Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Boliwia. Dom św. Antoniego w Sucre.

20.05.2015

Dom św. Antoniego w Sucre to dzieło charytatywne, które jest kontynuacją pomocy udzielanej przez franciszkańskich misjonarzy w Boliwii już w latach 80. ubiegłego wieku. Wówczas jeździli oni z podobną pomocą na peryferia miasta, ale przede wszystkim gromadzili przy parafii (położonej w centrum miasta), dzieci które spędzały swój dzień na pobliskim placu targowym. Wiele z nich zarabiało na utrzymanie swojej rodziny czyszcząc buty czy oferując swoją pomoc przy noszeniu zakupów. Inne spędzały czas na ulicach, pozostając bez opieki rodziców. Misjonarze przygotowywali dla nich poczęstunek, pokazywali przeźrocza, prowadząc przy tym katechezę, a także udostępniali podwórko przy kościele, które służyło dzieciom do wspólnych gier i zabaw. W roku 2005 misjonarze wybudowali dom, który do dziś służy dzieciom i ubogim jako „Casa San Antonio”. Nieprzypadkowo to właśnie św. Antoni został wybrany na patrona tego miejsca, ponieważ znany jest również jako orędownik ubogich i patron dzieł charytatywnych.

Opis dzieła

Casa San Antonio” działający przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Sucre (Boliwia) to centrum charytatywne dla dzieci z rodzin biednych i potrzebujących. Pomoc otrzymują tam także osoby starsze. W placówce codziennie wydawane są obiady dla biednych, których potrzeby zostają rozpoznane i stwierdzone poprzez wywiad środowiskowy przeprowadzany przez parafialnych wolontariuszy. Do Domu św. Antoniego przychodzą głównie dzieci mieszkające na peryferiach miasta, często spoza franciszkańskiej parafii.

Franciszkański „Dom św. Antoniego” to jednak nie tylko stołówka dla ubogich. Ośrodek udziela także dzieciom pomocy w odrabianiu zadań domowych. W inicjatywie tej pomagają zatrudnieni nauczyciele oraz wolontariusze. Na dzieci, dwa razy w tygodniu, czeka lekarz, który bezpłatnie udziela konsultacji oraz leczy drobne choroby i przeziębienia. W piętrowym budynku na parterze znajduje się stołówka, na piętrze zaś sala służąca jako świetlica oraz oddzielna pracownia komputerowa.

Centrum św. Antoniego pełni jeszcze jedną, bardzo ważną funkcję – jest miejscem ewangelizacyjnym, w którym misjonarze prowadzą dla dzieci katechezę oraz przygotowanie do sakramentów, również do chrztu, ponieważ wiele z nich jeszcze nie zostało ochrzczonych

Osoby korzystające z pomocy

Codziennie do „Casa San Antonio” przychodzi ok. 60-70 potrzebujących z miasta i okolic. W niektóre dni pojawia się ich więcej, w inne mniej. Każdego dnia dzieci i osoby starsze otrzymują jeden ciepły posiłek.

Osoby zaangażowane w prowadzenie dzieła

Dom św. Antoniego w Sucre jest prowadzony przez pracujących tam franciszkanów we współpracy z grupą miejscowych wolontariuszy.

Plany na przyszłość

Na początku swojej działalności dom przyjmował nawet 120 osób, jednak ze względu na brak środków, które na prowadzenie ośrodka przeznaczają franciszkanie, liczba osób otrzymujących pomoc musiała zostać zmniejszona. Głównym planem na przyszłość jest dalsze prowadzenie stołówki oraz domu i pomoc – w miarę możliwości – większej liczbie potrzebujących osób.

Kontakt w Polsce

SEKRETARIAT MISYJNY FRANCISZKANÓW
ul Żółkiewskiego 14
31-539 Kraków

tel + 48 12 42 86 298
e-mail: misjekrak@franciszkanie.pl

Kontakt w Boliwii

O. Marek Dubanik OFM Conv
e-mail: dubanikmar@yahoo.es

W celu wsparcia projektu i rozwoju „Domu Św. Antoniego” w Sucre ofiary można wpłacać na następujące konto:

Pekao S.A.
31 1240 4432 1111 0000 4732 4970 PLN
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO I BŁ. JAKUBA
31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14
z dopiskiem: "DOM ŚW.ANTONIEGO W SUCRE"Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij