Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Horyniec - Zdrój

17.04.2015

Historia

HoryniecHoryniec Zdrój jest miejscowością uzdrowiskową, leży na granicy Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Okolice Horyńca mają specyficzny mikroklimat, duże zasoby wód mineralnych, złoża borowiny i największą w Polsce liczbę dni słonecznych. Pierwsza zapisana wzmianka o istnieniu Horyńca pochodzi z 1444 r. Mozaikę narodowościową tworzyli tu Polacy, Ukraińcy, Tatarzy, Wołosi Żydzi i Niemcy, którzy od średniowiecza do I wojny światowej żyli w przyjaznych stosunkach. W 1918 r. miały miejsce walki między ukraińskimi a polskimi mieszkańcami Horyńca. Pod koniec II wojny światowej Horyniec znalazł się w rejonie działań Ukraińskiej Powstańczej Armii, szerzącej terror wśród polskiej ludności jeszcze do 1946 r. W ramach tzw. operacji "Wisła", do 1947 r. ludność ukraińska została przesiedlona na ziemie zachodniej Polski.

Horyniec był własnością rodów szlacheckich, należał m.in. do Lutosławskich, Gorelowskich i Telefusów. Piotr Telefus rozpoczął w 1703 r. budowę kościoła i klasztoru franciszkańskiego, na które przeznaczył prawie cały swój majątek. Prace zostały przerwane w 1706 r. z powodu śmierci fundatora, kiedy zakończono stawiać fundamenty. P. Telefus został pochowany w grobie umieszczonym w murze powstającego kościoła. Jego spadkobiercy uniemożliwili kontynuowanie budowli, unieważniając testament, w którym fundator polecił dalsze prace.

Mikołaj Stadnicki, kolejny właściciel Horyńca podjął się kontynuacji wstrzymanych prac. W ciągu niespełna dwóch lat została ukończona budowa kościoła w 1758 r., a klasztoru w 1759 r. Barokowa świątynia miała jedną nawę i kolebkowe sklepienie z lunetami. Grubość murów dochodziła nawet do 2,5 metra. Kościół został poświęcony 27 czerwca 1773 r. przez biskupa lwowskiego Stanisława Jezierskiego.

Wewnątrz kościoła znajduje się rokokowa figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. W ołtarzach bocznych XVIII-wieczne obrazy przedstawiają św. Franciszka z Asyżu i św. Antoniego z Padwy. Łuk tęczowy pokrywają oryginalne freski z czasów budowy kościoła. Polichromie pochodzą z końca XIX w. i są dziełem Jana Talabińskiego. Na chórze umieszczono Szreniawę - herb Stadnickich, fundatorów kościoła i klasztoru. Współcześnie we wnękach przy wejściu do kościoła umieszczono rzeźby przedstawiające św. brata Alberta i s. Bernardynę Jabłońską, albertynkę.

Albert Chmielowski (1845-1916), późniejszy święty, przez pewien czas działał na Roztoczu, zakładając pustelnie dla braci i sióstr zakonnych. Pierwsza powstała w 1891 r. w Monastyrzu koło Werchraty, w okolicy Horyńca. W 1896 r. podczas odpustu św. Antoniego w kościele franciszkanów w Horyńcu, spotkał on Marię Jabłońską (1878-1940), pochodzącą z okolic Narola. Pod wpływem br. Alberta, niedługo po odpuście horynieckim, wstąpiła do zakonu. Już jako s. Bernardyna była pierwszą przełożoną generalną zgromadzenia sióstr albertynek, w 1997 r. została beatyfikowana. Spotkanie br. Alberta i s. Bernardyny upamiętnia tablica umieszczona w przedsionku kościoła w Horyńcu.

Obecnie franciszkanie posługę duszpasterską sprawują w pięciu placówkach dojazdowych. Pierwsza - to horyniecki kościół zdrojowy, zbudowany w 1984 r. na miejscu dawnej kaplicy dworskiej z 1818 r. Drugi to dawna cerkiew w Radrużu pw. św. Mikołaja Cudotwórcy, powstała w 1931 r. Kolejne miejsca to Dziewięcierz i Wólka Horyniecka. Piątym miejscem pracy zakonników jest kaplica w Nowinach Horynieckich (na zdjęciu / fot. T. Jacek OFMConv), zbudowana w 1896 r. w miejscu objawień Matki Bożej. Tutaj 12 czerwca, w rocznicę objawień z 1636 r., odbywają się uroczystości odpustowe gromadzące tysiące wiernych.

Klasztor pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

ul. M. Konopnickiej 2
37-620 HORYNIEC ZDRÓJ
tel. 16 631 30 16
e-mail: horyniec@franciszkanie.pl
www.franciszkanie.horyniec.net/Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij