Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Chimbote. Święcenia diakonatu br. Bogdana Pławeckiego

28.10.2019 Misyjny Sekretariat

Peru Misje franciszkańskie | Sekretariat Misyjny

"Jesteś powołany, aby być sługą w Twojej wspólnocie. Aby służyć wszystkim" - te słowa skierował do br. Bogdana Pławeckiego, abp Ángel Francisco Simón Piorno, podczas udzielania mu święceń diakonatu, 19 października 2019 r. w Chimbote.

"Być diakonem, to być sługą wspólnoty. W Nowym Testamencie Jezus powołuje w różny sposób, nazywając powołanych sługami czy niewolnikami, trwającymi przy stopach Pana, aby Mu obmywać nogi. Sam Pan Jezus podczas czwartkowej nocy przed swoją Męką, podał przykład doskonałej służby, klęcząc przy stopach Apostołów i obmywając im stopy, pokazując przez to, że służba to jedyna forma, aby okazać miłość naszym braciom" - kontynuował Arcybiskup.

"Diakon to ten, który miał misję, aby służyć przy stole. I właśnie Ty jesteś do tego powołany. Powołany, aby być sługą w Twojej wspólnocie, aby nieść ludziom dwojaki pokarm - Chleb Życia, którym jest Jezus Chrystus, oraz chleb słowa Bożego" - przypominał nowo wyświęconemu Diakonowi Arcybiskup.

"Twoje życie powinno koncentrować się wokół tych dwóch tajemnic - nieść Pana, który stał się Chlebem Życia dla potrzebujących braci, równocześnie nieść im Słowo Życia. Musimy pamiętać, że jesteśmy sługami nieużytecznymi. Pamiętaj zawsze, że niesiesz w sobie nieoceniony dar, który Pan Ci zawierzył. Nosimy jednak ten dar w naczyniach glinianych. Nie jest to naczynie ze złota, srebra ani innego  drogocennego kruszcu. Proś, bracie Bogdanie Pana, który zawsze jest przy Twym boku, abyś zawsze miał radość ze służenia Braciom" - życzył br. Bogdanowi abp Ángel Francisco Simón Piorno.

Ceremonia świeceń diakonatu br. Bogdana odbyła się w kościele parafialnym pw. św. Franciszka z Asyżu w Chimbote, w Peru. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa diecezjalnego, klerycy z seminarium, gdzie br. Bogdan ukończył swoje ostatnie studia oraz wierni z  parafii franciszkańskich w Peru. 

Wspólnota Delegatury w Peru przygotowywała się do diakonatu br. Bogdana poprzez wspólne rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym "Paz y Bien" w Chimbote, które prowadził br. Oscar Fernandez, kapucyn, specjalista od duchowości franciszkańskiej, pracujący w centrum duchowości o. Pio w Limie. Podczas tych rekolekcji br. Piotr Hryma został wprowadzony w posługę akolitatu.

Br. Bogdanowi życzymy Opieki Bożej w jego nowej posłudze diakońskiej i pamiętamy o nim w modlitwie.

ag/akTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij