Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Eko-propozycje

13.02.2021 Jan Maria Szewek

Federacja Europy Środkowo–Wschodniej (FEMO) Zakonu Franciszkanów powołała do istnienia Komisję ds. sprawiedliwości, pokoju oraz integralności stworzenia. W piątek 12 lutego 2021 r. jej członkowie z Polski, Czech, Rosji, Słowacji i Ukrainy odbyli pierwsze zebranie online.

Przewodniczący FEMO o. Marian Gołąb podkreślił, że rozpoczynająca się działalność tego gremium ma pomóc w realizacji uchwały kapituły generalnej dotyczącej nawrócenia ekologicznego.

Krakowski prowincjał komisję tę nazwał „laboratorium myśli ekologicznej w oparciu o duchowość franciszkańską i nauczanie Kościoła”. Apelował, aby nie pozwolić ruchom lewicowym, odrzucającym Boga zawłaszczyć ekologii. „To jest ważna przestrzeń, z której nie możemy się dać wyeliminować. Głos Kościoła musi być słyszalny pośród ludzi zaangażowanych w ochronę środowiska naturalnego. Widzę ogromne potrzeby i możliwości dla nas franciszkanów w tej dziedzinie, a zwłaszcza w obecnym czasie. To może być pole spotkania z Kościołem dla tych, którym światopogląd chrześcijański jest obcy lub nawet wrogi. Ta Komisja jest bardzo potrzebna z wielu względów. Przed nami ważna misja do wykonania” – przekonywał.

Przewodniczący siedmioosobowej Komisji o. Stanisław Jaromi pokrótce zarysował historię zaangażowania zakonu w tę problematykę. Przywołał m.in. fakt ustanowienia św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów w 1979 r. czy wspólne modlitwy o pokój na świecie chrześcijan, wyznawców judaizmu, muzułmanów, hinduistów, buddystów i przedstawiciel religii ludów pierwotnych w Asyżu, zapoczątkowane przez Jana Pawła II w 1986 r.

„Ekologia po franciszkańsku ma swe źródła w naszej tradycji, przede wszystkim w osobie św. Franciszka z Asyżu i jego relacji do przyrody. Hymn stworzenia, kazanie do ptaków, wilk z Gubbio, zwierzęta w szopce w Greccio inspirowały i nadal inspirują wielu, zarówno w pop-kulturze, w ruchach społecznych i religijnych, jak i w poważnych inicjatywach kościelnych” – przypomniał.

„Ekologiczna katecheza Kościoła w ostatnich 40 latach ma zdecydowanie wydźwięk franciszkański i w naszej tradycji szuka odpowiedzi na trudne wyzwania współczesności, na czele z kryzysem ekologicznym i klimatycznym. Mocno pokazała to encyklika Laudato si’ z 2015 r. oraz cała katecheza społeczna papieża Franciszka” – mówił.

Przewodniczący Komisji przedstawił ponadto eko-propozycje, zaznaczając, że jest otwarty na wszelkie impulsy, inicjatywy ze strony braci. Wśród nich wymienił i omówił: wykłady; przygotowanie podręcznika ekologii po franciszkańsku; celebrację 40-lecia Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA); refleksję nad stylem życia klasztornego; debatę nad nawróceniem ekologicznym poszczególnych wspólnot; przemyślenie roli eko-centrum REFA w Radomsku dla formacji franciszkańskiej w Federacji; ofertę rekolekcji z tematem ekologicznej duchowości franciszkańskiej; pogłębienie tematyki i przygotowanie zbioru zasad ekologii praktycznej w klasztorach i parafiach oraz ich wdrażanie; sympozjum na temat tradycji franciszkańskiej w relacji do ekologii integralnej; fachowe podjęcie analizy przesłania wybitnych franciszkańskich zielarzy: o. Andrzeja Klimuszki i o. Grzegorza Sroki; wydanie materiałów wypracowanych na spotkaniach, sesjach, sympozjach; i wdrażanie w praktykę życia braci i naszych wspólnot wypracowanych zasad.

Komisja ds. sprawiedliwości, pokoju oraz integralności stworzenia Federacji Europy Środkowo–Wschodniej (FEMO) tworzą: o. Stanisław Jaromi z prowincji krakowskiej, o. Józef Aszyk z prowincji warszawskiej, o. Tomasz Tęgowski z prowincji gdańskiej, o. Patryk Rygiel z prowincji czeskiej, o. Michał Staszak z kustodii ukraińskiej, o. Peter Kozma z kustodii słowackiej i o. Andrian Zudin z kustodii rosyjskiej.

jmsTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij