Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Krucjata różańcowa

29.12.2016 admin .

Polska Prowincjałat | Klasztor Św. Antoniego z Padwy

K R U C J A T A   R Ó Ż A Ń C O W A   W   O B R O N I E    P R Z E D    T E R R O R Y Z M E M

Czym jest Krucjata różańcowa?


Krucjata różańcowa w obronie przed terroryzmem jest inicjatywą franciszkanów skierowaną do wiernych, którzy widząc współczesne zagrożenie terroryzmem, pragną modlić się o pokój na świecie oraz za wszystkich poszkodowanych w wyniku działań terrorystycznych. Patronami tej Krucjaty są misjonarze-męczennicy: bł. Zbigniew Strzałkowski i bł. Michał Tomaszek, którzy zginęli z rąk komunistycznych terrorystów z organizacji „Sendero Luminoso” (Świetlisty Szlak) 9 sierpnia 1991 r. w Pariacoto w Peru. 
Celem Krucjaty jest modlitwa o Boży pokój na ziemi przez wyzwolenie ludzkości z grzechu nienawiści, rodzącego podziały między ludźmi i narodami. Jest to również modlitwa w obronie przed różnymi formami terroryzmu.

Jaki był początek Krucjaty?


Pomysł Krucjaty zrodził się w roku 2016, w dotkniętej atakami terrorystycznymi Belgii. Odważne świadectwo o. Michała i o. Zbigniewa w Pariacoto, ich pokój ducha oraz wierność Chrystusowi sprawiły, że dla wielu zagrożonych ludzi stali się orędownikami przed Bogiem. 5 maja 2016 r. bracia z krakowskiej prowincji franciszkanów zgromadzili się w sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla, gdzie przed ołtarzem Matki Bożej Kalwaryjskiej uroczyście rozpoczęli Krucjatę różańcową w obronie przed terroryzmem.

Jak zostać uczestnikiem Krucjaty?


Przystąpienie do Krucjaty dokonuje się przez złożenie dobrowolnej osobistej deklaracji, którą należy wysłać tradycyjnie bądź elektronicznie na adres: 
"Krucjata Różańcowa w obronie przed terroryzmem"

ul. Hetmana Żółkiewskiego 14
31-539 KRAKÓW

lub
krucjata@franciszkanie.pl

Jakie zobowiązania przyjmuje uczestnik Krucjaty?


- Podstawową formą uczestnictwa jest modlitwa różańcowa i dołączanie do różnych intencji prośby o pokój i obronę osób zagrożonych terroryzmem za wstawiennictwem Błogosławionych Misjonarzy-Męczenników. 
Inne dobrowolne środki (wynikające z Ewangelii i tradycji Kościoła)

- Dodanie intencji modlitw zawartych w krucjacie, do każdego odmawianego przez siebie różańca jest wystarczającym warunkiem uczestnictwa w Krucjacie. Krucjata nie mnoży różańców, ale mnoży intencje, za które się modli na różańcu uczestnik krucjaty.
- Ofiarowanie postu lub uczynków miłosierdzia w intencjach pokoju i ochrony przed terroryzmem
- Nawiedzanie bazyliki św. Franciszka w Krakowie lub innych miejsc kultu bł. Zbigniewa i bł. Michała. Informację o aktualnych miejscach kultu, gdzie znajdują się relikwie pierwszego stopnia Błogosławionych Misjonarzy-Męczenników, można znaleźć na stronie:  www.krucjata.franciszkanie.pl  

Wszechmogący Boże, który uczyniłeś Błogosławionych Zbigniewa i Michała odważnymi świadkami Ewangelii aż do przelania krwi, udziel nam przez ich wystawiennictwo Twojego pokoju i ochraniaj wszystkich zagrożonych terroryzmem. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Krucjata różańcowa w obronie przed terroryzmem zrodziła się wśród wiernych świeckich, a franciszkanie z prowincji krakowskiej są jej duchowymi opiekunami. Krucjata nie stanowi żadnej nowej organizacji ani struktury w Kościele. 

Wykaz miejsc relikwii 1 stopnia "ex ossibus" męczenników z Pariacoto
bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego
 

stan na dzień - 22.12.2017 r.

POLSKA

 1. BOLECHOWICE - Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła - ul. Winnica 3
 2. BRZEZIE – Parafia NMP Matki Kościoła – ul. Narodowa 114
 3. BRZOZÓW – Parafia Przemienienia Pańskiego – ul. Plac Grunwaldzki 2
 4. BRZOZÓW – Szpital Onkologiczny – Kaplica Świętej Rodziny
 5. BIAŁYSTOK - Sanktuarium św. Wojciecha – ul. Warszawska 46a
 6. BIELSKO BIAŁA – Parafia Katedralna św. Mikołaja – Plac św. Mikołaja 16
 7. BYDGOSZCZ – FORDON – Parafia św. Łukasza Ewangelisty – ul. Gen. Bora-Komorowskiego 14
 8. BYDGOSZCZ – Parafia MB Fatimskiej – ul. Ogrody 18
 9. BRZEZINY ŚLĄSKIE k/Piekar Śląskich – Parafia NSPJ – ul. Górnicza 30
 10. BRZEŹNICA – Parafia NSPJ – ul. Kościelna 1
 11. BUDZÓW – Parafia MB Pocieszenia – 34-211 Budzów 9
 12. CIEPŁOWODY – Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP – ul. Ząbkowicka 31
 13. CHĘCINY – Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – ul. Franciszkańska 10
 14. CZERNIKOWO – Parafia św. Bartłomieja – ul. 3 Maja 13
 15. DĄBROWA GÓRNICZA – GOŁONÓG – Parafia św. Antoniego z Padwy (Sanktuarium) – ul. Kościelna 20
 16. DĄBROWICA – Parafia św. Maksymiliana M.Kolbego – 23-400 Dąbrowica
 17. DOMATKÓW – Parafia Bożego Miłosierdzia- Domatków 209 k/Kolbuszowa
 18. DOROHUSK - Parafia św. Jana Nepomucena – ul. I Armii WP 73
 19. DZIERŻONIÓW - Parafia Królowej Różańca Świętego – ul. Wzgórze JPII 1
 20. EŁK – Parafia św. Wojciecha – Katedra – ul. Tadeusza Kościuszki 16
 21. GDYNIA – Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – ul. Armii Krajowej 25
 22. GDYNIA – Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbe – ul. Ujejskiego 40
 23. GŁOGÓWEK – Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej – ul. Klasztorna 3
 24. GŁOWIENKA – Parafia św. Maksymilian – ul. Franciszkańska 39
 25. HARMĘŻE – Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP – ul. Franciszkańska 12
 26. HORYNIEC ZDRÓJ – Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP – ul. Konopnickiej 2
 27. JASŁO – Parafia św. Antoniego (Sanktuarium) – ul. Szopena 1
 28. JAWORZYNKA – Pustelnia Franciszkańska – Jaworzynka 425
 29. JEŻOWE – Parafia św. Jana Chrzciciela – Jeżowe 809
 30. JUTRZYNA - Diecezjalne Sanktuarium św. Franciszka z Asyżu – Jutrzyna 71
 31. KALWARIA PACŁAWSKA – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego (Sanktuarium)
 32. KALWARIA PACŁAWSKA – NOWICJAT FRANCISZKANÓW
 33. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – Sanktuarium – ul. Bernardyńska 46
 34. KAŁKÓW-GODÓW - Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski
 35. KAZIMIERZA WIELKA – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – ul. Sienkiewicza 3
 36. KIELCE – Parafia św. Franciszka z Asyżu – ul. Warszawska 33
 37. KŁODZKO – Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji – ul. Łukasińskiego 34
 38. KOLBUSZOWA – Parafia Wszystkich Świętych – ul. Narutowicza 6
 39. KOSZYCE WIELKIE – Parafia NSPJ – ul. Główna 45
 40. KORONOWO - Parafia Wniebowzięcia NMP - ul. Bydgoska 23
 41. KOTY – Parafia św. App. Piotra i Pawła – ul. Szkolna 7
 42. KOWARY – Parafia Imienia NMP – Plac Franciszkański 1
 43. KRAKÓW – SIOSTRY ALBERTYNKI – ul. Woronicza 10
 44. KRAKÓW – Bazylika św. Franciszka z Asyżu – Plac Wszystkich Świętych 5
 45. KRAKÓW – Parafia Stygmatów św. Franciszka z Asyżu – ul. Ojcowska 1
 46. KRAKÓW – SIOSTRY FRANCISZKANKI RODZINY MARYI (kaplica) – ul. Parkowa 11b
 47. KRAKÓW – SIOSTRY SERCANKI (kaplica) – ul. Garncarska 24
 48. KRAKÓW – SIOSTRY KLARYSKI (kaplica) – ul. Grodzka 54
 49. KRAKÓW – Kuria Franciszkanów – ul. Żółkiewskiego 14
 50. KRAKÓW - KURIA METROPITALNA (kaplica) – ul. Franciszkańska 3
 51. KRAKÓW – WSD FRANCISZKANIE – ul. Franciszkańska 4
 52. KRAKÓW – UPJPII (kaplica) – ul. Kanonicza 25
 53. KRAKÓW - Parafia MB Dobrej Rady – ul. Dygasińskiego 44A
 54. KRAŚNIK – Parafia Miłosierdzia Bożego – ul. Św. Faustyny 8
 55. KROSNO -  Parafia Nawiedzenia NMP – ul. Franciszkańska 5
 56. LEGNICA – Parafia Jana Chrzciciela – ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1
 57. LESZCZYNY k/ RYBNIKA – Parafia św. Andrzeja Boboli – ul. Ks. Pojdy 104
 58. LEŚNA k/ ŻYWCA – Parafia św. Michała Archanioła – Leśna 414 - Żywiec
 59. LEŻAJSK – Sanktuarium Zwiastowanie NMP– Plac Mariacki 8
 60. LUBAWA – Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła – ul. Kupnera 22
 61. LUBLIN – Parafia św. Antoniego z Padwy – ul. Kasztanowa 1
 62. LUBLIN – Klasztor Franciszkanów (domowa kaplica) – ul. Parysa 40
 63. LUBLIN – Parafia św. Alberta – ul. Willowa 15
 64. LUBLIN – Parafia Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka – ul. Kraśnicka 76
 65. LUBOMIERZ – Parafia św. Józefa 
 66. LWÓWEK ŚLĄSKI – Parafia św. Franciszka z Asyżu – ul. Szkolna 1
 67. ŁASK – Parafia Świętej Faustyny Kowalskiej – ul. Batorego 31
 68. ŁĘKAWICA – Parafia św. Michała Archanioła – ul. Aleja JPII 2
 69. ŁOPUSZNO – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – ul. Strażacka 1
 70. ŁÓDŹ – Parafia MB Jasnogórskiej – ul. Mikołaja Gogola 12
 71. MAŁOGOSZCZ – Parafia Wniebowzięcia NMP – ul. Włoszczowska 11
 72. MIEDNIEWICE - SIOSTRY KLARYSKI (kaplica) – Miedniewice 90
 73. MYSŁOWICE – Parafia św. Józefa – ul. PCK 209
 74. NIEPOKALANÓW – Bazylika NMP – Teresin - ul. M. Kolbego 5
 75. NIEPOKALANÓW - Siostry Franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej – ul. Długa 42
 76. NIWNICA – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – Niwnica 96
 77. NOWE MIASTO LUBELSKIE – Parafia św. Tomasza Apostoła – ul. Kościelna 10
 78. OŁAWA – Parafia NMP Różańcowej – ul. Polna 19A
 79. OŁPINY – Parafia Wniebowzięcia NMP – Ołpiny 56
 80. OSTRÓDA – Parafia św. Franciszka z Asyżu (Centrum MI) – ul. Franciszkańska 1
 81. PIASECZNO – Kaplica pw. Miłosierdzia Bożego - Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza - ul. Jasna 2
 82. PIASECZNO – Kaplica pw. NSPJ – Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza - ul. Kościelna 9
 83. PIEŃSK – Parafia św. Franciszka – ul. Świerczewskiego 37
 84. PŁOCK – Parafia Ducha Świętego – ul. Asnyka 2
 85. PORONIN – Parafia św. Marii Magdaleny – ul. J. Piłsudskiego 17
 86. POZNAŃ – Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania – ul. Franciszkańska 2
 87. POZNAŃ – Parafia św. Michała Archanioła – ul. Stolarska 7
 88. RABKA-ZDRÓJ – Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus – ul. Parkowa 9
 89. RADOM – Parafia Chrystusa Króla – ul. Orląt Lwowskich 9
 90. RADOMSKO – Sanktuarium MB Bolesnej - ul. Narutowicza 3
 91. RADOSZOWY – Parafia św. Jadwigi – ul. Główna 46
 92. RADZIEJÓW – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – ul. Franciszkańska 4
 93. RYBNIK ZAMYSŁÓW – Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP – ul. Franciszkańska 22
 94. RYCHWAŁD – Parafia św. Mikołaja Biskupa – ul. Franciszkańska 1
 95. SANDOMIERZ – Klasztor Sióstr Klarysek – Pl. Św. Wojciecha 5
 96. SANOK – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matko Boże Pocieszenia – ul. Franciszkańska 7
 97. SIECHNICE – Parafia Niepokalanego Serca NMP – ul. Kościelna 4
 98. SIEDLCE – Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego – ul. Kazimierzowska 128
 99. SIEMIANOWICE ŚL. – BYTKÓW – Parafia Ducha św. – ul. Węglowa 7a
 100. SITANIEC - SIOSTRY KLARYSKI (kaplica) – Sitaniec 170
 101. SKARYSZEW – SIOSTRY KLARYSKI (kaplica) – ul. Wojska Polskiego 7
 102. SKARŻYSKO KAMIENNA – Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP – ul. Rynek 64
 103. SKĘPE – Sanktuarium Maryjne – ul. Klasztorna 5
 104. SMARDZEWICE – Parafia św. Anny (Sanktuarium) – ul. Głowna 11
 105. STEBLOW – Parafia św. Piotra i Pawła – 48-300 Krapkowice
 106. STRACHOCINA – Siostry Franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej – Strachocina 1a
 107. STRASZĘCIN – Parafia Wszystkich Świętych – Straszęcin 86
 108. STRYKOWO – Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego – ul. Bukowska 63
 109. SZCZECIN - Bazylika św. Jana Chrzciciela – ul. Bogurodzicy 3A
 110. SZCZECIN - Kuria Biskupia - Kaplica - ul. Papieża Pawła VI 4
 111. SZCZECIN – Parafia Niepokalanego Serca NMP – ul. Rydla 61
 112. SZKLARSKA PORĘBA – Parafia Bożego Ciała – ul. Ks. Kard Wyszyńskiego 2
 113. TARNÓW – BAZYLIKA KATEDRALNA – ul. Kapitulna 2
 114. TARNÓW – Parafia Miłosierdzia Bożego – ul. Klikowska 21
 115. TORUŃ - Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
 116. TRZEBINIA k/ŻYWCA – Parafia Matki Bożej Różańcowej
 117. UNIEJÓW - Parafia św. Floriana - Plac Kolegiacki 2
 118. WAŁBRZYCH – Parafia św. Barbary – ul. 11 Listopada 61
 119. WARA – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – Nozdrzec 36
 120. WARNICE – Parafia NMP Matko Kościoła – Warnice 58
 121. WARSZAWA – Pallotyński Sekretariat Misyjny – ul. Skaryszewska 12
 122. WARSZAWA – Centrum Formacji Misyjnej – ul. Byszewska 1
 123. WIERZBICA – Parafia św. Stanisława Bpa i Męczennika – ul. Partyzantów 1
 124. WODZISŁAW ŚLĄSKI – ZAWADA – Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – ul. Paderewskiego 198
 125. WOŁÓW - Parafia św. Wawrzyńca - ul. Ks. Bosaka 21
 126. WROCŁAW – Parafia św. Karola Boromeusza – ul. Krucza 58
 127. WROCŁAW - Parafia NMP Królowej Polski - ul. Jerzmanowska 96
 128. WROCŁAW – Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych – ul. Świątnicka 32
 129. WROCŁAW – Parafia św. Alberta Wielkiego – ul. Redycka 10-12
 130. WROCŁAW – Parafia św. O.Pio – ul. Ołtaszyńska 114
 131. ZABRZE – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – ul. Kard. Wyszyńskiego 14
 132. ZALESIE - Parafia św. Huberta – ul. Białej Brzozy 23
 133. ZAWADA – Parafia św. Marcina – Zawada 47
 134. ZIELONA GÓRA – Parafia św. Franciszka z Asyżu – ul. Kilińskiego 5
 135. ZIELONA GÓRA – Parafia św. Jadwigi Śląskiej – ul. Mickiewicza 14
 136. ŻYWIEC – Parafia Chrystusa Króla – ul. Ks. Piotra Skargi 5

ALBANIA

 1. Mallkuc-Koder – Parafia św. Mikołaja
 2. TIRANA – Parafia Famulia

ANGLIA

 1. OXFORD – St. Mary’s Road

AUSTRIA

 1. INNSBRUCK – Hl. Sebastian

BELGIA

 1. ANTWERPIA – Kościół św. Teresy - Misja Polska – Oude Steenweg 66
 2. BRUKSELA – Kościół św. Elżbiety – Misja Polska – Rue Portaeis 24

BOLIWIA

 1. COCHABAMBA – Parafia MB z Karmelu i św. Maksymiliana – Casilla 4135
 2. COCHABAMBA – Seminarium Franciszkanów – Casilla 159
 3. MONTERO – Parafia Matki Bożej Miłosierdzia – Casilla 75
 4. ORURO – Katedra Wniebowzięcia NMP – Casilla 368
 5. SANTA CRUZ DE LA SIERRA – Parafia MB Wniebowziętej - Casilla 5294
 6. SUCRE – Parafia św. Franciszka z Asyżu – Casilla 106

KANADA

 1. EPWORTH AVENUE – Parafia Chrystusa Króla Wszechświata – Canada N6A 2M3

CZECHY

 1. BAKOV – Parafia – ul. Mtrove 83
 2. JAROMĔŘ – Parafia św. Mikołaja z Jaroměřa

EKWADOR

 1. SANTO DOMINGO – Parafia św. Antoniego z Padwy – Casilla 17-24-590

FILIPINY

 1. MAKATI CITY – Cytyland Pasong Tamo

HISZPANIA

 1. AVILA - Orden S.Augustin OSA – Sotillo de la Adrada
 2. AVILA – Conversion Adrada 

KENIA

 1. CABA – CONDOR ZISO – Parafia
 2. CORDOBO – Saidan – Klasztor św. Antoniego
 3. SUBUKIA – Narodowe Sanktuarium Maryjne

KOLUMBIA

 1. FILANDIA – Parafia bł. Jana Dunsa Szkota

LITWA

 1. WILNO – Parafia Wniebowzięcia NMP - ul. Pirciupiu 3
 2. WILNO – Hospicjum dla dzieci

NIEMCY

 1.  BLIESKASTEL - Klasztor pw. Matki Bożej Bolesnej – Klosterweg 35
 2.  BOGENBERG - Klasztor pw. Wniebowzięcia NMP – Bogenberg 10
 3.  NEUSTADT - Klasztor pw. Św. Feliksa – Felixallee 32
 4.  OGGERSHEIM - Parafia św. Franciszka z Asyżu – Kapellengasse 10
 5.  WALLDURN – Parafia św. Grzegorza – ul. Burgstrasse 26

PERU

 1.  IQUITOS – Parafia św. Piotra Rybaka – Bellavista Nanay
 2.  IQUITOS – Señor de los Milagros – Moronacocha
 3.  LIMA – Papieskie Dzieła Misyjne – Jiron Mariscal Miller 1524
 4.  LIMA – Ass. Punto Cuore – San Martin de Porres La Ensenada – Lima Nord
 5.  LIMA – Orden S.Augustin OSA – Pueblo Libre, Lima
 6.  PARIACOTO - Grób Męczenników
 7.  PARIACOTO – Siostry Klaryski
 8.  PUERTO YURINAKI – Assunzione della BMV

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA (RŚA)

 1. BANGUI – Parafia św. Antoniego z Padwy
 2. BOUAR – Kaplica pw. Krzyża z San Damiano
 3. NGAOUNDAYE – Kaplica pw. Św. Franciszka i  św. Klary

RUMUNIA

 1. ROMAN – Seminarium

SŁOWACJA

 1. BRATYSŁAWA – Klastor Minoritov - Namiestie sv. Frantiska 4
 2. BREHOV - Klastor Minoritov – Klastorna 31 -
 3. LEVOCA - Klastor Minoritov – Kosicka 2
 4. SPISSKY STVRTOK - Klastor Minoritov - Namiestie Slobody 4

UKRAINA

 1. BOŁSZOWCE – Parafia Nawiedzenia NMP - Sanktuarium Matki Bożej Bołszowieckiej - ul. Jana Franko 4
 2.  BORYSPOL – Parafia Przemienienia Pańskiego – ul. Dzierżyńskiego 15
 3.  KREMENCZUK – Parafia św. Józefa – ul. Sumska 82
 4.  MAĆKOWCE – Parafia NMP Anielskiej – ul. Gagarina 45/1
 5.  LWÓW – Parafia św. Antoniego (Sanktuarium) – ul. Łyczakowska 49 a
 6. ZINKÓW - Parafia Trójcy Świętej - ul. Batutina 26

USA

 1.  ALGONQUIN – Parafia św. Małgorzaty Marii - 111 South Hubbard Street, Algonquin IL, 60102
 2.  BROOKLYN – Parafia – Most Holy Trinity St. Marys Johnson Ave 153 B, Ny 11206
 3.  DOYLESTOWN PA – Amerykańska Częstochowa – Box 2049, 654 Ferry Road
 4.  NEW BRITAIN – Parafia Najświętszego Serca
 5.  NOWY JORK – Parafia św. Wojciecha -  52-29 83rd Street, ELMHURST, NY 11373
 6.  REMEOVILLE – Parafia św. Andrzeja Apostoła – Glen Ave 530
 7. ROCKFORD – Parafia św. Stanisława Kostki – 201 Buckbee St
 8.  VALLEJO - Parafia
 9. WASZYNGTON, DC – Katolicki Uniwersytet Ameryki – 620 Michigan, Ave NE 20064
 10. WHEELING – Diocese of Wheeling

UZBEKISTAN

 1.  BUCHARA – Parafia św. Andrzeja Apostoła – ul. Shark – 2, 37/11
 2.  FERGANA – Parafia NMP – ul. Tashkentskaya
 3.  TASHENT – Parafia Serca Pana Jezusa – ul. Musahanowa 80/81
 4.  SAMARKANDA – Parafia św. Jana Chrzciciela – ul. Koshgari

WŁOCHY

 1.  AMANTEA – Klasztor św. Barnarda
 2. CASALE MONFERRATO – Curia Vescovile   
 3. GALLIPOLI – Klasztor Karmelitanek -  Via Muzio 14
 4.  PADWA – Bazylika św. Antoniego z Padwy – Piazza del Santo 11
 5.  PADWA – Klasztor Sióstr Klarysek
 6.  PADWA – Dom Zakonny Salezjanów
 7.  PALERMO – Parrocchia Sacro Cuore
 8.  PALMI – Klasztor św. Franciszka
 9.  PARMA – Klasztor św. Franciszka
 10.  RZYM - Bazylika św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej - Piazza di San Bartolomeo all'Isola, 22
 11.  RZYM – Ancelle Del S. Cuore Di Gesu – Via Parre 16
 12.  S. GIOVANNI LA PUNTA – Commissione Maria SS.ma Addolorata – Via Etna 102
 13.  TORINO – Parafia św. Agnieszki – Via Volturno 2
 14.  TRENTO – Collegio Arcivescovile
 15.  TRAVENNA - Parafia

 

WSZELKIE MATERIAŁY O MĘCZENNIKACH - KLIKNIJ TUTAJ: K A T A L O GTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij