Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Kazania Prymasa 2010-2014

16.10.2015 Zew Bratni

Zbiór homilii Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka Prymasa Polski, obejmujący lata 2010-2014, jest owocem wieloletniej, bogatej posługi kapłańskiej w głoszeniu Słowa Bożego i czynnego uczestnictwa w najważniejszych wydarzeniach życia Kościoła i Ojczyzny. W zebranych homiliach nie brakuje tematów trudnych, czasami bolesnych, które w tym właśnie czasie stawały się doświadczeniem Kościoła i społeczeństwa. Lektura Kazań ukazuje nam pasterza, który światło i moc dla swojej prymasowskiej posługi znajduje w Słowie Bożym i nie zatrzymuje dla siebie. Jako nauczyciel głosi je powierzonej sobie owczarni, przykładem własnego życia prowadząc słabych i podtrzymując mocnych.
Poprzez lekturę takich tekstów – jak przypomina nam papież Franciszek – możemy stać się uczestnikami pokrzepiającego spotkania ze Słowem, stałym źródłem odnowy i wzrastania (por. Evangelii gaudium, n. 135).

Książka zawiera kilkadziesiąt kolorowych zdjęć.

Arcybiskup Józef Kowalczyk, Prymas Polski, urodził się 28 sierpnia 1938 roku w Jadownikach Mokrych w diecezji tarnowskiej. Święcenia prezbiteratu przyjął 14 stycznia 1962 roku w Olsztynie. W październiku 1963 roku podjął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a dwa lata później wyjechał do Rzymu, by kontynuować je na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. W Rzymie ukończył też kurs kanonicznej praktyki administracyjnej przy Kongregacji Soboru (dzisiaj kongregacja Kleru) i w 1967 roku podjął współpracę z Sekretariatem Generalnym Synodu Biskupów w Rzymie. Uczęszczał także na wykłady przy Tajnym Archiwum Watykańskim, które ukończył z dyplomem archiwisty. W 1968 roku uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego. W tym samym roku rozpoczął Studium w Rocie Rzymskiej, zakończone tytułem adwokata Roty Rzymskiej. W 1969 roku podjął pracę w Kongregacji ds. Dyscypliny Sakramentów. W 1978 roku otrzymał misję stworzenia Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu. Po wznowieniu w 1989 roku stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską został mianowany nuncjuszem apostolskim w Polsce i podniesiony do godności arcybiskupa. Święcenia biskupie przyjął 20 października 1989 roku w bazylice św. Piotra w Watykanie z rąk św. Jana Pawła II. W maju 2010 roku został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, Prymasem Polski. Ingres do bazyliki prymasowskiej odbył 26 czerwca 2010 roku. 17 maja 2014 roku papież Franciszek przyjął jego rezygnację z posługi arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego.

Bezpośredni link do książki

Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków
tel. 12 428 32 40
www.bratnizew.plTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij