Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

„Idźcie do świata bez kompleksów, z odwagą!”. Święcenia diakonatu u franciszkanów

21.03.2019 . kg

Kraków | Klasztor i Bazylika Franciszkanów pw. św. Franciszka z Asyżu

Kościół katolicki ma nowych diakonów. W uroczystość św. Józefa, 19 marca 2019 r., czterej franciszkańscy klerycy otrzymali święcenia w Krakowie. Sakramentu braciom: Arturowi Spodarowi, Arkadiuszowi Górze, Dawidowi Nowakowi i Mateuszowi Gliwie udzielił ks. bp Jan Piotrowski.

Ordynariusz diecezji kieleckiej podkreślił, że diakonat to nie tylko droga do kapłaństwa, ale też stała ewangelizacyjna posługa w Kościele przez dzieła miłosierdzia i głoszenie Bożego Słowa.

Nie ukrywał przed nowo wyświęconymi, że życie dla Chrystusa i Kościoła w posłudze diakońskiej nie oznacza ani komfortu, ani przywilejów, ale drogę uległości, służby, współczucia, prawdy i ewangelicznej gorliwości.

„Świat, w którym żyjemy tak niewiele od siebie wymaga. To właśnie ten świat podda was wymagającej próbie i ocenie. Za pięknym przykładem św. Franciszka z Asyżu idźcie do świata bez kompleksów, z odwagą, tak jak on szedł. Idźcie przez życie z Jezusem i Jego miłością, a On uczyni waszą posługę niezwykle piękną, owocną, pełną nadziei i blisko ludzi” – zachęcał konsekrator.

Ksiądz biskup w okolicznościowym słowie przywołał też innych świętych, którzy powinni być dla nich wzorami: św. Józefa, patrona dnia święceń, który potrafił w swoim czasie pokonać lęki i obawy, jakie zagnieździły się w jego sercu, i dzięki głębokiej wierze i całkowitemu zaufaniu Bogu uczynił wszystko tak, jak mu polecił Anioł Pański, oraz błogosławionych franciszkańskich misjonarzy-męczenników: Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, którzy nikogo nie zawiedli, nie zawiedli pokładanych w nich nadziei, tylko dlatego, że pozostali wierni Chrystusowi i Kościołowi do końca.

Wyższy przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów o. Marian Gołąb życzył ojcom diakonom, aby jak św. Józef byli ludźmi roztropnymi i wiernymi, aby łaskę powołania, diakonatu strzegli, rozwijali, aby tą łaską służyli. „Zanieście tę łaskę do ludzi, którzy jej potrzebują. Bóg niech będzie uwielbiony w waszym powołaniu, niech was umacnia” - winszował. 

Dzień wcześniej prowincjał odbierając od braci wyznanie wiary i przysięgę wierności Kościołowi przypomniał im wybrane słowa z Konstytucji Apostolskiej „Veritatis Gaudium” papieża Franciszka.

„Osoby, które nauczają spraw dotyczących wiary i moralności, mają pamiętać o tym, że zadanie to winni wykonywać z zachowaniem pełnej wspólnoty z Nauczycielskim Urzędem Kościoła, w szczególności z Biskupem Rzymskim […]. Osoby, które nauczają dyscyplin dotyczących wiary i moralności […] nauczają nie własną powagą, lecz na mocy misji otrzymanej od Kościoła” – cytował dokument.

„Jeśli chcemy wydawać dobre owoce, musimy trwać w komunii z Kościołem. Bóg jest wzorem przysięgania. On był, jest i będzie wzorem wypełniania obietnicy, wzorem dotrzymania słowa, wzorem wierności przysiędze, którą składa. Taki jest nasz Ojciec, i do takiej wierności, do takiej służby nas zaprasza. Bóg będzie dawał wzrost. Módlmy się, aby nigdy wam nie zabrakło siły, która będzie mocniejsza od zwątpień, które będą się pojawiać” – mówił w seminaryjnej kaplicy o. Marian Gołąb.

Do zadań diakona należy: asystowanie biskupowi i kapłanowi, a czasie funkcji liturgicznych we wszystkim, co mu przyznają różne księgi liturgiczne święceń; udzielanie chrztu uroczystym obrzędem; przechowywanie Eucharystii, udzielanie Jej; zanoszenie Jej jako Wiatyku umierającym oraz udzielanie ludowi eucharystycznego błogosławieństwa świętą puszką; tam, gdzie nie ma kapłana, asystowanie i błogosławienie małżeństw; udzielanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędom pogrzebu i pochowania; głoszenie Ewangelii, czytanie wiernym Pisma św., oraz przepowiadanie, nauczanie i zachęcanie ludu; przewodniczenie w kulcie religijnym i nabożeństwach; zajmowanie się w imieniu hierarchii dziełami miłosierdzia i administracją oraz akcją społecznej pomocy.

jms

fot. br. Tadeusz WnękTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij