Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Dzieje Apostolskie. Rozdziały 1-9. Komentarz duchowy. Tom I

27.02.2016

Silvano Fausti, S.I.

Wśród komentarzy do Dziejów Apostolskich ten wyróżnia się zwięzłością, prostotą i przejrzystością. Celem książki jest zachęcenie Czytelnika do studiowania opisanych w Nowym Testamencie dziejów Pierwszej Wspólnoty. Poznanie historii Kościoła Apostołów, Jego przeżywania i „konkretnego doświadczania” kiedyś, przez ludzi takich jak my - ze swoimi ograniczeniami, przezwyciężającymi różne trudności, ale pozwalającymi prowadzić się Duchowi Świętemu, czyniąc dobro i głosząc jak żyć Ewangelią - poprowadzi nas współczesnych do zrozumienia sensu życia i zachwycenia się pięknem Boga.

Studiując Dzieje Apostolskie zobaczymy, że to, co Jezus uczynił i powiedział, zostanie w taki sam sposób uczynione i powiedziane przez innych, którzy przyszli po Nim. Dzieje nie opisują ideologii dotyczącej rzeczy niemożliwych, zbyt pięknych, wyśnionych, ale rzeczywistość, która posiada swoje źródło i swój początek. Jest nim królestwo Boże, czyli sam Chrystus, który w taki właśnie sposób żył. Widzimy, że po Jego odejściu Apostołowie napisali piątą Ewangelię – którą jest nasze życie – które następuje po życiu Jezusa. Będzie to dla nas niezwykle inspirujące zobaczyć, jak Apostołowie przeżyli w realiach życia to, co Jezus uczynił dla wszystkich.

Dzieje Apostolskie zostały napisane zaraz po Ewangelii Łukasza, który zredagował swoją Ewangelię w latach 70.-80. po Chr. Mówiąc o Dziejach należy powiedzieć jedną rzecz o samym Łukaszu – ich autorze. Św. Łukasz, trochę tak jak my, miał dwa problemy:  Nie widział Jezusa – tak jak nikt z nas Go nie widział – i nawet nie spotkał nikogo, kto widział Go bezpośrednio; on zwraca się do trzeciego pokolenia, które nie tylko tak jak on nie widziało Jezusa, ale nawet nie spotkało nikogo, kto widział Go osobiście, ponieważ naoczni świadkowie zakończyli już ziemskie życie. A zatem, powstaje problem: jak zachować pamięć o Jezusie, by jej nie stracić, ponieważ jeśli utracimy historyczny wymiar Jezusa, stracimy wszystko. On jest przecież królestwem Boga. Dlatego została napisana Ewangelia, abyśmy mieli dostęp do pamięci o Jezusie. Drugi problem: Jezus powiedział, że wkrótce powróci. Ale czas biegnie, a On nie powraca. Może więc problemem jest, że „wkrótce” Boga jest inne niż nasze „wkrótce”. I wreszcie: co to znaczy, że On się opóźnia? Co zatem powinniśmy robić w czasie obecnym? Jak mamy przeżywać naszą codzienność?

Ewangelia odpowiada na pierwszy problem: jak nie utracić pamięci o Jezusie, zaś Dzieje Apostolskie odpowiadają na drugi problem: co mamy czynić?


Bezpośredni link do książki

Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków
tel. 12 428 32 40
www.bratnizew.pl


Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij