Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Jezus jest Panem, a nie zło.

09.03.2019 Andrzej Prugar

Wiele mówi się dzisiaj i pisze na temat różnorodnych zagrożeń duchowych. Jest nim również - a może przede wszystkim -  uznanie za prawdę, że szatan ma moc równą Bogu, że zło jest nawet mocniejsze od dobra. W konsekwencji takiego mówienia grzech może być postrzegany jako mocniejszy od łaski (czyli daru, pomocy Boga) i zajmuje prawie centralne miejsce w Kościele. Niektórzy widzą i mówią tylko o grzechu w Kościele. Czy to ma doprowadzić do absurdalnego równania, że Kościół to grzech? Tymczasem jednak Jezus Chrystus jest początkiem, końcem, centrum i „kamienieniem węgielnym” Kościoła (1 P 2,4-6). Inaczej nie byłoby Kościoła, głoszenia słowa Bożego, sakramentów, łaski, uświęcenia i zbawienia, ani żadnej nadziei na tym świecie, mocniejszej niż śmierć. Niestety o Ten Kamień wielu się rozbija, bo go nie widzi, nie zauważa, nie wierzy w Niego (Rz 9,33). 

Szatan jako oskarżyciel i kusiciel jest przeciwnikiem Boga przez swój wybór, ale nie jest przeciwieństwem Boga Stwórcy, ponieważ jest stworzeniem. To upadły anioł, ale nie ma siły boskiej. Pokusa - każda - może być zwyciężona mocą wiary w Boga, mocą modlitwy, postu i jałmużny; zło może być zdemaskowane, nazwane i odrzucone, ale tylko w Imię Jezusa, czyli Słowem Boga - Prawdą i Miłością, a nie w imię interesu, zysku czy własnej chwały.

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu jest nam ukazana prawda o zwycięstwie Jezusa Boga-Człowieka nad szatanem, nad każdą pokusą złego (Łk 4,1-13). Mieć wiarę to znać treść swojej wiary, odzyskać proporcje w patrzeniu na świat, na siłę zła i grzechu, ale i ofiarować często i całkowicie swoje życie i pracę Bogu to znaczy wybierać - łączyć się z Bogiem przez wszystko. 

W „koszyku pierwocin” (Pwt 26,4-10) zamknięte jest wszystko co pierwsze, co stało się dzięki Bogu i naszej pracy. Jak pierwsze myśli i czyny (pierwociny) tak i drugie, ale i każda myśl i dzieło, mają należeć do Boga. Dobra myśl, Boża myśl, z Bogiem podjęte dzieło, nie dla korzyści, pieniędzy, osobistej sławy jest podstawą wszelkiego działania na chwałę Boga. „Kosz pierwocin” to symbolicznie dar ze wszystkiego, gest łączenia coraz głębiej naszego życia z Bogiem Stwórcą i Zbawicielem. 

Uwierzyć to uznać całym swoim życiem prawdziwą wielkość Boga ponad złem, to wypowiedzieć sercem i ustami, że „Jezus jest Panem” (Rz 10, 8-13). On panuje, bo On zwyciężył, a my zwyciężamy w Nim. Tylko w Nim. Kiedy usta wypowiadają słowa wiary, a umysł i serce uznaje oraz czuje coraz głębiej tę prawdę, objawia się rzeczywiście człowiek Boga i zwycięża! Właśnie dla wierzącego jest obietnica, którą słyszymy na początek Wielkiego Postu: „Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz” (Ps 91, 13). Wszystko, co w ukryty sposób pełza i atakuje nas, wszystko, co groźnie krzyczy jak ryczący lew lub atakuje nagle jak latający smok - już zostało zwyciężone w Jezusie i w wierzącym w Niego.

Andrzej Prugar OFMConv

fot.: fr.ap

 

 Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij