Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Asyż. Nowy kustosz Sacro Convento

18.11.2020 . kg

Asyż | Sacro Convento

12 listopada 2020 r., o godz. 18, na krużgankach Sykstusa IV w Sacro Convento w Asyżu, o. Marco Moroni oficjalnie rozpoczął posługę kustosza generalnego Sacro Convento. Wyznanie wiary i przyrzeczenie wierności złożył w formie prywatnej w obecności wspólnoty klasztornej.

Na początku współbracia odśpiewali hymn Veni Creator, a następnie odczytano fragment Ewangelii według św. Jana: „Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował…”. Wikariusz kustodii o. Domenico Paoletti odczytał dekret nominacyjny, podpisany przez ministra generalnego o. Carlosa Trovarellego. Z kolei o. Marco Moroni odmówił formułę przyrzeczenia: „Przyjmując urząd kustosza generalnego przyrzekam zachować zawsze łączność z Kościołem katolickim, tak przez moje słowa, jak i przez sposób działania. Ponadto przyrzekam, że w czasie pełnienia urzędu będę się starał, na ile tylko będę mógł, nie szczędząc troski, trudu i gorliwości, aby Reguła i Konstytucje były przestrzegane”.

O. Marco urodził się 26 listopada 1965 r. w Cassano Magnago i należy do prowincji włoskiej św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne). Po uzyskaniu dyplomu nauczycielskiego pracował jako nauczyciel szkoły podstawowej w różnych placówkach oświatowych w Varese. We wrześniu 1991 r. rozpoczął formację zakonną w postulacie w Treviso, a następnie w nowicjacie w Padwie, gdzie 8 września 1994 r. złożył śluby czasowe, zaś 4 października 1997 r. śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 września 1999 r. z rąk abpa Antonio Vitale Bommarco OFMConv. Stopień bakalaureatu z teologii uzyskał w Instytucie Teologicznym św. Antoniego Doktora w Padwie. Specjalizował się w teologii życia konsekrowanego w Instytucie Claretianum w Rzymie oraz w antropologii teologicznej na Papieskim Uniwersytecie Teresianum w Rzymie. Był wykładowcą antropologii teologicznej i eschatologii w Padwie, gwardianem klasztorów w Treviso i Bolonii, definitorem prowincji (2009-2013). Pełnił funkcję definitora i sekretarza kustodii w Sacro Convento w Asyżu (2015-2017).

za: ofmconv.netTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij