Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II

28.08.2015 Zew Bratni

Książka  Duchowość małżeńska w nauczaniu bł. Jana Pawła II, autorstwa o. Kazimierza Lubowickiego OMI, jest pierwszą w świecie próbą całościowego ujęcia duchowości małżeńskiej w oparciu o teksty Jana Pawła II, z odwołaniem się do twórczości Karola Wojtyły. Podstawą rozprawy są wszystkie teksty nauczania papieskiego dotyczące duchowości małżeństwa i rodziny. Składają się na nie konstytucje apostolskie, listy apostolskie, listy motu proprio, encykliki, adhortacje, orędzia, listy i przesłania, homilie, katechezy wygłaszane podczas audiencji ogólnych, rozważania przed modlitwą niedzielną oraz przemówienia.
W książce znalazły się też teksty obejmujące magisterium Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie od Synodu w Elwirze (304 r.) do dnia dzisiejszego, które pozwoliły umiejscowić nauczanie Jana Pawła II w kontekście całej tradycji teologicznej Kościoła.

Jan Paweł II jest bowiem papieżem, który w całej historii Kościoła najobszerniej wypowiadał się na temat małżeństwa i rodziny. W swoich rozważaniach nie ograniczał się do przedstawiania tylko wymagań moralnych, lecz także ukazywał wielkość, piękno i głębię powołania do życia w małżeństwie, budując w ten sposób zręby jego duchowości.

Autor książki podkreśla, że Ojciec Święty ukazuje jednoznacznie priorytetowe znaczenie małżeństwa i rodziny zarówno dla Kościoła jak i dla całego społeczeństwa. W odniesieniu do posługi Kościoła, wśród wielu dróg, na których Chrystus kazał, aby Kościół służył człowiekowi, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą, a służba rodzinie to jedno z najistotniejszych zadań Kościoła.

Przede wszystkim jednak wypowiedzi Jana Pawła II na temat małżeństwa - jak podkreśla o. Lubowicki - stanowią bez wątpienia rzeczywisty skok jakościowy w nauczaniu Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Ojciec Święty wprowadził do oficjalnego języka teologii nowy sposób mówienia o tych rzeczywistościach, a przede wszystkim głębszą perspektywę w spojrzeniu na nie.

Jan Paweł II nie poprzestał na ukazywaniu norm moralnych, lecz tworzy zręby duchowości małżeńskiej. Można powiedzieć, posługując się Jego słowami, że stara się Kościół przygotować do myślenia o małżeństwie i rodzinie jako o "im (małżonkom, rodzicom i dzieciom) właściwej" i autentycznej drodze do świętości, na którą Bóg powołuje najliczniejszą grupę chrześcijan.

Bezpośredni link do książki

Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków
tel. 12 428 32 40
www.bratnizew.plTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij