Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Granica

14.11.2021 Andrzej Prugar

W ostatnich dniach, na granicy Polsko-Białoruskiej, Caritas Polska postawiła dwa Namioty Nadziei. Między innymi w Białowieży. Miejsca zostały dokładnie rozeznane, gdyż chodzi o to, aby ludzie, błąkający się po lesie po nielegalnym przekroczeniu granicy otrzymali odpowiednią pomoc. To bardzo dobre rozwiązanie, przemyślana miłość w działaniu, która jest ponad podziałami, granicami, bo miłość umie się znaleźć w każdej sytuacji.

Granic Polski trzeba bronić. Siłą największą i źródłem, z którego wypływa obrona jest zawsze miłość i służba, a nie egoizm i pycha. To pomiędzy pychą i egoizmem, a miłością i służbą jest granica, którą jak najszybciej trzeba przekroczyć, przejść. Ta granica jest w nas. Każdą naszą myślą i czynem opowiadamy się, wybieramy, po której stronie jesteśmy. Kiedy nagle skończy się ten świat, wszystko zostanie objawione: pójdą więc „jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie” (Dn 12,2).

Dlaczego nie znamy godziny końca świata, dnia sądu ostatecznego, godziny swej śmierci? (por. Mk 13,32) Są trzy powody. Po pierwsze, Bóg nie chce, abyśmy żyli w strachu, sparaliżowani lękiem. Po drugie, kiedy rozpoznajemy naszą słabość i biedę duchową, w tym samym czasie możemy odkryć pełnię łaski Boga i powierzyć się Jemu w każdej chwili, odchodząc od pychy i egoizmu, od grzechu i wszelkiego zła. Po trzecie, mamy odkryć cierpliwość Boga wobec nas, ludzi upartych, którzy powoli zmieniają swój upór i stają się jedno w miłość z Bogiem.   

Nasz mur nieufności i oporu wobec Boga ma runąć, a granica z pychy ku miłości ma być przekroczona. Dzieje się to, kiedy cierpliwie słuchamy i przyjmujemy Jego Słowo. Przyjmujemy Chrystusa jako Pana. On powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Mk 13,31). Jeśli czyjeś słowa nigdy nie przeminą, to również Osoba nie przeminie, ani słuchacze Jego słów nie przeminą, ci, którzy słowo Jezusa uczynili swoją lampą w ciemnościach tego świata.

Od czego zacząć? Zdaje się, że liturgia słowa podsuwa nam pewną myśl. Dobrze by było zacząć od tego, co stało się na Kalwarii, na krzyżu i przez krzyż Jezusa. Nie chodzi tylko o refleksję naukową, ale spojrzenie i pragnienie kontemplacji wydarzenia na Golgocie. Z tego spojrzenia należy wyciągnąć wnioski.

Kiedy Jezus wskazuje na figę i na czas, w którym drzewo nabiera soków i wypuszcza nowe liście, mówi: „poznajecie, że blisko jest lato” (Mk 13,28). Wydaje się, że zadaje nam jednocześnie pytanie, czy umiemy rozpoznawać początek nowości, ale na innej płaszczyźnie, na płaszczyźnie duchowej. Jest takie drzewo, które ma w sobie nowe soki nowego życia i wydaje już owoce. Chodzi o drzewo krzyża, które wydało najcenniejszy owoc. Kto spożywa  owoc ofiary krzyża staje się doskonały: „Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani” (Hbr 10,14). Taki człowiek poznaje czas Syna Człowieczego, w którym już przyszedł do nas nowy świat, nowa ziemia, nowe niebo.

Dla człowieka, który poznał, że już „jest lato”, następuje - w nim samym - koniec starego świata, świata egoizmu i pychy. Nawet pośród wielu wstrząsów w niebie i na ziemi, to trzęsienie ziemi na Golgocie, kiedy umierał Jezus Chrystus było i jest największe i najbardziej owocne; runęła bowiem śmierć, grzech i królestwo szatana. Pośród wielu zaćmień słońca było również zaćmienie podczas trzech godzin konania Jezusa w straszliwych męczarniach za nasze grzechy. W tych ciemnościach rodzi się wierzący, i pełen wdzięczności nie boi się już żadnych innych ciemności i murów.

Ponieważ nastąpił prawdziwy koniec świata grzechu, uczeń przyjął i przyjmuje w sakramencie pojednania odpuszczenie swoich grzechów, więc doświadcza pokoju, pewności, potrafi kochać, służyć i jeszcze być w tym pomysłowy! Przekroczył z Jezusem swoją śmierć i jest już z Tym, który trwa na wieki.

Andrzej Prugar OFMConv

fot.: fr.ap, "nasze" drzewo przy klasztorze, całe złote jak łaska Jezusa, która przenika już cały świat (widok z celi  zakonnika), listopad 2021 r.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij