Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Kraków. Nowi franciszkańscy magistrzy

12.05.2020 . kg

WSD Kraków | Wyższe Seminarium Duchowne i Juniorat im. św. Maksymiliana M. Kolbego

8 maja 2020 r., w uroczystość św. Stanisława, biskupa, w Studium Franciszkańskim w Krakowie odbył się egzamin magisterski ex uniwersa z teologii. Do egzaminu przystąpiło dwunastu braci z czterech franciszkańskich seminariów włączonych do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W Auli bł. Jakuba w Klasztorze Franciszkanów w Krakowie gościli bracia z ul. Reformackiej, z Kalwarii Zebrzydowskiej i oraz bracia kapucyni w ul. Loretańskiej.

Komisja w składzie: przewodniczący ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron – Dziekan WT UPJPII, oraz członkowie z poszczególnych dziedzin (teologia moralna – o. dr Norbert Cebula OFM, teologia dogmatyczna – o. dr Mariusz Orczykowski OFMConv, teologia fundamentalna – o. dr. Łukasz Samiec OFMConv, teologia biblijna – o. dr Paweł Paszko OFMCap), w obecności rektorów poszczególnych seminariów, po przeprowadzeniu egzaminu magisterskiego, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, nadała tytuł magisterski wszystkim braciom zdającym egzamin.

Tym samym dwóch naszych braci diakonów br. Mateusz Gliwa (pierwszy z lewej) i br. Dawid Nowak (pierwszy z prawej) obronili pracę magisterską i zdali egzamin ex uniwersa z wynikiem bardzo dobrym.

Br. Mateusz napisał pracę magisterską z teologii dogmatycznej pt. „Zarys antropologii teologicznej w życiorysach świętego Franciszka z Asyżu”. Promotorem był ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII. Zaś br. Dawid napisał pracę magisterską z patrologii pt. „Poglądy Grzegorza z Nyssy na temat Trójcy w Drobnych pismach trynitarnych”. Promotorem był ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron.

Gratulujemy naszym braciom ukończenia studiów teologicznych i zdobycia tyłu magistra teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

MOTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij