Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Duch Święty i ludzie Ducha Świętego

23.05.2021 Andrzej Prugar

Co mają wspólnego kiedyś i dziś Arabowie i Żydzi? Narody Azji i miasto Rzym, dziś jako stolica Kościoła katolickiego? To tylko niektóre narody, języki, tereny czy miasta, o których dziś słyszymy w pierwszym czytaniu (Dz 2,8-11). Pobożni Żydzi, pochodzący ze wszystkich narodów pod słońcem słyszeli w Jerozolimie coś, co dotknęło bardzo głęboko ich serc (Dz 2,5-6) i uczyniło z pielgrzymów w jednym czasie, jedną wspólnotę słuchających i wielbiących Boga. Słyszeli apostołów mówiących o Jezusie Chrystusie i o tym, co Bóg uczynił przez Niego. Zapewne zanieśli swoje doświadczenie do miejsc, z których pochodzili. "Duch Boży - jak powiedział św. Ireneusz - łączył w jedno oddalone od siebie ludy i składał Ojcu w darze pierwociny ze wszystkich narodów”. Duch Święty mówi do każdego i jest darem dla każdego narodu i dla każdego człowieka. Każdy i wszyscy razem jesteśmy wezwani do jedności z Bogiem.

Oczywiście, możemy mieć wątpliwości patrząc na to, co aktualnie dzieje się w świecie: Arabowie i Żydzi, Azja i Rzym... naprawdę wszyscy mogą być jednością, stanowić jedno? A czy chcemy stawiać granice Duchowi Świętemu? A może jednak widzimy - my sami - miejsce i rolę w dziele Ducha Świętego?

Jezus uczynił wszystko bardzo dobrze, jeden raz na zawsze i dla wszystkich. To zbyt wiele do pojęcia od razu dla naszego umysłu i serca (por. J 15, 26-27; 16, 12-15). Obiecany przez Niego Duch Święty przyszedł, ale i będzie przychodził, aby wprowadzać nas coraz głębiej w prawdę o Nim - o Jezusie Chrystusie, aby świadczyć najpierw w nas o Jezusie, a potem, aby nas posyłać w mocy Ducha Świętego na cały obszar świata. W niełatwej wędrówce w głąb nas samych - przyjmowania prawdy o Bogu, o Jezusie (co dzieje się przede wszystkim przez modlitwę) jak i w wędrówce na zewnątrz, w kierunku ludzi (co dzieje się przede wszystkim przez odwagę świadectwa, przez posłuszeństwo słowu Boga), Jezus daje taki pokój, którego nie znajdziemy w świecie, a który może być przekonywujący dla każdego, kto szuka Boga i prawdy.

Otrzymujemy dziś kryterium życia w Duchu Świętym, kryterium drogi w głąb jedności z Bogiem, która objawia się w skutecznym działaniu. To jest ważne wiedzieć i widzieć, czy w danej chwili jesteśmy pod działaniem Ducha Świętego czy pod władzą własnych, egoistycznych pożądań; czy współpracujemy z Duchem Świętym, czy idziemy drogą przeciwną, czyli drogą rozbijania jedności i drogami śmierci.

Św Paweł wymienia dziewięć owoców życia w Duchu Świętym (miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie) i trzynaście zachowań, które jasno wskazują, że człowiek nie jest pod działaniem Ducha Świętego (nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne - por. Ga 5,16-25).

Jeżeli jesteśmy szczerzy przed Bogiem i sobą samym, możemy łatwo odkryć, Kto i co kieruje nami w danej chwili. Możemy być ludźmi Ducha Świętego w Jego dziele odnawiania świata. Dlatego modlimy się dzisiaj intensywniej, aby porzucić jakikolwiek przejaw życia w ciele, a żyć w tchnieniu Ducha Świętego:

„Przybądź Duchu Święty…

Przyjdź światłości sumień…

Światłości najświętsza

Serc wierzących wnętrza

Poddaj swej potędze

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia

Jeno cierń i nędze…

Obmyj co nieświęte

Oschłym wlej zachętę

Ulecz serca ranę

Nagnij co jest harde

Rozgrzej serca twarde

Prowadź zabłąkane

Daj Twoim wierzącym

W Tobie ufającym

Siedmiorakie dary…” (z Aklamacji na uroczystość zesłania Ducha Świętego)

Andrzej Prugar OFMConv

fot.: fr.ap, ogród klasztorny (OFMConv) w Krakowie Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij