Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Kraków. Zawierzenie Prowincji Maryi Niepokalanej

08.12.2017 admin .

Prowincja krakowska | Kuria Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię

Zawierzam Tobie, Maryjo, całą naszą franciszkańską wspólnotę: to kim jesteśmy, co tworzymy i czym żyjemy. Niech Bóg będzie błogosławiony i uwielbiony w darze powołania każdego z nas – powiedział prowincjał, o. Marian Gołąb, podczas aktu zawierzenia naszej prowincji zakonnej Maryi Niepokalanej, 8 grudnia 2017 r.

Uroczysta Eucharystia rozpoczęła się o godz. 11.30 w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie i zgromadziła braci ze wszystkich wspólnot prowincji oraz wiernych świeckich.

W wygłoszonej homilii ojciec prowincjał przywołał postać św. Maksymiliana Marii Kolbego, który swoje życie całkowicie zawierzył Maryi Niepokalanej. Zaznaczył, że nie jest przypadkiem, iż o. Maksymilian wstąpił do franciszkanów. Wiedział, że ten zakon jest Maryjny, że tam będzie mógł realizować swoje marzenie, swój ideał – mówił kaznodzieja. Podkreślił także, że szczególnie ważne jest miejsce uroczystości, bo to właśnie przy krakowskiej świątyni powstało pierwsze polskie koło Rycerstwa Niepokalanej i został wydany pierwszy numer pisma „Rycerz Niepokalanej”.

Dziś jesteśmy tutaj aby na nowo wyrazić swoje fiat, w duchu Maryi i powiedzieć Maryi, że jesteśmy Jej rodziną, że prosimy Ją aby nas wspomagała, aby nad nami czuwała. […] Co to znaczy poświęcenie i zawierzenie? Każdy akt poświęcenia siebie jest tak naprawdę wyznaniem wiary w miłość Boga. Bo przez Maryję oddajemy się tak naprawdę Bogu – tłumaczył prowincjał.

Po zakończeniu Mszy Świętej bracia udali się procesyjnie do ołtarza Maryi Niepokalanej, gdzie został odczytany Akt zawierzenia Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Matce Bożej Niepokalanej. Przedstawicie klasztorów z całej prowincji podpisali następnie dokument zawierzenia, a na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali ikonę Maryi z Duchem Świętym – Pneumatofora. Oryginał tej ikony powstał jako rezultat medytacji nad tekstami św. Maksymiliana Marii Kolbego, który widział w Maryi ikonę Ducha Świętego.

kg

fot. pg

Akt zawierzenia Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Matce Bożej Niepokalanej

Kraków, 8 grudnia 2017 r.

Ave Maria! Zdrowaś Maryjo!

Pani święta, Dziewico uczyniona Kościołem.

W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski.

Tota Pulchra! Cała piękna jesteś Maryjo!

Wspominając setną rocznicę Objawień Fatimskich oraz powstania „Rycerstwa Niepokalanej”, dzisiaj, w uroczystość Twego Niepokalanego Poczęcia, jako przełożony Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię otoczony gwardianami, wychowawcami, odpowiedzialnymi za dzieła i braćmi Prowincji, zawierzam Tobie, Maryjo, całą naszą franciszkańską wspólnotę: to kim jesteśmy, co tworzymy i czym żyjemy. Niech Bóg będzie błogosławiony i uwielbiony w darze powołania każdego z nas do życia w posłuszeństwie, bez własności i w czystości w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych.

O, Niepokalana, staję przed Tobą, by najpierw powierzyć Ci braci chorych i cierpiących, którzy niedomagają z powodu różnych dolegliwości fizycznych i psychicznych. Spraw, by nasza opieka nad nimi była realizacją przykazania miłości i gestu obmywania nóg, który Jezus uczynił Apostołom. Niech obecność cierpiących braci pośród nas będzie znakiem wierności Chrystusowi i pozwoli ukazać piękno franciszkańskiego powołania.

W Twoje macierzyńskie ręce oddaję wszystkich braci Prowincji w ich życiu codziennym i posłudze  ewangelizacyjnej, sakramentalnej, katechetycznej, intelektualnej oraz każdej innej wykonywanej w posłuszeństwie Kościołowi. Miej w opiece każdego brata, przełożonych wspólnot, braci, którzy rozpoczynają formację zakonną, ich wychowawców, wykładowców i kierowników duchowych. Umacniaj braci w podeszłym wieku, zbliżających się do kresu swego ziemskiego życia.

Królowo Apostołów, z ufnością zawierzam Ci naszych misjonarzy i wszystkich braci pracujących poza granicami Polski. Opiekuj się każdym miejscem naszej obecności, każdym ludem i narodem, a szczególnie najbardziej ubogimi i odrzuconymi. Spraw, by nie brakło naszej wspólnocie nowych powołań misyjnych oraz zapału ewangelizacyjnego.

Zawierzam Tobie, Niepokalana Maryjo, wszystkich braci zakonnych naszej Prowincji, z ich pokorną i ofiarną służbą. Dzięki nim świadectwo franciszkańskiego życia jest pełniejsze. Pomagaj im przeżywać swoje powołanie w duchu radości i prostoty. 

Oddaję Tobie, Panno łaskawa, braci przeżywających trudności w powołaniu i doświadczających kryzysów w życiu duchowym. Zawierzam Ci też tych, którzy z różnych powodów opuścili naszą franciszkańską wspólnotę i polecam ich przez Twoje wstawiennictwo miłosierdziu naszego Ojca w niebie.

Oblubienico Ducha Świętego, zawierzam Tobie również wszystkich, którzy wsłuchani w głos Boży zdecydują się w przyszłości dołączyć do naszej wspólnoty i z całą pokorą proszę o nowe, święte i całkowicie oddane Bogu powołania.

Obejmij, Matko Kościoła, swoją czułą troską wszystkich braci i siostry z naszych wspólnot parafialnych i duszpasterskich, wszystkich chorych, dzieci i młodzież, rodziny i osoby samotne, wszystkich współpracujących z nami w dziełach Prowincji oraz naszych dobroczyńców. Pozwól nam, Maryjo, być blisko nich i wiarygodnie ukazywać im dobroć samego Boga.

Wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Tobie, nieba i ziemi Królowo. Chcemy na wzór św. Maksymiliana być całkowicie Twoi, aby z Tobą przemierzać drogę pełnej wierności Chrystusowi według franciszkańskiej Reguły życia. Z miłością prowadź nas za rękę i daj nam wielkie umiłowanie Ewangelii, abyśmy z sercem wolnym od złości i nienawiści mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, które przychodzą do nas od Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Królowo Zakonu Serafickiego – módl się za nami.

Św. Ojcze Franciszku – módl się za nami,

Św. Antoni Padewski – módl się za nami

Bł. Jakubie Strzemię – módl się za nami

Św. Maksymilianie Mario Kolbe – módl się za nami

Błogosławieni Zbigniewie i Michale - módlcie się za nami

Wszyscy święci i święte Zakonu Serafickiego, módlcie się za nami.

Amen.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij