Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

„Cela Miłości” – niezwykła inicjatywa, która rodzi się w Auschwitz

28.07.2022 . kg

Harmęże | Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP

Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego, instytut świecki, który zrodził się w Bolonii z inspiracji duchowością i apostolskim zapałem Św. Maksymiliana Marii Kolbego zapoczątkował niezwykły projekt nazwany „Cela Miłości”, którego zamierzeniem jest zjednoczenie wielu ludzi w solidarnej modlitwie wokół miejsca, w którym Ojciec Kolbe dopełnił swą ziemską pielgrzymkę męczeńską śmiercią.

Tak piszą o swoim modlitewnym zamierzeniu, tłumacząc jego sens i wartość:

„Nie zapomnijcie o miłości!”. Tymi słowami zachęty i ostatecznego zalecenia o. Maksymilian Kolbe żegnał się ze swoimi współbraćmi, gdy z powodu wojny w Niepokalanowie stanęły drukarskie maszyny i musieli opuścić ten największy klasztor świata.

Słowa, które jeszcze dziś głęboko wybrzmiewają z celi obozu w Auschwitz, gdzie Ojciec Kolbe oddał życie z miłości. Słowa, które napełniają nadzieją, pocieszeniem, światłem i życiem tych, którzy odwiedzają to miejsce, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia.

Ojciec Kolbe wszedł jak promień światła w ciemną czeluść bunkra i jego śmierć była wybawieniem tysięcy ludzkich istnień… „Dopóki żyjemy, my, którzy byliśmy w Auschwitz, będziemy chylić głowy na pamiątkę tego, co się stało… w głodowym bunkrze. To był wstrząs, który przywrócił nam optymizm, który nas odbudował i dodał nam sił; byliśmy oszołomieni jego gestem, który stał się dla nas niezwykłą eksplozją światła zdolną rozświetlić ciemną noc obozu…” (zeznanie jednego z więźniów Auschwitz).

W ciszy tego obozowego „sanktuarium”, jak nazywają je przewodnicy oprowadzający po Auschwitz, Ojciec Kolbe kontynuował swoją misję promieniowania Bożą miłością i przyciągania wszystkich do prawdziwego szczęścia, zapraszając współwięźniów, aby przyjęli Maryję jako Matkę i towarzyszkę swojego życia i pozwolili się prowadzić Jej matczynej nauce: „Róbcie to, co mówi wam Jezus”.

My Misjonarki jesteśmy głęboko przekonane, że ofiara z życia Ojca Kolbego jest nadal źródłem nadziei, łaski, odnowionej wiary, ewangelicznego przesłania.

Dlatego pragniemy wychodzić na spotkanie każdego człowieka w różnych rzeczywistościach, w których żyje i brać na siebie jego potrzeby, oczekiwania, nadzieje i pragnienia, zanosząc wszystkie te intencje do celi Ojca Kolbego, aby prosić o jego potężne wstawiennictwo.

Jako hasło dla naszej misji wybrałyśmy to świetliste przesłanie: „Cela miłości jest zawsze otwarta”. Siłę przekazu daje zmiana perspektywy między bunkrem śmierci a zrealizowanym w tym samym miejscu darem miłości. Tylko miłość tworzy, życie rodzi inne życie, które jest dalej przekazywane.

Jak to zrobić razem?

– Nasza Wspólnota Misyjna zaprasza wszystkich do odmawiania Koronki do św. Maksymiliana 14 dnia każdego miesiąca (data wspomnienia męczeńskiej śmierci o. Kolbego), aby w różnych częściach świata połączyć się w komunii serc i intencji. Każdego miesiąca przygotowujemy krótką medytację kolbiańską (przesyłaną drogą mailową) na temat różnych aspektów pracy misyjnej, daru z siebie, dzielenia się i szerzenia tej miłości.

– Każdy może wysłać swoją prośbę o modlitwę na adres: celakolbe@kolbemission.org oraz zachęcać inne osoby, przyjaciół i znajomych, by czyniły podobnie.

– Każdego 14 dnia miesiąca Wspólnota Misjonarek z Harmęż udaje się do Auschwitz i modląc się w celi, gdzie Ojciec Kolbe oddał życie, składa intencje, które napłynęły z różnych stron świata, powierzając je wstawiennictwu św. Maksymiliana. Wraz z mnożeniem się intencji napływających z różnych stron świata, powstaje sieć modlitewna, która jednoczy wszystkich w tym symbolicznym miejscu, które staje się w ten sposób „Celą Miłości”. Ponadto intencje, które napływają w ciągu miesiąca, są oddawane Bogu w codziennej modlitwie wspólnoty Misjonarek.

Zapraszamy więc do wspólnej realizacji tego projektu, aby w ślad za tym wielkim „człowiekiem dla innych” w każdym z nas zajaśniało marzenie o świętości i abyśmy zjednoczeni w miłości, jak zachęca nas słowo Pana, mogli zobaczyć „cudowne dzieła”, których On wciąż dokonuje wśród nas.

Franciszkanie tworzący wraz z Misjonarkami Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach postanowili włączyć się do tej pięknej idei budowania wspólnoty wokół celi w której Ojciec Maksymilian oddał życie za brata i będą każdego 14 dnia miesiąca sprawować Mszę Świętą konwentualną w intencjach składanych symbolicznie w „Celi Miłości” oraz na ołtarzu kościoła w Centrum Św. Maksymiliana.                                

za: www.harmeze.franciszkanie.plTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij