Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Komitet koordynacyjny dla obchodów franciszkańskiego osiemsetlecia

04.11.2021 . kg

Kuria Generalna | Convento Ss. Apostoli

Franciszkańskie osiemsetlecie obchodzone w ramach różnych rocznic zostanie ogłoszone 29 listopada 2021 r. w sanktuarium w Greccio, gdzie św. Franciszek chciał na własne oczy zobaczyć ubóstwo, w jakim narodził się Jezus, aby ukazać nam piękno Boga, który podziela naszą ludzką naturę – piszą generałowie franciszkańscy o początkach uroczystości związanych z obchodami osiemsetlecia zatwierdzenia Reguły św. Franciszka z Asyżu.

Prot. N. 14/2021

Asyż, 2 października 2021

 

Do wszystkich braci z naszych Zakonów

Do rodziny franciszkańskiej

 

Drodzy bracia z Pierwszego Zakonu, siostry klaryski,

Bracia i siostry z Trzeciego Zakonu Regularnego,

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

i Młodzieży Franciszkańskiej,

 

Niech Pan obdarzy was pokojem!

 

Lata, w których żyjemy, są naznaczone pamięcią o ważnych etapach drogi życiowej św. Franciszka na jej ostatnim odcinku.

W szczególności od 2023 do 2026 r. będziemy wspominać to, co podoba nam się nazwać jednym franciszkańskim osiemsetleciem, które w bliskości Roku Świętego 2025 obejmie 800. rocznicę Reguły, Bożego Narodzenia w Greccio (2023), stygmatów (2024), Pieśni słonecznej (2025) i śmierci Franciszka (2026). Ma to być osiemsetlecie wyrażone i obchodzone w ramach kilku rocznic.

Takie ujęcie wydaje się dać nam wszystkim cenną możliwość ożywienia i pobudzenia pamięci o ewangelicznym charyzmacie, który Duch Święty wzniecił w Kościele przez św. Franciszka.

Chcemy przeżywać osiemsetlecie franciszkańskie w głębokiej komunii jako rodzina we wszystkich krajach i kontekstach świata, w których jesteśmy obecni. Z tego względu na naszym spotkaniu w dniu 2 października 2021 r. w Asyżu postanowiliśmy, że jako ministrowie generalni będziemy patronować przygotowaniom i obchodom tego wyjątkowego osiemsetlecia.

W tym celu powołujemy komitet koordynacyjny dla obchodów franciszkańskiego osiemsetlecia. Do udziału w nim zapraszamy ministrów prowincjalnych naszych rodzin ze środkowych Włoch, kustosza Świętego Konwentu z Asyżu oraz czterech przedstawicieli naszych definitoriów generalnych mających podtrzymywać łączność z nami.

Komitetowi koordynacyjnemu, dla którego punktem odniesienia jesteśmy my ministrowie generalni, powierzamy następujące zadania:

  • zagwarantować pewne wspólne linie działania dla pogłębienia charyzmatu w naszych wspólnotach braterskich i w różnych rzeczywistościach, które są z nami związane;
  • koordynować istotne punkty współpracy pomiędzy inicjatywami podjętymi w Rieti, Alwerni, Asyżu poprzez kościelny komitet koordynacyjny, animowany przez wyżej wspomnianych ministrów i kustosza, przez niektórych innych braci, przez klaryski, siostry franciszkanki i franciszkanów świeckich. Obecność w komitecie koordynacyjnym biskupów trzech zainteresowanych diecezji pobudza nas, jak to już ma miejsce, do coraz większego pogłębienia i pielęgnowania ducha komunii kościelnej, zgodnie z inspiracją właściwą dla naszego wspólnego charyzmatu;
  • udzielać wskazań grupie roboczej, która składa się z ekspertów i której zadaniem jest zaproponowanie schematu pracy mającej na celu pogłębienie charyzmatu na poszczególnych etapach obchodów osiemsetlecia w ramach formacji ustawicznej i początkowej w naszych prowincjach, kustodiach i innych jurysdykcjach;
  • wzbudzać i oferować, poprzez różne inicjatywy, możliwość głoszenia wiary i wzrastania w wierze ludu Bożego oraz bodźce dla instytucji cywilnych, co ma dokonywać się w dialogu sprzyjającym wzajemnej współpracy.

Nie może umknąć nam wymowa tego osiemsetlecia, które nie dotyczy tylko kilku uroczystości w sanktuariach środkowych Włoch, ale pragnie pomóc na całym świecie ponownie podjąć i wspólnie pogłębić istotne punkty naszej franciszkańskiej tożsamości charyzmatycznej.

Szczęśliwa zbieżność z Rokiem Świętym 2025 pragnie sprawić, byśmy wzrastali w poczuciu wspólnoty z Kościołem, a zarazem z pokorą i radością ofiarowali ludowi Bożemu bogactwo chrześcijańskiego doświadczenia św. Franciszka w głoszeniu Ewangelii dzisiaj.

Franciszkańskie osiemsetlecie obchodzone w ramach różnych rocznic zostanie ogłoszone 29 listopada 2021 r. w sanktuarium w Greccio, gdzie św. Franciszek chciał na własne oczy zobaczyć ubóstwo, w jakim narodził się Jezus, aby ukazać nam piękno Boga, który podziela naszą ludzką naturę.

Jesteśmy pewni, że ta wędrówka będzie bardzo cenną okazją do ożywienia naszej wspólnej inspiracji i tożsamości charyzmatycznej, nie tylko w nas samych, ale też w Kościele pielgrzymującym pośród mężczyzn i kobiet tego błogosławionego i skomplikowanego czasu, w którym wciąż na nowo mamy głosić radość Ewangelii Jezusa Chrystusa w duchu powszechnego braterstwa i w trosce o stworzenie.

Przygotowując się do wyruszenia w tę drogę, pozdrawiamy was z głębi serca i życzymy prawdziwego pokoju zstępującego z nieba i wszelkiego dobra w Panu.

Z braterskim pozdrowieniem,

wasi ministrowie generalni

Deborah Lockwood OSF, przewodnicząca IFC-TOR

Tibor Kauser OFS, minister generalny

Massimo Fusarelli OFM, minister generalny

Roberto Genuin OFMCap, minister generalny

Carlos Alberto Trovarelli OFMConv, minister generalny

Amando Trujillo Cano TOR, minister generalny

za: www.ofmconv.netTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij