Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Konsekracja ołtarza w Kalwarii Pacławskiej

05.05.2020 . kg

Kraków | Klasztor i Bazylika Franciszkanów pw. św. Franciszka z Asyżu

3 maja 2020 r. metropolita przemyski abp Adam Szal konsekrował nowy ołtarz soborowy w Kalwarii Pacławskiej.

„Pokornie prosimy Cię, Boże, uświęć niebieską łaską ten ołtarz zbudowany w kościele, aby zawsze służył Ofierze Chrystusa i był stołem Pańskim, przy którym Twój lud będzie się posilał na Bożej Uczcie” – modlił się ordynariusz archidiecezji przemyskiej.

Prosił Boga, aby ten ołtarz był znakiem Chrystusa; stołem świątecznym dla wszystkich, których Chrystus zaprasza na swoją ucztę; aby był miejscem ścisłego zjednoczenia z Nim; miejscem pokoju; źródłem jedności Kościoła i braterskiej zgody; ośrodkiem, w którym Lud Boży będzie wielbił Boga i dziękował Mu; gdzie będzie składał swoje troski i ciężary; gdzie będzie otrzymywał nową moc ducha na dalszą drogę życia.

Abp Adam Szal w okolicznościowym kazaniu przypomniał słowa św. Franciszka z Asyżu z listu do kustoszów: „Błagajcie pokornie duchownych, aby ponad wszystko czcili Najświętsze Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz święte imiona i słowa Jego napisane, które konsekrują Ciało. Kielichy, korporały, ozdoby ołtarza i wszystko, co służy do Ofiary, niech będą kosztowne [...]. A gdy kapłan je konsekruje na ołtarzu i na inne miejsce przenosi, niech wszyscy ludzie na klęczkach oddają chwałę, uwielbienie i cześć Panu Bogu żywemu i prawdziwemu”.

Ołtarz wykonany z piaskowca jest darem krakowskiej prowincji franciszkanów dla Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej – poinformował kustosz o. Krzysztof Hura.

W uroczystości uczestniczył również ks. bp Krzysztof Chudzio, który dzień wcześniej przyjął święcenia episkopatu. Swoją posługę biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej zawierzył Matce Bożej Kalwaryjskiej (cudowny obraz przywędrował z Kamieńca Podolskiego, gdzie nowo wyświecony biskup pracował 17 lat – przyp. red.). 

Ordynariusz krakowskiej prowincji franciszkanów o. Marian Gołąb życzył ks. bp Chudzio wszelkich łask Bożych potrzebnych w służbie Bogu i ludziom.

„Niech Boża Opatrzność czuwa nad Ekscelencją podczas realizacji misji zleconej przez Ojca Świętego Franciszka. Polecam Księdza Biskupa Bogu wiernemu i miłosiernemu” – winszował prowincjał, nawiązując do dewizy, którą przyjął sobie nowy biskup: „Deo fideli et misericordi”.

Uroczystość była transmitowana przez Radio Fara i Fara.tv.

jmsTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij