Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Kościół wobec opętań i demonów

04.11.2015

W jakiej mierze nauczanie Kościoła przyczynia się do rozszyfrowania działania demonów oraz pewnych przejawów zła? Na to pytanie stara się odpowiedzieć autor książki "Kościół wobec opętrań i demonów" - Pierpaolo Caspani.
Przejawy powrotu ciemnych mocy kryją się w różnych formach zabobonów, praktykach magicznych, wróżbach, spirytyzmie, grupach i sektach satanistycznych. Współczesna ekspansja tych zjawisk sprawia, że pasterze Kościoła nie mogą pozostać wobec nich obojętni. Ujęcie biblijne przedstawia nierozerwalne połączenie między ostatecznym, zbawczym pośrednictwem Chrystusa, w którym uczestniczy Kościół, a Jego całkowitym zwycięstwem nad Diabłem. Autorzy poddają analizie różne przejawy działalności demonicznych mocy, wyraźnie oddzielając zorganizowana formę satanistycznych praktyk, które dotyczą ograniczonego kręgu, przeważnie dorosłych osób, od młodzieńczego, „prymitywnego” satanizmu, który w głównej mierze łączy się z trudnym okresem dojrzewania, przyjmując bardziej lub mnie nasilone cechy dewiacji.
Dalej przedstawiają z perspektywy psychologicznej proces psychopatologiczny rozdwojenia jaźni, tak zwanej dysocjacji, rozpatrując zjawisko jako proces indywidualny, zwracając równocześnie uwagę, że może ono przybrać wymiar społeczny, stając się udziałem małych i dużych grup.
Następnie, odwołując się do wschodnich Ojców pustyni i Ignacego Loyoli, przedstawiają syntetyczny zarys duchowej tradycji chrześcijańskiej, pokazując, że dyskusja na temat przejawów Złego jest głęboko zakorzeniona w najistotniejszych tematach obejmujących życie chrześcijanina - obecność zła w sercu człowieka, pokusy, walka duchowa, rozeznawanie duchowe.

Bezpośredni link do książki

Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków
tel. 12 428 32 40
www.bratnizew.pl

 



Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij