Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Franciszkanie na Szczycie Klimatycznym w Katowicach

18.12.2018 . kg

REFA | Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu

W dniach 3-15 grudnia 2018 r. w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ, podczas którego politycy, naukowcy i liderzy świata próbowali po raz kolejny zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami współczesności generowanym przez kolejne kryzysy społeczne, gospodarze, ekologiczne i klimatyczne. W tych działaniach nie zabrakło obecności franciszkańskiej pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.

W dniach 1-4 grudnia odbyły się w Katowicach warsztaty Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu w ramach Szkoły liderów ekologii integralnej. 18 uczestników pracowało razem, wspólnie się modliło i mierzyło z trudnymi wyzwaniami kryzysu ekologicznego i klimatycznego, aby zbudować własną chrześcijańską odpowiedź w duchu encykliki Laudato si’. „Łączy nas patrzenie w tym samym kierunku – mówili – chcemy być ekologami wśród katolików oraz katolikami wśród ekologów”. Narzędzia do tej misji budowali poprzez wykłady, dyskusje i spotkania z ekspertami podczas warsztatów, które prowadzili o. Stanisław Jaromi i Emilia Ślimko z REFA a wziął w nich udział o. Joseph Kwame Blay OFMConv, delegat generalny ds. JPSC. Relacja WARSZTATY.

W niedzielę 2 grudnia ważnym wydarzeniem była Msza Święta w intencji pojednania międzynarodowego i sukcesu negocjacji na Szczycie Klimatycznym zorganizowana przez REFA w kościele Bonifratrów pw. Świętych Aniołów Stróżów w Katowicach Bogucicach. Mszę i modlitwę za sukces COP24 poprowadził o. Stanisław Jaromi OFMConv, koncelebrował o. Kordian Szwarc OFM a uczestniczyli w niej również goście z zagranicznych chrześcijańskich organizacji ekologicznych.

3 grudnia miała miejsce franciszkańska debata “Climate Crisis and the Role of the Faith Community for Climate Justice” zorganizowana przez biuro generalne OFM ds. JPSC. W sali parafialnej przy kościele św. Szczepana eko-orędzie głosili m. in. o. Jacek Orzechowski OFM z USA, o. Stanisław Jaromi OFMConv, Junghee Min (ICE Network), Budi Tjahjono (Franciscans International) oraz Igor Bastos (GCCM). Wiele uwagi poświęcono chrześcijańskiej odpowiedzi na kryzys ekologiczny i roli wspólnot chrześcijańskich w osiągnięciu sprawiedliwości klimatycznej.

Natomiast w 8 grudnia wielu katolickich ekologów spędziło dzień we franciszkańskim centrum Górnego Śląska w Katowicach-Panewnikach. Rozpoczęto Mszą Świętą w paniewnickiej bazylice, której przewodniczył o. Stanisław Jaromi OFMConv a współcelebrował o. Sergiusz Bałdyga OFM, gwardian miejscowego klasztoru, gdzie niedawno powstała stacja ładowania do samochodów elektrycznych.  Wydarzenie łączące wykłady, debaty i modlitwę odbywało się pod hasłem: Misja Laudato si: chrześcijanie z klimatem i uczestniczyli w nim przedstawiciele Global Catholic Climate Movement, Franciscans International, REFA, Caritas i miejscowych duszpasterstw.

Franciszkańskiego głosu nie brakło w czasie wydarzeń naukowych i ekumenicznych. Z naukowych warto wspomnieć międzynarodową konferencję „W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii” zorganizowaną przez Wydział Teologiczny UŚ, 30 listopada 2018 r. z referatem o. Stanisława Jaromiego oraz sympozjum „Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society” zorganizowane przez Papieską Akademię Nauk, Polską Akademię Nauk i francuskie Narodowe Centrum Badań Naukowych 10 grudnia 2018 r. z udziałem Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka, gdzie ogłoszono wspólne memorandum, w którym naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działań w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.

Wiele było też działań ekumenicznych m. in. panel dyskusyjny w ramach akademii ekumenicznej i dialogu międzyreligijnego pt. „Podporządkujcie ziemię sobie”, 29 listopada 2018 r. w Bibliotece Śląskiej, gdzie perspektywę katolicką przedstawiał o. Stanisław Jaromi. On też prowadził wraz z uczestnikami warsztatów REFA modlitwę południową w ewangelickiej katedrze Zmartwychwstania Pańskiego 4 grudnia modląc się w dzień barbórki za górników i ekologów.

Ważnym wydarzeniem była też ekumeniczna pielgrzymka dla sprawiedliwości klimatycznej, która wyruszała z Watykanu w dzień św. Franciszka 4 października 2018 r. i po 65 dniach dotarła do Katowic 7 grudnia. Uczestniczył w niej m. in. Benedict Ayodi OFMCap, Kenijczyk z rzymskiego biura JPSC.

Pielgrzymi, aktywiści, ekolodzy i mieszkańcy Śląska spotkali się razem 8 grudnia w południe na Marszu dla Klimatu. Byli tam razem bracia franciszkanie z trzech gałęzi franciszkańskich Jacek Orzechowski OFM, Benedict Ayodi OFMCap i Stanisław Jaromi OFMConv. Okazało się, że reprezentują Amerykę, Afrykę i Europę dając wspólne świadectwo franciszkańskiego zaangażowania w ekologię i ochronę klimatu.

Uznanie zdobył również „List ekologów chrześcijan do uczestników Szczytu Klimatycznego” jaki powstał z inicjatywy REFA. Akademicy i aktywiści ekologiczni, duchowni i świeccy, razem jako chrześcijanie pisali do uczestników Szczytu Klimatycznego w Katowicach obiecując swe wsparcie duchowe i modlitwę zachęcali „aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach”. Jego tekst w języku polskim, angielskim i francuskim jest można przeczytać tu: LIST EKOLOGÓW.

Sj/REFATa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij