Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Bratysława. Nowi franciszkańscy lektorzy.

16.03.2015

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu bracia Józef, Thomas i Petr przyjęli w Bratysławie posługę lektoratu. Poprzedziło ją dwudniowe przygotowanie w Vlkolíncu, które było potączone z odpoczynkiem po zakończeniu egzaminów.

Do Vlkolínca przyjechaliśmy w środku nocy. Po odpoczynku i porannym posiłku poszliśmy na spacer. Nie było dobrze zdefiniowanego celu - po prostu poszliśmy prawie zawsze pod górę, póki nie doszliśmy do ośrodka narciarskiego Malino Brdo. W tym czasie wyprzedziło nas sporo samochodów, a na odchodnym zatrzymali się przy nas bracia franciszkanie, którzy tam  jeździli na nartach.

Po południu Ojciec Thomas wyjaśnił nam, co to znaczy być lektorem. Lektorat jest posługą, której Kościół od wieków udziela kandydatom do kapłaństwa. Aż do Soboru Watykańskiego II lektorat był jednym z niższych święceń kapłańskich. Decyzją papieża Pawła VI przestał się tak nazywać. Powinien być „ministerium”, czyli posługą, który Kościół powierza kandydatom do kapłaństwa, aby jeszcze ściślej zjednoczyli się z Bożym Słowem, które sami mają czytać, poznawać i żyć nim, aby wykonać specyficzną misję, jaką jest jego głoszenie w zgromadzeniu liturgicznym.

Lektor jest ustanowiony na podstawie przepisów liturgicznych do posługi czytania Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może w trakcie Mszy św. czytać intencje modlitwy powszechnej i - jeśli nie jest obecny Psalmista – także psalm między czytaniami. Jeśli nie ma diakona, lektor może nieść Ewangelię podczas procesji liturgicznej. Posługa ta może być udzielana wyjątkowo tym, którzy nie są w drodze do święceń. Ci, którzy chcą być kapłanami, muszą ją przyjąć, aby mieć dostatecznie dużo czasu, aby ją pełnić.

W podobnym duchu przeżyliśmy piątek. W sobotę rano dotarliśmy do Bratysławy, w sam raz na zakończenie kursu duchowości franciszkańskiej, w którym regularnie uczestniczymy. Tydzień później, w czasie niedzielnej Mszy św. o godz. 11.30 nastąpiło udzielenie posług lektoratu z rąk naszego opiekuna, ojca Thomasa Lesňáka.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością seminarzyści z neokatechumenatu i werbiści. Duże wrażenie zrobił śpiew naszego chóru parafialnego, któremu z całego serca dziękujemy.

br. Tomáš M, br. Jozef SukeníkTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij