Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Ewangeliczne klucze - XII niedziela zwykła

17.06.2015 Piotr Roman Gryziec

Jakże wam brak wiary…  Czym jest wiara? O jaką wiarę chodzi Jezusowi? Czy wiara jest ślepa? Dzisiaj wielu myli wiarę z zabobonem, ciemnogrodem i przesądem. Człowiek „wyzwolony” uważa, że nauka i doświadczenie wszystko mu wyjaśni. A przecież takie przekonanie też opiera się na jakimś autorytecie. Ostatecznie każdy światopogląd oparty jest na wierze. Różnice biorą się z tego, w co, lub w kogo się wierzy.

Zacznijmy jednak od początku. Greckie słowo pistis, które jest odpowiednikiem hebrajskiego rdzenia aman, posiada dwie gałęzie semantyczne: jedna z nich reprezentuje ideę uznania czegoś za prawdziwe na podstawie autorytetu osoby, która tak twierdzi. Wtedy mówimy, że wierzymy w coś, ale zarazem wierzymy komuś.  Jeżeli uznajemy Boga za Boga, to oczywiste, że jest On dla nas niepodważalnym autorytetem i możemy polegać na tym, co On mówi i czyni. Uznajemy także, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który nie mówi i nie czyni nic innego, jak tylko to, co Mu zlecił Ojciec. Jezus jest więc dla nas tak samo niepodważalnym autorytetem. To jest jedna strona medalu, ale jednak niewystarczająca.  

Jaka jest ta druga strona medalu? Nie wystarczy uznać coś za prawdziwe. Nie wystarczy utożsamić się z poglądami osoby, która jest dla nas autorytetem. Trzeba jeszcze te przyjęte prawdy i zasady realizować, wprowadzić je w życie. I w tym momencie wiara staje się wiernością – to jest to drugie skrzydło semantyczne biblijnej wiary. Wierność Bogu, wierność przymierzu, wierność przykazaniom, Słowu Bożemu, Kościołowi – to jest to, co potwierdza naszą wiarę, sprawia, że możemy nazywać się wierzącymi. Człowiek wierzący nie tylko mówi: Wierzę, ale także buduje na wierze swoje życie, we wszystkich jego wymiarach; swoją teraźniejszość i przyszłość. Jest wierny słowu Bożemu.

Wróćmy na koniec do Ewangelii. Uczniowie, którzy znajdują się w łodzi na wzburzonym jeziorze, słyszą słowa Jezusa: Jakże wam brak wiary! Oni ciągle jeszcze są bardziej rybakami niż uczniami Jezusa. Uwierzyli w Niego i poszli za Nim, ale jeszcze ciągle zachowali swój ludzki sposób myślenia. A wiara to przestawienie się na inny sposób myślenia i rozumienia świata. Taki, o jakim mówi Jezus. Żyć wiarą to znaczy uczyć się od Jezusa myśleć i postępować tak, jak On. Zarazem tak jak On musisz być wierny Bogu – ta poprzeczka jest ustawiona bardzo wysoko, ale jeśli jej nie przeskoczysz, utoniesz w jeziorze lęku przed śmiercią. 

o. Piotr Gryziec OFMConvTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij