Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Bł. Salomea (1212-1268)

19.11.2015

Bł. Salomea była córką polskiego księcia, wychowała się na dworze króla węgierskiego. Po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek.

Salomea urodziła się w Krakowie, około 1212 roku. Była córką księcia krakowsko-sandomierskiego Leszka Białego i księżnej Grzymisławy oraz siostrą księcia Bolesława V Wstydliwego.

Zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem, już w dziewczęcym wieku została zaręczona z księciem węgierskim Kolomanem, którego siostrą była św. Elżbieta z Turyngii (1207-1231), jedna z pierwszych tercjarek franciszkańskich i patronkaFranciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Salomea wychowała się na dworze królewskim u rodziców swojego przyszłego męża. W wieku 13 lat poślubiła Kolomana, z którym złożyła ślub dozgonnej czystości. Została tercjarką franciszkańską, zajmowała się m.in. posługą ubogim, opuszczonym i chorym.

Po śmierci męża, który zginął w bitwie z Tatarami w 1241 roku, wróciła do Polski. Sprowadziła Ubogie Panie, czyli siostry klaryski z czeskiej Pragi i w Sandomierzu utworzyła pierwszą wspólnotę polskich klarysek. Razem ze swoim bratem Władysławem Wstydliwym ufundowała klasztor klarysek w Zawichoście.

W roku 1245, jako 33-letnia wdowa wstąpiła w Zawichoście do zakonu klarysek, składając śluby na ręce franciszkańskiego prowincjała br. Rajmunda. Z powodu zagrożenia najazdami tatarskimi, klasztor ten w roku 1257 przeniesiono do Skały-Grodziska koło Ojcowa. Salomea założyła miasto Skałę, fundowała szpitale. Kilkadziesiąt lat później, na pewno przed 1316 rokiem, siostry opuściły Skałę i przeniosły się do Krakowa, gdzie zamieszkały przy kościele św. Andrzeja.

Salomea umarła po ciężkiej chorobie, 17 listopada 1268 roku. Rok później, zgodnie z wolą zmarłej, przeniesiono jej ciało do Krakowa i pochowano w bazylice św. Franciszka z Asyżu. Papież Klemens X beatyfikował Salomeę w roku 1673. Liturgiczne wspomnienie bł. Salomei obchodzone jest 19 listopada.

Kalendarium życia bł. Salomei

1211 Narodziny Salomei Piastówny.

1218 Salomea zostaje zaręczona z Kolomanem; razem obejmują tron w Haliczu.

1221 Salomea i Koloman w niewoli księcia ruskiego Mścisława.

1221-1226 Uwolnienie z więzienia; objęcie rządów nad Slawonią, Dalmacją i Kroacją.

1241 Najazd Tatarów na Węgry i Polskę. W bitwie pod Sayo ginie Koloman.

1245 Salomea wstępuje w Sandomierzu do II Zakonu świętej Klary. Sprowadza klaryski z Pragi Czeskiej i tworzy pierwszą wspólnotę polskich klarysek. Jej brat Bolesław Wstydliwy, książę sandomiersko-krakowski uposaża nową wspólnotę.

1257 Salomea i siostry przenoszą się do Zawichostu.

1259 Z powodu niebezpieczeństwa najazdów tatarskich konwent sióstr przenosi się do Skały-Grodziska koło Krakowa. Wspólnota ta dała początek nowym klasztorom klariańskim w Polsce: w Starym Sączu, w Gnieźnie

17.11.1268 Salomea umiera po ciężkiej chorobie.

1269 Zgodnie z wolą zmarłej przeniesiono jej ciało do Krakowa i pochowano w kościele oo. Franciszkanów

1316-1320 Siostry ze Skały-Grodziska przenoszą się do klasztoru przy kościele Św. Andrzeja w Krakowie. Klasztor istnieje do dzisiaj, w którym nowe pokolenia klarysek żyją charyzmatem św. Klary.

1673 Beatyfikacja Salomei przez papieża Klemensa X

wp/red.

foto: kaplica i grób bł. Salomei w bazylice franciszkanów w Krakowie, Wikimedia CommonsTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij