Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Dąbrowa Górnicza

17.04.2015

Historia

DąbrowaParafię w Gołonogu utworzył 8 lipca 1675 r. biskup krakowski Andrzej Trzebicki, który także wybudował z kamienia kościół, konsekrowany w 1678 r. Wieżę barokową zbudował w 1753 r. również biskup krakowski, Andrzej Załuski.

Kościół rozbudowano w XIX w. w ten sposób, że w 1850 r. zbudowano obecne prezbiterium, a w r. 1892 dobudowano nawy boczne i obie zakrystie.

Ponowna konsekracja rozbudowanego kościoła odbyła się 26 maja 1892 r. Urządzanie wnętrza trwało do 1894 r. Wykonano wtedy wszystkie ołtarze i ambonę.

W lewej bocznej nawie znajduje się ołtarz z cieszącą się czcią wiernych figurą św. Antoniego Padewskiego, którego kult znacznie się ożywił od połowy XVIII wieku.

9 sierpnia 1951 r. administrację parafii objęli franciszkanie. Ojcowie najpierw przeprowadzili gruntowną naprawę zniszczeń wojennych, a następnie w latach 1952-53 odnowili polichromię kościoła. W r. 1976 zakupiono w odlewni J. Felczyńskiego w Przemyślu trzy dzwony. W sierpniu 1980 r. zakonnicy rozpoczęli budowę nowego budynku mieszkalnego.

W związku z budową w latach 1974-80 terenie parafii Huty Katowice napłynęła w te strony wielka ilość ludzi, podejmujących pracę w kombinacie. Przybysze zamieszkali głównie na terenie Sosnowca-Zagórza i Dąbrowy Górniczej-Gołonogu, dzięki czemu znacznie wzrosła liczba parafian. Zaszła więc konieczność podziału parafii, co stało się możliwe po zmianach politycznych w kraju po 1990 r. Parafię gołonoską podzielono i utworzono z niej cztery nowe parafie: św. Jadwigi Królowej, Matki Bożej Zwycięskiej, Matki Bożej Królowej Polski i św. Rafała Kalinowskiego. Przy macierzystej parafii gołonoskiej pozostało ponad dziesięć tysięcy parafian.

W r. 1994 prowincjał krakowskiej prowincji franciszkanów (OFMConv) podpisał z biskupem sosnowieckim Adamem Śmigielskim umowę, mocą której Parafia Narodzenia NMP i św. Antoniego Padewskiego została na stałe powierzona prowincji, klasztor został własnością zakonu, a kościół własnością diecezji.

W ostatnim dzisięcioleciu w kościele przeprowadzono prace osuszenia i umocnienia fundamentów, pokrycie dachu blachą miedzianą i odnowy elewacji kościoła. Powiększano także dwukrotnie cmentarz parafialny najpierw przez dołączenie terenu przed cmentarzem, a w ostatnim czasie dołączono znaczną część terenu położonego w kierunku Borowej Góry.

Klasztor pw. Narodzenia NMP i św. Antoniego Padewskiego

ul. Kościelna 20 
41-306 DĄBROWA GÓRNICZA - GOŁONÓG 
tel. 32 261 76 70; fax. 32 260 40 70 
e-mail: dabrowag@franciszkanie.pl 
www.dabrowa.franciszkanie.plTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij