich i starowoskich ukazao si nakadem krakowskiego wydawnictwa franciszkanw "Bratni Zew".

Ten nowy przekad "Pism" po raz pierwszy przetumaczony zosta z jzykw oryginalnych na jzyk polski. Wstpy, komentarze i objanienia oparte s na najnowszych badaniach naukowych.

W ksice jest ponad 3150 hase i tematw w indeksach: cytatw biblijnych, cytatw liturgicznych, autorw Kocioa, tematyczny, nazw geograficznych i osobowym. Do "Pism" doczony jest przewodnik multimedialny w postaci pyty CD.

Teksty pism w. Franciszka, wprowadzenia, wstpy, komentarze, przypisy i indeksy przetumaczy z jzyka aciskiego, starowoskiego i woskiego, przedyskutowa, zredagowa zesp w skadzie: o. Krzysztof Kocielniak OFMConv, Jolanta Kunowska, o. Wacaw Michalczyk OFM, o. Marek Miszczyski OFMCap, o. Roland Prejs OFMCap, Lucyna Rodziewicz-Doktr, o. Tadeusz Sotwiski OFM, o. Marek Sykua OFMConv, Boena Tuszewska, o. Stefan Tuszyski OFMConv i o. Andrzej Zajc OFMConv.

Promocja dziea odbya si w czasie sesji naukowej pt. "Kulturotwrcza rola zakonu franciszkanw w Polsce", w Krakowie, 2 padziernika br., w ramach oglnopolskich obchodw jubileuszu 800-lecia ustnego zatwierdzenia Reguy w. Franciszka.

Historia polskich przekadw "Pism w. Franciszka z Asyu" jest do duga i bogata. Wspczenie najbardziej rozpowszechnionym w Polsce tumaczeniem pism w. Franciszka jest przekad o. Kajetana Ambrokiewicza OFMCap (1914-2002). Opublikowany zosta w 1976 r., z racji obchodzonego wwczas jubileuszu 750-lecia mierci Serafickiego Patriarchy. Poniewa w 1976 r. ukazao si krytyczne wydanie pism w. Franciszka, przygotowane przez o. Kajetana Essera OFM (1913-1978), dlatego tumacz przejrza, uzupeni i poprawi dotychczasowy przekad.

Poprawiona wersja staa si podstaw nastpnych wyda: w 1982 r., w 1990 r. i w 1992 r. To ostatnie wydanie zostao ubogacone pismami w. Klary. Wydania z l. 1976, 1982 i 1990 zostay wydane przez Warszawsk Prowincj Kapucynw, wydanie z 1992 r. - przez Wydawnictwo Ojcw Franciszkanw w Niepokalanowie. W 2002 r. ukazao si kolejne wydanie pism w. Franciszka i w. Klary w przekadzie o. K. Ambrokiewicza, zawierajce obszerne komentarze franciszkasko-teologiczne, pira wybitnych znawcw franciszkanizmu (o. Thophile Desbonnets OFM, o. Thadde Matura OFM, Marie-France Becker OSCl i inni), a przygotowane przez Wydawnictwo "M" we wsppracy z Franciszkaskim Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Pnocnej, pod redakcj o. Wacawa Michalczyka OFM. Przekad o. Ambrokiewicza zosta te wykorzystany w nowym wydaniu rde Franciszkaskich, opublikowanym przez Wydawnictwo oo. Franciszkanw "Bratni Zew" w Krakowie w 2005 r.

Przekad o. Ambrokiewicza nie jest przekadem jedynym, cho mia chyba najwicej szczcia do wydawania drukiem. Pomimy przekady staropolskie, gdy aden z nich nie odpowiada ju dzi wymogom czytelnikw, czy to z uwagi na archaiczny jzyk, czy te z powodu zamieszczenia pism, co do ktrych w pniejszych latach nauka zdecydowanie odrzucia autorstwo Franciszka. Zreszt aden z tych przekadw nie zawiera korpusu pism Franciszka, ani w wczesnym, ani w dzisiejszym rozumieniu. Najczciej tumaczona bya Regua (konieczno przyswojenia jej przez kolejne pokolenia zakonnikw), nastpnie Modlitwy i Napomnienia.

Pierwszym caociowym przekadem by przekad znanego redaktora i wydawcy krakowskiego, Wadysawa Mikowskiego, zamieszczony na amach tercjarskiego pisma "Echo Trzeciego Zakonu" (1886/87-1888). Lepsze tumaczenie, zarwno jzykowo jak i pod wzgldem kompletnoci, przygotowa i wyda w Krakowie w 1912 r. o. Florentyn Szczepanik OFM (1871-1916), zakonnik, ktrego wkad w przyblienie Polakom dokona naukowych na niwie franciszkaskiej cigle pozostaje bliej nieznany. Szczepanik posugiwa si najlepszymi wydaniami krytycznymi przygotowanymi przez Kolegium w. Bonawentury w Quaracchi. Te same wydania byy te podstaw innego tumaczenia, ktre zacz przygotowywa, lecz chyba go nie ukoczy, o. Euzebiusz Stateczny OFM (1864-1921), ktry w l. 1900-1902 pracowa we wspomnianym kolegium, ale z powodu choroby (zaawansowana nerwica) opublikowa zaledwie niewielk cz tumaczenia na amach "Przegldu Kocielnego" (1907, s. 175-187). Nie wiadomo, czy reszta tumaczenia nie powstaa, czy tylko nie zostaa wydrukowana.

Fragmenty pism w. Franciszka znajdujemy w monumentalnym dziele b. Honorata Komiskiego wity Franciszek i jego naladowcy, a szsty, niewydany tom tej pracy mia zawiera cao pism w. Franciszka. Nie wiadomo, kto dokona przekadu. By moe tumaczem by b. Honorat, ale zway trzeba na metod pracy pisarskiej tego zakonnika: zajty kierownictwem sumie w konfesjonale i rozleg korespondencj oraz kierowaniem dzieem zgromadze zakonnych ycia ukrytego, na prac pisarsk w cisym znaczeniu niewiele mia czasu. Pomagay mu siostry zakonne z zaoonych przez niego zgromadze zakonnych, te zwaszcza, ktre miay przygotowanie do pracy pisarskiej i redakcyjnej oraz znay biegle jzyki obce. Moe wic przekad jest dzieem ktrej z nich lub owocem pracy zespoowej.

Po II wojnie wiatowej przekadu caoci pism w. Franciszka podj si o. Apoloniusz ynel OFMConv (1914-1987). Jego tumaczenie pozostao w maszynopisie, cho poszczeglne pisma w. Franciszka ukazay si na amach miesicznika "Znak". Inny przekad, ktrego tumaczem by o. Andrzej Guryn OFMConv, nie wyszed poza opublikowanie studyjne pojedynczych utworw.

Podobnie rzecz ma si z przekadem zapocztkowanym przez znanego poet Romana Brandstaettera, z ktrego te ogoszone drukiem zostay tylko wybrane utwory. Inicjatyw tumaczenia pism w. Franciszka na jzyk polski - jak widzimy - nie brakowao. Inna rzecz, e okolicznoci zewntrzne (rozbiory, dwie wojny wiatowe, czasy zniewolenia komunistycznego) nie sprzyjay opublikowaniu tych przekadw drukiem, wzgldnie - jeli tumaczenie zostao wydrukowane - zakorzenieniu si jego w powszechnej wiadomoci. Ten stan rzeczy dopiero w naszych czasach zmienia si na lepsze.

Wydawcy najnowszego tumaczenia "Pism w. Franciszka" s przekonani, e dzieo bdzie wanym rdem w poznawaniu i rozwijaniu duchowoci franciszkaskiej.

o. Roland Prejs OFMCap / red.

"Pisma w. Franciszka z Asyu", przekad z tekstw aciskich i starowoskich, praca zbiorowa, Wydawnictwo Franciszkanw "Bratni Zew", Krakw 2009, ss. 669.

Patronat medialny serwisu franciszkanie.pl

Wrzburg: biskup z modzie franciszkask
Biskup Wrzburga, Dr. Friedhelm Hofmann, odwiedzi grup modziey franciszkaskiej „Fraziskus” dziaajc przy tamtejszym klasztorze.
Kijw: odznaczenie dla o. Wadysawa Lizuna
O. Wadysaw Lizun zosta odznaczony przez Bronisawa Komorowskiego zotym krzyem zasug za zaangaowanie na rzecz Polakw i kultury polskiej na Ukrainie.
Harme: XIV Dni Kolbiaskie
Specjalnym tegorocznego spotkania by fotograf siedmiu kolejnych papiey, Arturo Mari, ktry da osobiste wiadectwo witoci w codziennym yciu Jana Pawa II.
Albania: rocznica powicenia wityni
W albaskim miecie Fier sowaccy franciszkanie witowali uroczycie dwudziest rocznic powicenia pierwszej wityni na tych rozlegych obszarach.
Harme: 55 lat kapastwa o. Floriana
Franciszkanie w Centrum w. Maksymiliana w Harmach obchodzili uroczycie w Niedziel Boego Miosierdzia jubileusz 55 lat kapastwa o. Floriana Szczcha.
POLSCY MCZENNICY Z PERU

W zwizku z duym zapotrzebowaniem mediw przedstawiamy zebrane materiay dotyczce ycia, mczestwa oraz procesu beatyfikacyjnego misjonarzy, ktrzy zginli w Peru - o. Zbigniewa Strzakowskiego i o. Michaa Tomaszka.

copyright © franciszkanie.pl 2001-2012, wicej o franciszkanie.pl - [ statystyki ] - kontakt - Strefa uytkownikw Strefa - nowa wersja