Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Jasło

17.04.2015

Historia

JasłoPoczątek domu w Jaśle jest związany z osobą ks. Jana Mazurkiewicza, najpierw profesora seminarium duchownego w Przemyślu, a później Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Ofiarowana przez niego suma piętnastu tysięcy złotych reńskich na założenie klasztoru w Jaśle, stała się zachętą do podjęcia starań o nowy dom dla małej, bo liczącej wówczas zaledwie osiem klasztorów prowincji galicyjskiej.

W październiku 1899 r. przybyli franciszkanie do Jasła i początkowo zamieszkali w wynajętej kamienicy. Później nabyli inną, starą kamienicę z niewielkim ogrodem i tam się przenieśli. Msze św. odprawiali w kościele gimnazjalnym aż do czasu zbudowania własnego kościoła, tj. do 31 grudnia 1904 r. Kościół ten został zbudowany przy znacznej pomocy finansowej całej ówczesnej prowincji. W 1906 r. nabyli franciszkanie inny dom obok kościoła i tam zamieszkali. Następnego roku, 27 lutego 1907 r. klasztor został erygowany.

Pierwszy kościół franciszkański w Jaśle istniał zaledwie 40 lat. W czasie II wojny światowej cofające się przed armią radziecką wojska niemieckie zniszczyły go wraz ze znaczną częścią miasta. Zaraz po wojnie zamierzano odbudować ten kościół jednak później zdecydowano się na budowę kościoła i klasztoru w innej części miasta. Tymczasowo urządzono więc kaplicę z kilku pomieszczeń dawnego klasztoru i tam odprawiano Msze św. i nabożeństwa.

Budowę nowego klasztoru rozpoczęto już w 1948 r. i w ciągu kilku lat zbudowano go na tyle, że w 1952 r. nadawał się już na zamieszkanie. Zamieszkali w nim nowicjusze, których w tym czasie - z powodu likwidacji niższych seminariów - było tylu, że zaszła konieczność otwarcia dwóch nowicjatów: w Legnicy i w Jaśle. Rolę domu formacyjnego klasztor jasielski pełnił przez kilka lat.

Z budową kościoła było znacznie więcej kłopotów. Najpierw przez kilka lat władze komunistyczne nie chciały dać pozwolenia. Otrzymał je klasztor dopiero po tzw. "październiku" w 1956 r.

Budowa trwała dość długo, bo od 1957 do 1965 r. Konsekracji nowego kościoła dokonał w dniu 11 maja 1980 r. bp Ignacy Tokarczuk, ordynariusz przemyski.

Od 1968 r. przy jasielskim klasztorze istnieje parafia, z której przed kilku laty odłączono część, aby utworzyć nową.

Pod koniec lat osiemdziesiątych ówczesny gwardian podjął się dzieła budowy nowej części klasztoru, która faktycznie jest drugim budynkiem, połączonym przełączką z dawnym klasztorem. Część tego budynku przewidziana była na sale katechetyczne, pomieszczenia administracji parafialnej i część na mieszkania dla zakonników.

W latach dziewięćdziesiątych nastąpiła wymiana pokrycia dachowego na kościele. Dachówkę zastąpiono blachą miedzianą.

27 marca 1996 r. Rada Miejska Jasła powzięła uchwałę o ustanowieniu św. Antoniego Padewskiego Patronem Miasta. Dnia 1 stycznia 1997 r. bp Kazimierz Górny wydał dekret ustanawiający kościół Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego.

Klasztor pw. św. Antoniego z Padwy

ul. Chopina 1 
38-200 JASŁO 
tel. 13 446 34 91; 13 448 11 10; fax. 13 448 11 15 
e-mail: jaslo@franciszkanie.pl 
www.jaslo.franciszkanie.plTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij