Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Działania, które oświetlają… Podaruj 1 procent!

01.05.2020 Jan Maria Szewek

Franciszkańska Fundacja Brat Słońce prosi ludzi dobrej woli o 1% podatku (Numer KRS: 0000397954). Jednocześnie zobowiązuje się pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć na pomoc charytatywną i wsparcie w kryzysach, profilaktykę i terapię uzależnień, formację dzieci i młodzieży, wolontariat, misje, edukację i naukę, kulturę i ratowanie zabytków oraz inną działalność statutową fundacji.

Organizacja m.in. finansuje profesjonalną pomoc psychologiczną, profilaktykę i psychoterapię uzależnień. Oprócz gabinetów w Krakowie ważnym beneficjentem jej działań jest Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Chęcinach.

Wspiera także Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia z cenioną na świecie monumentalną ekspozycją „Klisze Pamięci. Labirynty” Mariana Kołodzieja o gehennie obozowej.

Fundacja gro czasu i energii poświęca Kresom. Dzięki jej zabiegom Polacy-Mazurzy w Maćkowcach na Podolu (potomkowie osadników z Mazowsza z końca XVII w.) dotychczas otrzymali do użytku cztery nowo wybudowane pomieszczenia w kompleksie klasztornym franciszkanów z przeznaczeniem m.in. na lekcje języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia muzyczne dla dzieci, próby zespołu muzycznego „Maćkowianki” oraz spotkania Towarzystwa Kultury Polskiej „Mazury”. Teraz Fundacja chce zająć się wyposażeniem tych sal w odpowiedni sprzęt, materiały edukacyjne oraz opłacać zatrudnienie nauczycieli języka polskiego i muzyki.

Co roku pomaga w organizacji Franciszkańskiego Spotkania Młodych w Bołszowcach k. Halicza – inicjatywy na rzecz pojednania i pogłębienia wiary Polaków i Ukraińców oraz zbliżenia chrześcijan różnych obrządków, przy okazji angażując się w odbudowę Sanktuarium Matki Bożej w tej miejscowości.

Fundacja opiekuje się ponadto polskim cmentarzem wojennym w Dytiatynie (Polskie Termopile) i polskimi grobami na cmentarzu w Bołszowcach na Ukrainie.

To tylko niektóre jej aktywności. Więcej na temat podejmowanych akcji i ich owoców można przeczytać na stronie: www.bratslonce.pl. Tam też szczegółowe informacje, jak przekazać 1% podatku na Fundację bądź na wybrany klasztor, parafię lub inne dzieło franciszkańskie.

jmsTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij