Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Dzieła

30.05.2014

Krakowska Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) prowadzi szereg dzieł mających na celu szerzenie apostolatu, działalności wydawniczej, formacyjnej i kulturalnej. Oto niektóre z nich. 

 

Biuro: Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew
ul. Grodzka 54 
31-044 KRAKÓW 
tel. 12 428 32 40; fax. 012 428 32 41
www.bratnizew.pl

Siedziba wydawnictwa: Bratni Zew Spółka z o.o.
Wydawnictwo Bratni Zew
Fundacja św. Franciszka z Asyżu

ul. Żółkiewskiego 14
31-539 KRAKÓW

NIP 676-10-13-628 
REGON 350776703 
Wpisano do rejestru 27.01.1995 nr H/B 5877 
Konto bankowe: PKO BP 33 1020 2892 0000 5502 0128 4769

WydawnictwoWydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew należy do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) i zajmuje się wydawaniem książek z różnych dziedzin. Kierunki na których skupia największą uwagę to biblistyka (znakomite dzieła polskich autorów oraz tłumaczenia uznanych autorów obcojęzycznych), psychologia (w tej dziedzinie posiada wiele praktycznych poradników), poradnictwo rodzinne, książki z dziedziny rozeznawania swojego powołania, życia duchowego oraz szeroko rozumianej literatury franciszkańskiej. Posiada również bogatą ofertę obrazków, kartek, karnetów i zakładek.

 

 

 

Dom Pelgrzyma i Spółka Z O.O. „Ostoja”
Kalwaria Pacławska 40 A, 
37-743 Kalwaria Pacławska
+48 16 671 95 55
fax: +48 16 671 95 53
ostoja@franciszkanie.pl - księgowość
dompielgrzyma@franciszkanie.pl – recepcja
www.kalwariapaclawska.info

 

Franciszkański Dom Formacyjno - edukacyjny

ul. Franciszkanska 10 
RYCHWAŁD 
34-322 Gilowice
tel. 33 862 21 49; fax. 33 862 21 49 wew.10
e-mail: fdfe@franciszkanie.pl 
www.fdfe.franciszkanie.pl

Franciszkański Dom Formacyjno - edukacyjny w Rychwałdzie prowadzony jest przez Franciszkanów z Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Konwentualnych.

Dom położony jest w malowniczej części Beskidu żywieckiego. Jest oddalony zaledwie 5 km od Żwyca i stanowi FDFeczęść kompleksu Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, Pani Ziemi Żywieckiej.

Dom zaprasza grupy i osoby indywidualne - kapłanów, zakonników, siostry zakonne i osoby świeckie - na rekolekcje prowadzone przez franciszkanów i z własnym rekolekcjonistą - na kursy i warsztaty - na odpoczynek pośród gór.

Dom dysponuje bazą noclegowa: 55 miejsc w pokojach z łazienkami: 1,2,4 - osobowych. Oprócz noclegu w domu można zamówić wyżywienie w zależności od potrzeb: śniadanie, obiad, kolację.

 

Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano”

ul. Franciszkańska 10
26-060 CHĘCINY 
tel/fax. 41 315 11 40 
e-mail: terapia@franciszkanie.pl 
www.terapia.franciszkanie.pl

Stowarzyszenie „PADRE” - Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja

ul. Franciszkańska 10 
26-060 CHĘCINY 
tel. 41 315 10 69 
e-mail: padre@checiny.pl 
www.padre.checiny.pl

Hostel dla Uzależnionych od Akloholu „Wspólnota”

ul. 11 listopada 15 
28-230 POŁANIEC 
tel/fax. 15 865 07 38 
e-mail: hostel.polaniec@franciszkanie.pl 
www.terapia.franciszkanie.pl

TerapiaOd 2004 roku działalność klasztoru w Chęcinach związana jest z profilaktyką uzależnień. Tego roku na Kapituła Prowincjalna Prowincji Krakowskiej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w tym miejscu ustanowiła Franciszkańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

W ramach tej posługi prowadzony jest Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „SAN DAMIANO”.

Ośrodek w działaniach partnerskich na rzecz profilaktyki uzależnień współpracuje z Rodzinną Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach, z Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chęcinach.

Ośrodek został zarejestrowany jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w październiku 2004 roku. W większości oddziały ośrodka mieszczą się w budynkach przyklasztornych Klasztoru Franciszkanów w Chęcinach.

Pracę kadry terapeutycznej nadzoruje superwizor rekomendowany przez Krajowe Biuro DS Przeciwdziałania Narkomanii.

„San Damiano” jest ośrodkiem Katolickim.

Działania duszpasterskie i terapeutyczne prowadzone są także w oddziale dla uzależnionych w Areszcie Śledczym w Kielcach i w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy. Przy klasztorze spotyka się grupa Anonimowych Alkoholików „ASYŻ”.

Dzieci i młodzież z Chęcin przy klasztorze znajdują miejsce na formację i wypoczynek organizowane przez stowarzyszenie PADRE. Przy klasztorze istnieją grupy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Ruch Światło-Życie oraz Liturgiczna Służba Ołtarza.

 

Fraternus Spółka Z O.O.
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14
31-539 Kraków
Prezes: o. Bronisław Staworowski, +48 12 42 86 283
biuro@fraternus.pl
Księgowość: Małgorzata Rządzik, +48 12 42 86 119
ksiegowosc@fraternus.pl

biuro@fraternus.pl
www.fraternus.pl

Sklep „Artykuły Religijne”
ul. Franciszkańska 4 
31-004 Kraków
Kierownik sklepu: Bała Krystyna
tel. / fax: +48 12 423 21 15
sklep@fraternus.pl
www.sklep.fraternus.pl

 

Fundacja św. Franciszka z Asyżu
ul. Grodzka 54 
31-044 KRAKÓW 
tel. 12 428 31 70 
e-mail: biuro@ewangelizacja.org.pl 
www.ewangelizacja.org.pl

Ewangelizacja

W ramach Nowej Ewangelizacji, do której wszyscy jesteśmy wezwani Fundacja św. Franciszka z Asyżu i Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew” prowadzi „Ewangelizację Wizualną”.

Chcąc głosić skutecznie Chrystusa i Jego naukę musimy pamiętać o nowoczesnych środkach społecznego przekazu, jak również o tym, że głosimy Chrystusa ludziom schyłku dwudziestego wieku, ludziom, którzy są wychowywani m.in. przez środki masowego przekazu, do których należy plakat uliczny.

Jest on jedną z najskuteczniejszych form przekazu informacji.

W imię odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii światu zdominowanemu przez mass media trzeba wykorzystywać te środki, które świat nam oferuje.

Proponowana „Ewangelizacja Wizualna” to plakat o rozmiarach 2 m x 1,4 m wydawany raz w miesiącu. Jego treść jest związana z rytmem roku liturgicznego i z wydarzeniami z życia Kościoła.

 

Fundacja Brat Słońce
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków,
REGON 122414276, NIP 6751462135, KRS 0000397954
Bank Pekao SA: 51 1240 4650 1111 0010 4212 3500

Biuro Fundacji:
tel. +48 12 423 18 98, +48 605 252 270 (od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00),
fax +48 12 42 86 111
e-mail: biuro@bratslonce.pl
www.bratslonce.pl

Prezes Fundacji
o. Bronisław Staworowski,
tel. +48 603 757 139
e-mail: fundacja@bratslonce.pl

WydawnictwoO nas

Fundacja Brat Słońce powstała z inicjatywy krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), aby wspierać inicjatywy i dzieła podejmowane przez Zakon. Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pozycji rejestru 0000397954 w dniu trzeciego października 2011 roku o godz. 09.40.09, piątego października 2011 roku otrzymała REGON: 122414276, a jedenastego października 2011 roku NIP: 6751462135.

Trzeci października to dla nas data szczególnie wymowna, właśnie w tym dniu przeszedł do Pana św. Franciszek z Asyżu, i to od Niego została zapożyczona nazwa Fundacji. Święty ten po bratersku traktował otaczający świat, a w napisanej przez siebie Pieśni Słonecznej, znanej również jako Pochwała Stworzenia, chwalił Stwórcę między innymi za brata słońce, brata ogień, czy siostrę wodę...

Pragniemy, aby św. Franciszek patronował naszym działaniom i z osobą tego Świętego chcemy być kojarzeni.

Komu chcemy pomagać?

Swoją troską i pomocą chcemy otoczyć osoby w trudnej sytuacji życiowej, uzależnione czy dotknięte patologiami społecznymi (przez współpracę z instytucjami i organizacjami tym się zajmującymi, np. Franciszkańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Świetlice Środowiskowe itp.).

Chcemy otoczyć pomocą także edukację dzieci i młodzieży, ich wychowanie, wypoczynek a także rozwój fizyczny i duchowy przez wspieranie przyklasztornych i przyparafialnych świetlic środowiskowych, Franciszkańskiego Spotkania Młodych, Katolickiego Liceum i Gimnazjum prowadzonych przez franciszkanów, czy Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów.

Pragniemy również nieść pomoc naszym rodakom mieszkającym poza granicami Polski, szczególnie tym mieszkającym na Wschodzie, będącym często, nie tylko materialnie, w trudnej sytuacji oraz wspierać działania integracyjne między młodzieżą z Polski i zagranicy.

Wiemy jak niezwykle ważne dla narodu jest pielęgnowanie i wspieranie kultury - to również znajduje się w polu naszego zainteresowania. Pragniemy wspierać odnawianie zabytków związanych z naszą historią i dbać o dziedzictwo kulturowe nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Przesłanie:

Niech słowa naszego ukochanego papieża, błogosławionego Jana Pawła II:
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to kim jest,
nie przez to co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
zapadną głęboko w nasze serca i wskazują nam właściwy kierunek działania.

Zapraszamy do przyłączenia się do nas, aby pomagać innym w myśl ewangelicznego stwierdzenia „dając, otrzymujemy”. Razem możemy więcej!

 

Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)

ul. Żółkiewskiego 14 
31-539 KRAKÓW 
e-mail: refa@franciszkanie.pl 
www.refa.franciszkanie.pl

REFARuch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA) to wspólnota studentów i profesorów, uczniów i nauczycieli, przyrodników i franciszkanów, mieszkańców wsi i miast z różnych rejonów Polski i Europy, którzy jako chrześcijanie angażują się w trudne wezwania współczesności w sytuacji kryzysu ekologicznego.

REFA w swoich działaniach opiera się na katolickiej koncepcji człowieka i świata oraz duchowości franciszkańskiej. Chce być głosem ekologów w strukturach Kościoła katolickiego oraz chrześcijańskim głosem wśród ekologów. Jest świadomy wielu trudności występujących w spotkaniu ekologów i chrześcijan, ma jednak nadzieję, że nowe przemyślenia, propozycje edukacyjne czy liturgiczne zainteresują zarówno uczestników ruchu ekologicznego, jak i wszystkich zaangażowanych chrześcijan.

REFA w swym działaniu opiera się na metodologii zaproponowanej przez wielkiego franciszkanina XX w., św. Maksymiliana Kolbe i stosuje „wszelkie godziwe sposoby” realizacji swych idei. Stymuluje również i wspiera wszelkie inicjatywy i akcje ekologiczne, jeśli są roztropne i zgodne z naszymi zasadami. Towarzyszy mu przekonanie, że - choć dróg widać wiele - cel jest jeden oraz że nad wszystkim czuwa Pan Wszechświata oraz patron ekologów św. Franciszek z Asyżu.

Uczestnicy REFA opublikowali wiele książek i artykułów, które prezentują inspiracje mogące służyć tworzeniu integralnej, chrześcijańskiej i ekologicznej wizji świata przyrody, człowieka i Stworzyciela.

Idee te wdrażają również poprzez wykłady, warsztaty, lekcje szkolne, kazania i katechezy oraz poprzez monitoring kościelnych inicjatyw ekologicznych. Współpracują z innymi grupami przyrodników i ekologów w konkretnych projektach ochrony przyrody i środowiska.

Historia REFA sięga do początku lat osiemdziesiątych XX w., kiedy to w środowisku krakowskich franciszkanów chęć ekologicznego działania została uznana jako konkretna droga realizacji franciszkanizmu we współczesnej sytuacji. Była to reakcja zarówno na ujawnienie rzeczywistego zagrożenia ekologicznego w naszym kraju, jak i na ogłoszenie św. Franciszka patronem ekologów.

REFA jest dziś zarejestrowanym stowarzyszeniem i częścią bardzo zróżnicowanego i wieloaspektowego społecznego ruchu ekologicznego. Według socjologicznego kryterium stylu działania można go zaliczyć do grup, które powstały w celu prowadzenia działalności długofalowej, obejmującej wiele problemów ekologicznych i zmierzającej do zasadniczych zmian społecznych. Ale jego uczestnicy zawsze akcentowali tzw. „małą drogę”, prowadzącą od kształtowania indywidualnych postaw proekologicznych do konkretnych działań. Miało to wyrazić hasło „Ekologia zaczyna się od serca” i znaczek Ruchu w którego centralnym miejscu znajduje się serce niesione przez duchowego syna św. Franciszka, który poprzez symboliczny zielony liść jest trwale zjednoczony ze światem stworzeń.

 

Ruch Światło-Życie 

Lubomierz 275 
34-736 LUBOMIERZ 
tel. 18 331 58 56 
e-mail: oaza@franciszkanie.pl 
www.oaza.franciszkanie.pl

OazaRuch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w "Drogowskazach Nowego Człowieka".

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji.

 

Centrum św. Maksymiliana Harmęże 
ul. Franciszkańska 12 
32 - 600 OŚWIĘCIM 
tel. 33 843 07 11, tel. kom. 784 191 232 
e-mail: mi.harmeze@franciszkanie.pl e-mail: piotrcuber@gmail.com
www.harmeze.franciszkanie.pl

MIRycerstwo Niepokalanej, w skrócie MI, od nazwy łacińskiej Militia Immaculatae powstało 16 października 1917 roku w Rzymie "dla obrony Kościoła w imię Niepokalanej". Założył je polski franciszkanin, który zginął w obozie KL Auschwitz św. Maksymilian Maria Kolbe (1894 - 1941).

Cel MI 
Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Warunki 
1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach. 
2. Nosić Cudowny Medalik. 
3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

Środki 
1. W miarę możności odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie." 
2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie godziwe środki na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, zwłaszcza modlitwę, pokutę i świadectwo chrześcijańskiego życia.
3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

Narodowym Centrum MI w Polsce jest klasztor Franciszkanów, założony przez św. Maksymiliana - Niepokalanów k. Sochaczewa.

Głównym Ośrodkiem MI w Prowincji Krakowskiej Franciszkanów jest Centrum św. Maksymilliana w Harmężach. Do Centrum przybywają grupy Rycerstwa Niepokalanej z całej Polski na różne uroczystości związane z życiem i śmiercią św. Maksymiliana M. Kolbego. Stałe spotkania i uroczystości w ciągu roku: - "Dni Kolbiańskie" na przełomie marca i kwietnia - "Spotkania formacyjne dla liderów MI" - dwa spotkania w roku (wiosna, jesień) - "Rocznica osadzenia św. Maksymiliana w obozie - 28 maja - "Uroczystość św. Maksymiliana" - czuwanie w wigilię męczeńskiej śmierci, rano nabożeństwo Transitus oraz piesza pielgrzymka do obozu KL Auschwitz na Mszę Świętą przy bloku 11 (14 sierpnia) - Rocznica kanonizacji św. Maksymiliana i rocznica powstania MI (II niedziela października).

W Centrum można przeżyć: Dni skupienia dla poszczególnych wspólnot MI (termin do uzgodnienia) W okresie wakacyjnym rekolekcje dla MI (dorośli i młodzież).

 

Sekretariat Misyjny Franciszkanów (OFMConv)

ul. Żółkiewskiego 14 
31-539 KRAKÓW 
Polska 
tel. 12 428 62 89, 12 428 62 87, 12 428 62 98
e-mail: misjekrak@franciszkanie.pl 
www.misjekrak.franciszkanie.pl

MisjeKrakowska Prowincja Franciszkanów bardzo mocno zaangażowana jest w działalność misyjną. Blisko połowa zakonników należących do prowincji pracuje za granicą i prawie drugie tyle klasztorów co w Polsce znajduje się na misjach. W związku z tak rozległą działalnością w Krakowie funkcjonuje Sekretariat Misyjny, który na wiele sposobów wspiera działalność misyjną zakonników.

Najważniejszą formą działania Sekretariatu jest nieustanie podejmowana modlitwa w intencji misji i misjonarzy: modlitwa różańcowa a także Msza św. w intencji przyjaciół misji i misjonarzy.

Sekretariat ponad to zajmuje się komunikacją z poszczególnymi ośrodkami misyjnymi, przekazuje informację o ich działalności. Troszczy się o zapewnienie misjonarzom warunków do wypoczynku w Polsce, wspiera w ewentualnym leczeniu i przekazywaniu leków dla misjonarzy. Organizuje także spotkania dla rodzin misjonarzy.

Animacja misyjna wspólnot parafialnych i wszystkich zainteresowanych misjami to kolejny obszar działalności Sekretariatu. Ojcowie, pracownicy Sekretariat, przygotowują i prowadzą tzw. niedziele misyjne w franciszkańskich parafiach, głoszą kazania, dni skupienia, organizują wystawy, spotkania a także redagują i rozprowadzają Biuletyn "Nasze misje franciszkańskie". Zaangażowani w działalność Sekretariatu wolontariusze pomagają w prowadzeniu strony internetowej www.misjekrak.franciszkanie.pl, gromadzeniu i wydawaniu publikacji o tematyce misyjnej, troszczą się o eksponaty muzeum misyjnego i archiwizują listy, zdjęcia, filmy i inne materiały misyjne.

Sekretariat współpracuje na bieżąco z Kołami misyjnymi prowadzonymi w parafiach.

Zajmuje się także zbieraniem środków materialnych przeznaczanych na potrzeby dział misyjnych. Prowadzi korespondencję z przyjaciółmi misji i ofiarodawcami. Organizuje pomoc szkolną dla dzieci w Ugandzie i Paragwaju.

Sekretariat Misyjny Prowincji Krakowskiej Franciszkanów współpracuje z innymi sekretariatami misyjnymi franciszkańskimi, diecezjalnymi oraz z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji.

 

Zespół Szkół im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy

Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące
Internat dla Młodzieży

ul. Ojców Michała i Zbigniewa 1 
59-220 LEGNICA 2 
tel. 76 724 42 14; 76 724 42 40 fax. 76 724 42 00 
e-mail: klo-legnica@franciszkanie.pl 
e-mail: gimnazjum-legnica@franciszkanie.pl 
http://klo.franciszkanie.pl/

SzkołaZespół Szkół im. św. Franciszka z Asyżu swoją historią sięga 1956 roku i przez wiele lat funkcjonowało jako Niższe Sminarium z programem liceum ogólnokształcacego. W 1980 r szkoła otrzymała uprawnienia szkoły państwowej (dziś w prawie okreslane jako Liceum z uprawnieniami szkoły publicznej). Od 1999 roku szkoła nosi nazwę Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy.

Od 2000 roku w szkole funkcjonuje również Gimnazjum.

Liceum ma bardzo dobry poziom nauki, wysoki procent zdawalności matury i dostania się na studia. Wyniki egzaminów gimnazjalnych również są najwyższe w Legnicy i rejonie.

Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka nie jest szkołą wyznaniową, klasztorną czy parafialną. Jest dostępna dla wszystkiej młodzieży, także innych wyznań, która wybiera i akceptuje wartości chrześcijańskie oraz atmosferę przyjaźni.

Organem założycielskim i prowadzącym jest Prowincja Franciszkanów w Krakowie. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wraz z Delegaturą w Legnicy.

Więcej informacji mozna znaleźć na stronie Zespołu Szkół: http://klo.franciszkanie.pl/

 

FSM: FRANCISZKAŃSKIE SPOTKANIE MŁODYCH

czyli... dni refleksji modlitwy i radości... to... wakacyjna forma rekolekcji, spotkania dla ludzi czujących się młodo przeprowadzana w duchu franciszkańskim w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Pierwsze FSM odbyło się w 1988 r.

Więcej informacji na stronie www.projektmesjasz.pl

Organizator: 
Centrum Franciszkańskie San Damiano 
ul. Franciszkańska 4 
31-004 KRAKÓW

Dyrektor FSM-u: o. Piotr Reizner OFMConv 
tel. kom. 605 09 07 90 
e-mail: biuro@poranafsm.pl

Rzecznik prasowy FSM:
Elżbieta Dudek
rzecznik@poranafsm.pl
tel. kom.: +48 663 573 860

 

ISF - Instytut Studiów Franciszkańskich 
ul. Franciszkańska 4 
31-004 KRAKÓW 
tel. 12 422 71 15; 12 422 12 73 wew. 32

godz. przyjęć: 
poniedziałek, środa - od 10.00 do 13.00 oraz piątek od 12.00 do 14.00

e-mail: isf@franciszkanie.pl 
e-mail: osf@franciszkanie.pl 
www.isf.franciszkanie.pl

ISFINSTYTUT STUDIÓW FRANCISZKAŃSKICH - ISF Powołany przez 10 polskich prowincji franciszkańskich (OFM, OFMConv, OFMCap). Celem ISF jest poznawanie i promowanie szeroko rozumianej kultury franciszkańskiej, która obejmuje teologię, filozofię, duchowość wyrosłe na przestrzeni wieków począwszy od św. Franciszka poprzez jego naśladowców.

OŚRODEK STUDIÓW FRANCISZKAŃSKICH - OSF Powołany przez Senat Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w dniu 21 maja 2003 r. na wniosek Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich w Polsce. Ośrodek prowadzi zajęcia dydaktyczno - naukowe w ramach studiów licencjacko - doktoranckich. Uczestnikami wykładów są studenci Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z tytułem magistra.

FRANCISZKAŃSKIE STUDIUM FORMACYJNE - FSF Działa w ramach ISF od 2002 r. Organizuje spotkania formacyjne dla sióstr zakonnych żyjących według charyzmatu św. Franciszka i św. Klary. Spotkania kierowane są przede wszystkim do osób aktualnie formowanych, do postulantek, nowicjuszek i juniorystek. Mają pomóc w pogłębieniu ogólnej wiedzy teologicznej i duchowości franciszkańskiej.

AKADEMIA OCHRONY PRZYRODY - AOP Ośrodek Studiów Franciszkańskich prowadzi wspólnie z Instytutem Ochrony Przyrody (IOP PAN) Akademię Ochrony Przyrody.

 

Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy „Kosówka”
ul. Strążyska 29, 34-500 Zakopane

FIGUS Elżbieta
opiekun domu

kom. +48 601 285 420 (P) po godz.17.00

         +48 18 201 49 63 po. 17.00

www.kosowka.franciszkanie.pl

 Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij