Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

"Chcę, bądź oczyszczony" (Mk 1,41)

10.02.2018 Andrzej Prugar

Grota czy jaskinia Massabielle znajdująca się za miejscowością Lourdes była uznawana przez mieszkańców „za  miejsce pełne nieczystości gdzie wyrzucano śmiecie i wypasano świnie”. Właśnie to miejsce wybiera Maryja, aby w 1858 roku przekazać swoje Imię: Niepokalane Poczęcie czyli przedstawia się nam jako „Przeczysta pośród błota. Przypomina w tym miejscu, że grzech nie zdoła przemóc Bożej łaski, ale przeciwnie w końcu niebo zawsze przeziera przez ciemności… życie bowiem kiełkuje nawet na pustkowiu „jak lilia pośród cierni” (Pnp 2,2). Imperium zepsucia nie jest wszechmocne… [Grota Massabielle] to miejsce wybrane, aby ukazać nam proces nawrócenia i pokuty. Sytuuje się bowiem na skrzyżowaniu czystego z nieczystym” (Patrick Sandrin, Niebo otwarte, Warszawa 2014, ss. 131-151).

Czytamy dziś fragment Księgi Kapłańskiej, która mówi, że człowiekiem nieczystym stawał się każdy chory na trąd. Choroba trądu chyba najgłębiej obrazuje to określenie „nieczysty”. Nakaz Prawa był jednoznaczny w odniesieniu do chorego: „Będziesz mieszkał w odosobnieniu… poza obozem” (Kpł 13,45-46). Faktycznie to skazanie na samotność, skrajną samotność. Zakaz uczestniczenia w kulcie, zakaz wejścia do świątyni. To w zasadzie powolna śmierć nie tylko fizyczna, ale wszelkich relacji ludzkich, jakby przedsionek piekła. 

W dwunastym rozdziale Księgi Liczb jest mowa o grzechu siostry Mojżesza - Miriam. Ponieważ źle mówiła o Mojżeszu, została ukarana za ten grzech trądem. Czy to jest wielki grzech? Obmowa, zła mowa, oszczerstwo… Każdy  grzech jest niszczący i zanieczyszczający człowieka i wspólnotę! Każdy jest dysharmonią. Dlatego czytamy, że kiedy chwała Boga w postaci obłoku odeszła z Namiotu Spotkania „Miriam stała się nagle biała jak śnieg od trądu” (Lb 12,10). Siedem dni przebywała poza obozem i Żydzi nie ruszyli dalej, dopóki nie odpokutowała za grzech swój w samotności. Kiedy wróciła do obozu naród mógł ruszyć dalej ku ziemi obiecanej.

Św. Paweł mówi rzecz trudną dla nas, ale prawdziwą: „Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3,23), mówiąc inaczej, wszyscy jesteśmy trędowaci, we wszystkich nas jest głęboki nieporządek, jest zerwana więź z Bogiem i braćmi. Czas nieporządku jednak może być zakończony, ponieważ jednym ze znaków mesjańskich jest uzdrowienie z trądu grzechu. Bardzo mocno uświadamia nam to liturgia słowa, szóstej niedzieli zwykłej. Psalm 32 odczytujemy w czasie Mszy św., podczas której Jezus Chrystus zbliża się do nas najmocniej. Szczęśliwym człowiekiem na Eucharystii jest ten, któremu nieprawość została odpuszczona, a jego grzech zapomniany…, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp”. Szczęśliwy więc to człowiek całkowicie zdrowy, który wyznał grzech i grzech został mu wybaczony, człowiek szczęśliwy to człowiek żyjący bez podstępu, bez dwuznaczności, w harmonii z Bogiem i bliźnimi.

Św. Marek podkreśla reakcję Jezusa na widok trędowatego, który błaga Jezusa o oczyszczenie: „Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony!” (Mk 1,41). Poruszyły się najpierw wnętrzności Jezusa, który przecież najgłębiej zna nasze piekło samotności, wykluczenia i wszelkiej nieczystości. Przywraca nieczystemu czystość.

Rzeczywiście wszyscy „dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie” (Rz 3,24). Wszyscy, którzy chcą tego jak trędowaty. Wszyscy, którzy jako trędowaci zbliżą się z wiarą do Chrystusa. Wszyscy, którzy zachęceni przez niesamowitą pedagogię Lourdes posłuchają Niepokalanej i wejdą na drogę nawrócenia i pokuty. Ona Czysta nie boi się spotkania z chorymi dziećmi żyjącymi „poza obozem”. Niepokalana chce nam pomóc w drodze od nieczystości do czystości, aby „wszystko czynić na chwałę Bożą” (1 Kor 10,31). W Dniu Pańskim i trzy dni przed Wielkim Postem, w dniu wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, Niepokalanej, stajemy - my nieczyści - przed nową szansą na komunię z Bogiem. 

Andrzej Prugar OFMConv

fot.: Figura Maryi w grocie Massabielle, ze strony Sanktuarium w Lourdes: https://www.lourdes-france.org/it

 Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij