Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Kraków. Targi Dziedzictwo

08.10.2018 Jan Maria Szewek

Kraków | Klasztor i Bazylika Franciszkanów pw. św. Franciszka z Asyżu

W czwartek i piątek (11-12 października) u franciszkanów w Krakowie (Aula bł. Jakuba Strzemię - wejście od Plant) odbędą się „Targi Dziedzictwo. Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń”.

Organizatorzy przedstawią najnowsze metody digitalizacji i najbardziej trwałe metody archiwizacji. Zademonstrują nowoczesne systemy repozytoriów cyfrowych. Przedstawią profesjonalne opakowania dla zabezpieczenia zbiorów.

„Targi mają na celu przybliżenie problemów, jakim jest zabezpieczenie Dziedzictwa Kulturowego całego naszego narodu dla przyszłych pokoleń. Poruszymy tematy związane z zabezpieczeniem i konserwacją zbiorów zarówno w teorii jak i w praktyce” – tłumaczy nam franciszkanin o. Łukasz Brachaczek.

Jest to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń, podczas którego spotykają się archiwiści, muzealnicy, bibliotekarze, konserwatorzy zabytków oraz eksperci z dziedziny Kultury.

Miejsce spotkania i jego historia sprzyja wymianie wiedzy i doświadczeń.

jms

PROGRAM KONFERENCJI

CZWARTEK - 11 PAŹDZIERNIKA 2018

 • 9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników
 • 10:00 – 10:15 Przywitanie gości
 • 10:15 – 10:45 Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, st. bryg. dr inż. Robert WOLAŃSKI, – „Przepisy ogólne dotyczące zabezpieczenia zbiorów przed pożarem”
 • 10:45 – 11:15 dr Grażyna Szumlicka-Rychlik - „Digitalizacja zbiorów Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego jako popularyzacja dziedzictwa kulturowego"
 • 11:15 – 11:30 BESKID PLUS Roman Tyrna – „Wymagania stawiane opakowaniom archiwizacyjnym w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20.10.2015 r. wobec najwyższych standardów normy ISO 16245”
 • 11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
 • 12:00 – 12:30 dr Tadeusz Krawczak – „Wkład Episkopatu polskiego w odzyskanie Niepodległości. Rola i miejsce abpa krakowskiego księcia Adama Stefana Sapiehy w Episkopacie galicyjskim podczas Wielkiej Wojny”
 • 12:30 – 13:00 dr Fryderyk Rozen – „Typografia i bibliografia wczesnych druków liturgicznych”
 • 13:00 – 13:15 MIKROFILM–SERVICE inż. Krzysztof Buczek – „Najnowocześniejsze techniki digitalizacji dziedzictwa kulturowego”
 • 13:15 – 13:45 Przerwa obiadowa
 • 13:45 – 14:15 Dorota Gębicka – „Łączenie dziejowych ran - digitalne łączenie zespołów”
 • 14:15 – 14:45 Marta Winiarczyk – „Założenia i problematyka konserwacji profilaktycznej i zachowawczej bibliotecznych zbiorów klasztornych na przykładzie zabytkowego księgozbioru Biblioteki Franciszkanów w Krakowie”
 • 14:45 – 15:15 dr Stanisław Dziedzic – „Historyczne uwarunkowania rozwoju i zabezpieczenia księgozbiorów” 
 • 15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
 • 15:30 – 15:45 KAZ d.o.o. „Bezinwazyjne osuszanie obiektów”
 • 15:45 – 16:00 Zakończenie pierwszego dnia Targów Dziedzictwo.

PIĄTEK - 12 PAŹDZIERNIKA 2018

 • 9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników
 • 9:30 – 9:45 Przywitanie gości
 • 9:45 – 10:15 Magdalena Wiercińska – „Zabezpieczenie materiałów archiwalnych , problemy konserwatorskie w zasobie Archiwum Akt Nowych”
 • 10:15 – 10:45 Dominik Purchała – „Dziedzictwo i nowe technologie na uniwersytecie. Prezentacja działalności i doświadczeń Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW”
 • 10:45 – 11:15 Hanna Chmielewska - "Alternatywne źródła finansowania pracowni digitalizacyjnych i projektów cyfrowych"
 • 11:15 – 11:45 Przerwa kawowa
 • 11:45 – 12:15 dr inż. Alicja Kuberka – „Pozyskiwanie funduszy na ochrone dziedzictwa kulturowego i infrastruktury instytucji kultury”
 • 12:15 – 12:30 WSE Aleksy Pawluczuk "Najnowsze narzędzia wspomagające proces digitalizacji"
 • 12:30 – 13:00 Michał Spandowski – „Inkunabuły”
 • 13:00 – 13:30 Obiad
 • 13:30 – 13:45 CEIBA – „Prezentacja technik zabezpieczających zbiory”
 • 13:45 – 14:15 o. Łukasz Brachaczek, o. dr Franciszek Solarz – „Konserwacja i Digitalizacja zabytkowego księgozbioru Franciszkanów w Krakowie”
 • 14:15 – 14:45 Podsumowanie Targów Dziedzictwo
 • 14:45 – 15:00 Uroczyste zakończenie drugiego dnia Targów Dziedzictwo.

red.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij