Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

8 grudnia: uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

08.12.2020 . kg

8 grudnia Kościół obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Wyraża ono prawdę o tym, że Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego. Dzień ten jest szczególnie ważny dla franciszkanów. Już w roku 1477 franciszkański papież Sykstus IV zatwierdził Święto Poczęcia. Twierdzenie o Niepokalanym Poczęciu NMP jako dogmat ogłosił 8 grudnia 1854 r. Pius IX. Dzień ten jest świętem Maryjnym, z tej okazji zapraszamy do zapoznania się z modlitwą, jaką na cześć Matki Boga ułożył św. Franciszek z Asyżu.

 

POZDROWIENIE BŁOGOSŁAWIONEJ MARYI DZIEWICY

Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,

święta Boża Rodzicielko, Maryjo,

która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem*

i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,

Ciebie On uświęcił z najświętszym, umiłowanym

Synem swoim

i Duchem Świętym, Pocieszycielem**,

w Tobie była i jest

wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro***.

Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,

Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,

Bądź pozdrowiona, Domu Jego****.

Bądź pozdrowiona, Szato Jego,

Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,

Bądź pozdrowiona, Matko Jego*****.

I wy wszystkie święte cnoty,

które Duch Święty

swą łaską i oświeceniem

wlewa w serca wiernych,

abyście z niewiernych

uczyniły wiernych Bogu.

 

* Określenie „Dziewica uczyniona Kościołem” (virgo ecclesia facta) zainspirowane myślą patrystyczną ma następujące wyjaśnienie: Maryja jest pierwszym „miejscem” wybranym i konsekrowanym przez Trójcę Świętą, jest pierwszym „mieszkaniem” osób Boskich (por. J14,23; 1Reg 22,27) już zapowiadanym przez starożytne „mieszkania” Boga pośród Jego ludu.

** Zwiastowanie jest już momentem „konsekracji” Dziewicy uczynionej Kościołem: wybranej przez Ojca, u którego znalazła łaskę (por. Łk 1,30), konsekrowanej przez Ducha Świętego zstępującego na nią i przez Syna Bożego, który jest w niej i z niej się narodzi (por. Łk 1,35).

*** Anioł mówi: Pan z tobą (Łk 1,28), ponieważ zamieszkuje w niej Bóg, który jest „wszelkim dobrem, najwyższym dobrem, całym dobrem” (MP 11).

**** Ponieważ mądrość zbudowała sobie dom (Prz 9,1), kiedy „Syn Boży, który jest prawdziwą mądrością Ojca” (2Lw 67) przyszedł zamieszkać w Dziewicy Maryi.

***** Widzimy tutaj tytuły ewangeliczne, które przez określenie służebnica czynią aluzję do dyspozycyjności, dzięki której Maryja została Matką Pana (por. Łk 1,38.43), natomiast szata przywołuje tajemnicze proroctwo niewiasta zatroszczy się o męża (Jr 31,22), które jest interpretowane jako aluzja do misterium niepokalanego poczęcia.

Peter Paul Rubens / NiepokalanaTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij