Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Jezus - dobry Pasterz, prowadzi mnie.

06.05.2017 Prugar Andrzej

Św. Piotr apostoł nie był w dobrej kondycji ducha po zmartwychwstaniu Jezusa, ale był pierwszym, który doświadczył co to znaczy, że Jezus jest bramą owiec i dobrym pasterzem (J 10,1.7.11). Stało się to na przykład dzięki dialogowi, w którym Jezus, po zdradzie Piotra, pierwszy zapytał apostoła o miłość. Zapytał aż trzykrotnie. Wystarczyło, że Piotr szczerze powiedział, że teraz już sam nie wie ile jest w nim miłości, ale chce na nowo Go kochać: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 17).

Jest to "drugie nawrócenie" Piotra. Z tekstów Ewangelii "wyłania się osoba zdolna rzucić się w przyszłość, pozwalająca formować się Jezusowi, widząc, że naprawdę uzyskała Jego przebaczenie... apostoł w swych odpowiedziach jest bardzo rozważny. Przed swoim zaparciem się wiele mówił, dawał szumne obietnice, wysuwał nadzwyczajne propozycje; teraz zawierza siebie Jezusowi... potwierdza, a zarazem zdaje się na Jezusa, a więc osiągnął wielką rozwagę i przezorność... nauczył się mówić skromnie, co więcej nauczył się łączyć skromność z prawdą... osobowość dojrzała, pogodna, rzeczowa, zrównoważona, roztropna, a zarazem pełna zapału i umiejąca kochać Jezusa" (Kard. C. K. Martini, Odwaga zawierzenia, ss. 137-138).  

Ta rozmowa, obecność, słowa, zachowanie Jezusa, stworzyły na nowo Piotra i to jako pasterza najważniejszego. Ten dialog dźwignął apostoła z upadku. Można powiedzieć, że Jezus stał sie bramą dla Piotra. Benedykt XVI powiedział, że właśnie miłość pomiędzy Jezusem a Piotrem sprawia, że stanowią jedno. Owce słuchając Piotra, słuchają głosu Jezusa. Dzięki temu owce mogą być prowadzone do „życia w obfitości”. I powiedział jeszcze papież Benedykt XVI: „Człowiek potrzebuje chleba, potrzebuje pokarmu dla ciała, jednak w głębi serca potrzebuje przede wszystkim słowa, miłości, samego Boga. Kto mu to właśnie daje, daje mu życie w obfitości” (Benedykt XVI,  Jezus z Nazaretu, ss. 233-234). 

Brama jaką jest Jezus, doprowadziła Piotra do Zesłania Ducha Świętego, na którego posłusznie oczekiwał w Wieczerniku. Kiedy wypełniony Duchem Świętym, z wiarą, głębokim przekonaniem, bardzo stanowczo powiedział, że Jezus jest Panem i Mesjaszem, ukrzyżowany - zmartwychwstał i każdego chce obdarzyć darem Ducha Świętego, trzy tysiące ludzi poprosiło o chrzest. Weszło przez Jezusa jak przez bramę do nowego życia (por. Dz 2, 36-41).

Mamy jeszcze jedną wypowiedż św. Piotra w czwartą niedzielę wielkanocną. Wskazuje ona na Jezusa, który jako dobry pasterz prowadzi przez posługę Piotra każdego ochrzczonego w głąb życia Bożego czyli w stronę wypełnienia się wszystkich słów, postaw i czynów Jezusa w życiu ochrzczonego. Św. Piotr mówi, że idziemy za Pasterzem, który „cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie” (1 P 2, 21-22). To są najtrudniejsze kroki za Jezusem, ale bez nich nie ma w nas życia Pana!

Zadziwiające, że od starożytności obraz pasterza jest znany i stosowany w różnych kulturach i religiach jako obraz dobrego władcy. Najstarsze przedstawienia Chrystusa w chrześcijaństwie dotyczą również postaci Jezusa jako dobrego pasterza. Znalazło to wyraz na okładce najnowszego opracowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. 

Umieszczony w Katechizmie obraz jest fragmentem chrześcijańskiej płyty nagrobnej z końca III w. znajdującej się w katakumbach Domitylli w Rzymie. W rzeczywistości obraz ten jest w swych korzeniach pochodzenia pogańskiego – pasterz grający na flecie w cieniu drzewa z laską w ręku przyciąga uwagę owcy, która bezpiecznie spoczywa u jego stóp. 

Dla chrześcijan kiedyś i dziś obraz ten - wyrażający tęsknotę ludzi wszystkich czasów i religi - wypełnia się w Jezusie Chrystusie. Mówi o ostatecznym odpoczynku i szczęściu, które dusza zmarłego znajduje w życiu wiecznym. Każdy kto słuchał - słucha i podążał - podążą za głosem pasterza otrzyma „obfite pastwiska” w samym Bogu (Ps 23, 6). 

Czytamy w opisie na początku Katechizmu – „obraz sugeruje całościowe znaczenie Katechizmu: Chrystus Dobry Pasterz, który swoim autorytetem (laska) prowadzi i strzeże swoich wiernych (owca), przyciąga ich melodyjną symfonią prawdy (flet) oraz pozwala im spocząć w cieniu drzewa życia, swego odkupieńczego Krzyża, który otwiera na nowo raj”. 

Andrzej Prugar OFMConv

fot.: fr.ap, grafika z katakumb Domitylli, III w., zamieszczona w Katechiźmie Kościoła Katolickiego, 1992 r.

 Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij