Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Franciszkańskie duszpasterstwo dzieci i młodzieży w Oggersheim

22.11.2019 . kg

Oggersheim | Klasztor św. Franciszka z Asyżu

Wspólna modlitwa, katecheza, praca zespołowa, a także gry i zabawy, to tylko niektóre z propozycji, jakie oferuje klasztor w Oggersheim, by zachęcić dzieci i młodzież do wspólnego wędrowania drogą wiary.

Podczas wspólnej wycieczki

 

Już od 3 lat przy klasztorze działa dziecięca grupa Miriam, zrzeszająca obecnie ponad 50 dzieci, które raz w tygodniu uczestniczą w spotkaniach formacyjnych. W czasie ich trwania staramy się przekazywać wartości chrześcijańskie, inspirować i motywować dzieci do praktykowania wiary. Warto podkreślić, że w spotkaniach, oprócz katolików, uczestniczą protestanci, muzułmanie, a także dzieci, które nie należą przynależą do żadnej wspólnoty religijnej. Wzruszające i piękne są chwile, kiedy po jakimś czasie przychodzą dzieci z rodzicami i proszą o przyjęcie sakramentu Chrztu Świętego. Zaangażowanie dzieci przynosi owoce i ich wiara udziela się rodzicom, którzy po wielu latach wracają na łono Kościoła, zawierają sakramentalny związek małżeński, lub proszą o przyjęcie do Kościoła katolickiego.

Z czasem ukształtowała się również młodzieżowa grupa, która spotyka się parę razy w tygodniu, aby wspólnie się pomodlić, pogłębić wiarę poprzez katechezę czy dyskusję, a także rozwijać wzajemne relacje.

Trzecią grupą – obok dzieci i młodzieży – są rodzice, którzy spotykają się na wspólne rozważanie słowa Bożego – Lectio divina. Podczas tych spotkań wsłuchujemy się w to, co Bóg do nas mówi, a także wymieniamy się wspólnymi doświadczeniami.

Poza działalnością przy klasztorze bracia angażują się w szkołach, nie tylko poprzez naukę religii, lecz także realizując w sposób systematyczny różne – także międzyreligijne – projekty, mające na celu pomoc dzieciom i młodzieży.

Biorąc pod uwagę realia Kościoła katolickiego na Zachodzie, duszpasterstwo przy Klasztorze Franciszkanów w Oggersheim jest pięknym symbolem żywotności Kościoła, który daje nadzieję wszystkim osobom zaangażowanym w dzieło Nowej Ewangelizacji. Wobec wszelkich wyzwań, przed którymi obecnie stoi Kościół w Niemczech, działalność polskich franciszkanów staje się znakiem chrześcijańskiej nadziei, która wbrew wszelkim przesłankom pozwala uwierzyć, że również w takich miejscach, które pozornie jawią się pustynią, Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka, lecz wychodzi mu naprzeciw i  zaprasza do źródeł życia.

Franciszkanie z OggersheimTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij