Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Jak przygotować się na Boże Narodzenie?

19.12.2020 Andrzej Prugar

W liturgii słowa Bożego, IV niedzieli Adwentu, możemy odkryć wiele wskazówek, które mają nas wprowadzić w świętowanie obecności naszego Boga i Pana pomiędzy nami. Wskażmy trzy.

1. Nasz zabiegi duchowe i porządki domowe nie przygotowują nas - po pierwsze - na uroczystość, ale są co najwyżej odpowiedzią na łaskę Domu, nowego i wiecznego zadomowienia w Bogu. Bóg sam wybudował i przygotował nam mieszkanie w Jezusie Chrystusie. O tym właśnie opowiada pierwsze czytanie, dialog Dawida z Bogiem przez proroka Natana: „Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? (…) Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje (…) Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki” (2 Sm, 7,5.11.15). Dar Boży może nas nieść jak na skrzydłach i zaprowadzić zarówno do Spowiedzi, na Eucharystię jak i przez zwykłe, codzienne świąteczne przygotowania.

2. Bóg jest Wielki i ma wiele do powiedzenia każdemu z nas. Nie tylko mówi do nas, ale o nas. Przychodząc do Maryi przez Gabriela podaje wiele szczegółów na temat Mesjasza. Zwróćmy w tym roku uwagę na trzy etapy życia Jezusa, o którym mówi Gabriel do Maryi: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida” (Łk 1, 31-32). Oto są wytyczone fundamenty Domu Boga, Kamień Węgielny, spełnienie proroctw. Przychodzi jako Człowiek i jako Bóg, ponieważ jest poczęty mocą Ducha Świętego. Zwróćmy jednak uwagę na ludzką drogę Mesjasza, odnawiającego ludzkość: będzie poczęty, będzie zrodzony, będzie Synem Najwyższego, królem, dla którego jest przygotowany tron! We wszystkich etapach to ten sam Jezus - Zbawiciel! Zdanie to aż krzyczy w naszą stronę - ludzi, katolików, Polaków: Jezus to nie płód bez historii, czy zwykły zlepek komórek bez przyszłości. Już w Jego i naszym poczęciu jest cały zamysł Boży i przyszłość Boża. Powołani jesteśmy w Nim do królowania. Mamy boskie pochodzenie i królewską przyszłość. Medytacja nad naszym początkiem, nad początkiem każdego życia ludzkiego - ze względu na Zbawiciela  czyż nie jest to motyw dla świętowania!

3. Jesteśmy wezwani do słuchania, a jeśli mamy mówić to raczej mało. Może bardziej pytać, aby lepiej zrozumieć. To widzimy w scenie zwiastowania Maryi (90 słów Gabriela i 15 słów Matki Bożej - w greckim tekście natchnionym przez Ducha Świętego). W piętnastu słowach Maryi jest jedno pytanie i jedno zdanie, w którym potwierdza, zgadza się na wezwanie Boga. Tak jak Bóg otworzył bogactwo swojej mądrości przed Maryją, tak samo Bóg otwiera Księgę, którą możemy czytać - Jezusa Chrystusa przed nami. Św. Paweł w zakończeniu swojego listu do Rzymian, mówi, że Bóg jest jedynie mądry (por. Rz 16, 25-27). Jeśli słuchamy Ewangelii, wzrastamy w mądrości Boga, otrzymujemy łaskę wiary i mamy radość w słuchaniu Boga i nieskończone wprost inspiracje do dziękczynienia oraz uwielbiania Boga! To wszystko może się dziać w tych godzinach przed uroczystością Bożego Narodzenia pomiędzy wersetami Ewangelii, pieśnią Magnificat, a sprawdzaniem czy urosło już ciasto w piekarniku.

Andrzej Prugar OFMConv

fot.: fr.ap, Anioł na krakowskim rynku, grudzień 2020 r.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij