Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Kraków. Święcenia kapłańskie w Bazylice św. Franciszka

01.06.2020 . kg

WSD Kraków | Wyższe Seminarium Duchowne i Juniorat im. św. Maksymiliana M. Kolbego

30 maja 2020 r., w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, w Bazylice św. Franciszka w Krakowie trzej franciszkanie o. Arkadiusz Góra, o. Dawid Nowak i o. Mateusz Gliwa przyjęli święcenia prezbiteratu. Sakramentu udzielił im honorowy kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Ks. bp Jan Zając w okolicznościowym słowie powiedział nowo wyświęconym o podstawowych zadaniach prezbitera, którymi są głoszenie słowa Bożego i udzielanie sakramentów.

„Wszystkim głoście słowo Boże, które sami z radością przyjęliście. Rozważajcie prawo Boże, wierzcie w to, co przeczytacie, nauczajcie tego, w co uwierzycie, i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczać. Niech wasza nauka będzie pokarmem dla ludu Bożego, niech świętość waszego życia stanie się źródłem radości dla wyznawców Chrystusa. W ten sposób słowem i przykładem będziecie budować dom Boży, to jest Kościół. Mocą Chrystusa będziecie pełnić również urząd posługi uświęcania” – mówił.

„Rozważajcie zatem, co czynicie, naśladujcie to, czego dokonujecie, a sprawując sakramentalną Ofiarę Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, starajcie się wyniszczyć w sobie wszelkie wady i rozwijać nowe życie. Przez chrzest będziecie włączać ludzi do ludu Bożego, w sakramencie pokuty odpuszczać grzechy w imieniu Chrystusa i Kościoła. Będziecie umacniać chorych, namaszczając ich świętym olejem. Będziecie sprawować święte obrzędy i w różnych porach dnia składać Bogu uwielbienia, dziękczynienia i prośby nie tylko za lud Boży, lecz także za cały świat” – wyliczał ksiądz biskup.

Dzień wcześniej w kaplicy seminaryjnej ordynariusz krakowskiej prowincji franciszkanów o. Marian Gołąb przyjął od braci wyznanie wiary i przysięgę wierności. Podkreślił, że u św. Franciszka z Asyżu wiara i wierność to dwa oblicza tej samej rzeczywistości, nierozłączne, ściśle ze sobą powiązane.

„Sięgnąłem do leksykonu duchowości franciszkańskiej. Tam odkryłem, że nie ma takiego hasła jak wierność. Bo jest tylko hasło ‘wiara’ i mniejszymi literami obok ‘wierność’. Wiara, wierność. Najpierw wiara, a później wierność” – podkreślił prowincjał.

Jednocześnie uprzedził braci, że uderzenie złego przychodzi odwrotnie. Najpierw szatan osłabia wierność, a następnie uderza w wiarę.

„To, co dobre jest wystawione na próbę. Nie da się tego uniknąć. Zło osobowe jest ukierunkowane na to, aby to co dobre, co piękne, co Boże ukraść, zniszczyć, zabić. Na różne sposoby to przychodzi do życia człowieka. Poprzez niepowodzenia, zniechęcenia, lęki, hejt, obmowy, narzekania. To jest jakaś strategia zła obliczona na to, aby nas zwyczajnie zniechęcić, żeby dotknąć naszą wierność, abyśmy nie brali udziału w trudach i przeciwnościach, żebyśmy nie byli dobrymi żołnierzami Chrystusa” – przestrzegał.

O. Marian Gołąb życzył swoim młodszym współbraciom, aby byli wierni Panu, aby swoje kapłaństwo przeżyli godnie i owocnie. „A On za tę wierność niech w nagrodę przyjmie was, kiedy przyjdzie na to czas, do swojego królestwa” - dodał.

W dniu święceń przełożony prowincji podziękował im za ich otwarte serce, za to, że wsłuchali się w głos Ducha Świętego, że postanowili oddać Bogu swoje życie, że pozwolili Mu je konsekrować na Jego wyłączną własność. A rodzicom – za to, że tak ukształtowali swoich synów, że ten głos usłyszeli, że było ich stać na to, aby powiedzieć Bogu: „Oto jestem, poślij mnie”.

O. Dawid Nowak w imieniu neoprezbiterów wyznał, że ich „jestem” w czasie liturgii święceń, to nie było tylko zwykłe potwierdzenie ich obecności w świątyni, ale zgoda na wejście Boga w historię ich życia, w historię radości i smutków, ich zgoda na plany Boga wobec nich.

Bezpośrednio po modlitwie święceń zostali przywdziani w ornaty, będące zewnętrznym znakiem posługi, którą odtąd będą pełnić w liturgii. Specjalnie dla nich uszył je brat krawiec Wojciech Miśkowiec.

 

tekst: Jan Maria Szewek OFMConv; foto: Damian Grabski OFMConvTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij