Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Kraków. Wystawy pracy artystycznej malarza Adama Mamczura i rzeźbiarza Stanisława Małka

23.10.2019 . kg

Kraków | Klasztor i Bazylika Franciszkanów pw. św. Franciszka z Asyżu

21 października 2019 r. w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie miało miejsce otwarcie wystawy pracy artystycznej malarza Adama Mamczura i rzeźbiarza Stanisława Małka zatytułowanej „Aby człowieczeństwo myśli na wskroś wolnej, wypowiadało się w polskiej oprawie”. Na wystawę składa się osiem obrazów, grafika oraz dwie rzeźby.

Początek wydarzenia miał miejsce przy ołtarzu św. Antoniego, gdzie znajdują się także relikwie bł. Jakuba Strzemię: patrona dnia, patrona krakowskiej prowincji franciszkańskiej i senatora królestwa, doradcy pary królewskiej, mającego wpływ na kształtowanie się polskiej racji stanu. Do jego postaci nawiązał gwardian klasztoru i kustosz bazyliki o. Piotr Bielenin OFMConv w słowach powitania skierowanych do uczestników spotkania.

Następnie głos zabrał twórca, artysta-malarz Adam Mamczur wyjaśniając, że tytuł wystawy jest także wyrazem woli przypomnienia jego Autora i że pochodzi ono z przemówienia Prymasa Tysiąclecia, które wygłosił na Wawelu nad trumną  księcia Adama Stefana kardynała Sapiehy. Po czym przytoczył jego nieco obszerniejsze fragmenty. A oto one: „Kardynał Sapieha był człowiekiem  w całym tego słowa znaczeniu, szedł po linii swego człowieczeństwa, a z jego natury, ubogaconej mądrością i mocą Boga samego, nic nie uronił. A człowieczeństwo jego wypowiedziało się w polskiej oprawie. Kardynał Sapieha był Polakiem z krwi i kości, ze wszystkimi właściwościami ducha polskiego. Człowiek to myśli na wskroś wolnej [...].

Miał zwyczaj uważnie innych wysłuchać, ale zasłyszane, we własnym zakresie przepracował, przemyślał, a swoim samodzielnym, niezwykle zdrowym krytycyzmem zdmuchiwał śmierć z oblicza każdej sprawy, wybierał tylko perły i te składał do skarbnicy swego ducha [...].

Książęco-ludzki! Chrześcijański humanista! Pomimo środowiska, z którego wyszedł, swej błękitnej krwi, tak charakterystycznej w wyrazie twarzy, w rysach – był w całym zachowaniu się wolny od ostentacji, od pozy, prosty w czynach i w całym zachowaniu, wróg szablonu i form.

Zamknąć możemy to życie człowieka w słowach: anima naturaliter Chrystiana... Ecce homo – oto człowiek!”.

Dalej Adam Mamczur mówił: „A oto jak rozumiemy tytuł, czyli powód, naszej wystawy: Myśl na wskroś wolna wyraża rację stanu człowieka powołanego do życia wiecznego, zaś  polska oprawa owej myśli jest ramą tworzonej przez naród kultury”. Następnie odwołał się do słów św. Jana Pawła II, z encykliki Centesimus Annus: „Osią każdej kultury jest postawa człowieka wobec  największej  tajemnicy: tajemnicy Boga. Kultury poszczególnych narodów są w istocie rzeczy różnymi odpowiedziami na pytanie o sens osobistej egzystencji: gdy to pytanie zostanie uchylone, kultura i życie moralne Narodów ulegają rozkładowi. Dlatego walka w obronie pracy została spontanicznie połączona z walką o kulturę i prawa narodowe”. 

„Dlatego też – kontynuował Autor wystawy – aby zadośćuczynić wymogom nauki społecznej Kościoła, a co za tym idzie, wymogom owej walki, postanowiliśmy ją kontynuować w ramach tworzonego przez nas Frontu Obrony Rzeczypospolitej Międzyzawodową Akcją, w skrócie zwanego F.O.R.M.Ą. Dzisiejsza wystawa jest dla nas tą właśnie formą zadośćuczynienia. Skomponowaliśmy ją dla wyrażenia naszego aktu wdzięczności Matce Piękna Prawdziwego, Protektorce Polskiej Racji Stanu, polegającej na dobru absolutnym daru życia –  łącząc to artystyczne wydarzenie z  Aktem nadania Złotej Odznaki F.O.R.M.A”.

Odznaką tą został uhonorowany ks. mgr Rafał Wojdyła z kościoła św. Mikołaja w Jarosławiu. Jak podkreślił Adam Mamczur, odznaka przypadła osobie, która w szczególny sposób przyczyniła się nie tylko do powiększania czci Matki Piękna Prawdziwego, ale także upamiętniania św. Jana Pawła II.

Przed wręczeniem odznaki głos zabrał o. prof. Stanisław Ziemiański SI wyjaśniając, że Odznaka F.O.R.M.A. powstała w ramach tworzonego Frontu Obrony Rzeczypospolitej Międzyzawodową Akcją. Jego celem jest kształtowanie walki o kulturę i prawa narodowe w duchu Nauki Społecznej Kościoła, dlatego też za Głównych Patronów tej walki w obronie pracy, kultury i praw narodowych został obrany św. Jan Paweł II i służebnica Boża Anna Jenke, nauczycielka języka polskiego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Ideę działań Frontu wyraża najlepiej fragment wiersza C. K. Norwida, zatytułowany „Wolność. Równość. Braterstwo”: „Przez się tworzy narodowi,/ Kto się doskonali;/ A przez naród człowiekowi,/ Kto naród ocali”.      

Następnie przypomniał, że 26 listopada 2018 r., w kościele św. Mikołaja w Jarosławiu, nad doczesnym miejscem spoczynku służebnicy Bożej Anny Jenke, przy obrazie Matki Piękna Prawdziwego, Protektorki Polskiej Racji Stanu, polegającej na dobru absolutnym daru życia, został poświęcony sztandar Frontu. W tym dniu została także ustanowiona Złota Odznaka F.O.R.M.A. Uznano też, że pierwszą Odznakę powinna otrzymać osoba szczególnie związana ze św. Janem Pawłem II, służebnicą Bożą Anną Jenke i miejscem poświęcenia sztandaru.

Wymienione wyżej kryteria spełnia w całości ks. mgr Rafał Wojdyła, który przy kościele św. Mikołaja w Jarosławiu nie tylko gromadzi ze szczególnym pietyzmem pamiątki po św. Janie Pawle II, głównym patronie F.O.R.M.A., ale także przyczynia się do powiększania czci dla Matki Piękna Prawdziwego, Protektorki Polskiej Racji Stanu, polegającej na dobru absolutnym daru życia. 

Następnie ojciec gwardian Piotr Bielenin i o. prof. Stanisław Ziemiański dokonali wręczenia odznaki ks. Rafałowi Wojdyle, który w krótkich słowach podziękował za wyróżnienie i zaznaczył, że odznaka wzbogaci kolekcje przedmiotów i pamiątek związanych ze św. Janem Pawłem II przy kościele św. Mikołaja w Jarosławiu.

Kolejnym punktem programu było przybliżenie koncepcji wystawy przez Adama Mamczura, po czym uczestnicy przeszli do Kaplicy bł. Salomei gdzie została przygotowana wystawa, aby z ust autora usłyszeć wyjaśnienia dotyczące poszczególnych prac.

Po zakończeniu otwarcia miała miejsce uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem o. Rafała Antoszczuka, promotora kultu bł. Jakuba, który w wygłoszonym słowie nie tylko przybliżył postać patrona dnia i prowincji, ale także wskazał na aktualność jego przesłania i konieczność naśladowania go w pielęgnowaniu wartości religijnych i narodowych, które nie przemijają bo mają Bożą inspirację.

Po Mszy Świętej miało miejsce nabożeństwo Mitry Błogosławionego, w czasie którego zanoszono  modlitwy, zwłaszcza w intencjach osób cierpiących na migreny i bóle głowy, którym patronuje franciszkański biskup. Nabożeństwo to nawiązuje do starej lwowskiej tradycji zanoszenia infuły bł. Jakuba do cierpiących na bóle i zawroty głowy osób, które w ten sposób doznawały ulgi w chorobie.

Wystawę można będzie oglądać w najbliższą niedzielą 27 października 2019 r. w Kaplicy bł. Salomei, a przewodnikiem po niej będzie sam autor Adam Mamczur.

Serdecznie zapraszamy.

pb

am

fot. i film: Krzysztof KorneckiTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij