Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Formacja

30.05.2014

Formacja początkowa kandydatów do zakonu franciszkańskiego to czas przygotowania do pełnego włączenia się do życia typowego dla charyzmatu św. Franciszka z Asyżu przeżywanego we współczesnym świecie. Odbywa się ona specjalnie do tego wyznaczonych domach formacyjnych.

Główne etapy formacji początkowej 

Postulat to pierwszy okres formacji zakonnej, który trwa jeden rok. Czas ten charakteryzuje się tym, że chociaż kandydaci do zakonu nie noszą jeszcze habitu już nazywani są braćmi. A więc bracia postulanci przeżywając ten czas mają okazję pierwszy raz żyć prawdziwym życiem zakonnym. 

Postulat to bardzo konkretny sposób wejścia w rytm modlitwy i życia wspólnotowego. Wśród codziennej modlitwy, pracy i nauki życie zakonne skupia się wokół trzech szczególnych miejsc. Pierwszym i najważniejszym jest kaplica. To tu kandydaci czerpą siłę do pracy i pokonywania codziennych trudności. Eucharystia jest w centrum każdego dnia. Sprawowana rano, umacnia na cały dzień a sprawowana wieczorem sprawia, że wszystko, co wydarza się w ciągu dnia, robi się dobrze, by móc to ofiarować na ołtarzu Pana Jezusa. Drugim miejscem mającym ogromy wpływ na budowanie wspólnoty jest refektarz zakonny (inaczej jadalnia). Chodzi o to, że podczas spożywania posiłków, jest okazja do rozmów i bycia razem, podobnie jak w rodzinie. Trzecim miejscem, obecnym w każdym klasztorze, również na postulacie, jest rekreacja (sala wspólnych spotkań). Służy ona budowaniu wspólnoty w czasie wolnym.

Kandydat oprócz tego, będąc bratem postulantem, rozpoczyna albo kontynuuje pracę nad swoją osobowością. Chodzi o to, by potrafił prowadzić refleksję nad sobą i swoim rozwojem, dostrzegać swoje wady i zalety, rozwijać swoją kulturę ogólną, a także pogłębić świadomość religijną i moralną. 

Nowicjat jest czasem właściwego rozpoznania swego powołania i charyzmatu franciszkańskiego. Trwa rok i rozpoczyna się przyjęciem habitu zakonnego – znaku zakonnej konsekracji i poświęcenia się Bogu. W trakcie nowicjatu nie ma wyjazdów do domu rodzinnego. Roczne odcięcie od dotychczasowych relacji z innymi ludźmi pomaga pogłębić i umocnić relację z Chrystusem, który jest fundamentem i centrum życia zakonnego. Formacja w nowicjacie zmierza ku głębszemu rozwojowi duchowemu poprzez modlitwę liturgiczną Kościoła, rozważanie Pisma świętego i praktykę modlitwy indywidualnej. Za formację w nowicjacie dopowiada Mistrz Nowicjatu. Zwieńczeniem nowicjatu są pierwsze śluby zakonne, posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. 

Juniorat – to 5-letni okres formacyjny dla kandydatów na braci zakonnych, który ma miejsce po zakończeniu nowicjatu. Formacja ta odbywa się obecnie wraz z braćmi klerykami w Wyższym Seminarium Duchownym. Juniorat jest czasem przygotowania do złożenia ślubów wieczystych. Bracia Junioryści biorą udział w codziennych praktykach modlitewnych i pracy wraz z klerykami. Odbywają też formację intelektualną z wybranych przedmiotów: m. in. Pismo św., franciszkanizm, liturgika. Po złożeniu ślubów wieczystych udają się zgodnie z wolą przełożonych do klasztorów swojej prowincji, gdzie pełnią rozliczne posługi wspierając braci-kapłanów w codziennym życiu i posługiwaniu.

Klerykat to czas formacji kończącej się święceniami kapłańskimi. Trwa sześć lat. Pierwsze dwa lata studiuje się filozofię, kolejne cztery teologię. Naukę kończymy obroną pracy magisterskiej. Czas seminarium to dalszy rozwój swego charyzmatu franciszkańskiego, powołania i służby wobec bliźniego. Bracia udzielają się w licznych duszpasterstwach przygotowując się do przyszłej pracy w winnicy Pana. Formacja seminaryjna odbywa się na trzech bardzo istotnych sferach życia człowieka: ludzkiej, intelektualnej i duchowej

Domy formacyjne Prowincji w Polsce i na misjach

Prenowicjat Franciszkanów

ul. Klasztorna 3 
48-250 GŁOGÓWEK 
tel. 77 438 01 00; fax. 77 437 33 56 
e-mail: postulat.glogowe@franciszkanie.pl 
www.prenowicjat.franciszkanie.pl

 

Nowicjat Franciszkanów

Kalwaria Pacławska 40 
37-743 KALWARIA PACŁAWSKA 
tel. 16 671 95 45 
e-mail: nowicjat.kalwaria@gmail.com 
www.nowicjat-kalwaria.franciszkanie.pl

 

Wyższe Seminarium Duchowne im. św. Maksymiliana Kolbe i Juniorat

ul. Franciszkańska 4 
31-004 KRAKÓW 
tel. 12 422 71 15; 12 430 21 05; fax. 12 432 08 49 
e-mail: seminarium.krakow@franciszkanie.pl 
www.franciszkanska4.pl

 

Klasztor i Wyższe Seminarium Duchowne Bł. Jana Dunsa Szkota
Chacacollo, km.5,0 camino a Sacaba
Casilla 159
Cochabamba, BOLIVIA
tel./fax: +591 4 472 05 60
semiduns@supernet.com.bo
www.es.catholic.net/ofmconv

 

LIMA – Postulat
Casa de Formación „MIGUEL Y ZBIGNIEW”
Hermanos Menores Conventuales
Jr. 28 de Julio 470
Magdalena del Mar, Lima 17, PERU
tel. +51 1 46 168 32

 

Juniorat minoritov
Námestie sv. Františka 4
841 04 Bratislava, SŁOWACJA
+421 026 544 0155
+421 904 738 976

 

KAMPALA-MUNYONYO (filialny dom MATUGGA)
Conventual Franciscan Friars
P.O. BOX 11603 Kampala
UGANDA
greyfriarsuganda@gmail.com
www.greyfriars.ug

 

Prepostulat Franciszkanów 

ul. Dzierżyńskiego 15 
BORYSPOL 08300 
tel. 00380/449 56 09 46 
e-mail: boryspol@franciszkanie.pl

 Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij