Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Bolesław Wstydliwy – dobroczyńca franciszkanów

21.06.2020 . kg

Kraków | Klasztor i Bazylika Franciszkanów pw. św. Franciszka z Asyżu

21 czerwca 1226 r. urodził się Bolesław V Wstydliwy, książę krakowski i sandomierski, ostatni przedstawiciel małopolskiej linii Piastów, dobroczyńca zakonu franciszkanów. Mąż św. Kingi, brat bł. Salomei i szwagier bł. Jolenty. Jego grób znajduje się w Bazylice św. Franciszka w Krakowie. Gdy zmarł, „bolał głęboko nad jego stratą nie tylko własny naród, ale i sąsiednie narody z powodu skromności i zacności, które okazywał” – jak pisał kronikarz Jan Długosz.

Książę Bolesław był synem Leszka Białego i księżniczki ruskiej Grzymisławy. Imię otrzymał po swoim pradziadku Bolesławie Krzywoustym, a przydomek ze względu na śluby czystości, które złożył wspólnie z żoną Kingą. Kiedy miał rok zamordowany został jego ojciec. Od tego czasu toczyły się walki o regencję i władzę w Krakowie. W wieku 13 lat Bolesław został zaręczony z pięcioletnią królewną węgierską Kunegundą (Kingą), córką króla Węgier Beli IV. Ich ślub odbył się kilka lat później.

Bolesław Wstydliwy stawiał na rozwój miast. W roku 1253 nadał przywilej lokacyjny dla Bochni, a 5 czerwca 1257 r. dokonał lokacji Krakowa na prawie magdeburskim. Rok później wydał przywilej lokacyjny dla Nowego Korczyna, w 1264 dla Skaryszewa, w roku 1271 dla Jędrzejowa. Lokował łącznie 20 miast, co wpłynęło na szybki rozwój ekonomiczny jego dzielnicy.

Książę krakowski i sandomierski szczególną troską otaczał Kościół. Wydał między innymi przywilej immunitetowy na rzecz biskupstwa krakowskiego, który gwarantował duchownym dużą niezależność w kwestiach ekonomicznych oraz sądowniczych. W roku 1253 w wyniku jego starań papież Innocenty IV kanonizował Stanisława ze Szczepanowa. Bolesław wspierał także franciszkanów, wspierając finansowo budowę kościoła i klasztoru.

Zmarł w Krakowie 7 grudnia 1279 roku, a pochowany został trzy dni później w kościele franciszkanów w Krakowie. Pierwszym miejscem jego spoczynku w świątyni było prezbiterium, gdzie wmurowano kamienną płytę, wzorowaną na średniowiecznej pieczęci Bolesława (projektu Jana Matejki). Obecnie doczesne szczątki księcia spoczywają w kaplicy bł. Salomei, w kamiennej urnie za kratą, po prawej stronie ołtarza.

Więcej o Bolesławie Wstydliwym i jego polityce na stronie internetowej: isf.edu.pl.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij