Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

„Krzyże” Zbigniewa Jóźwika

17.06.2020 . kg

Lublin | Klasztor bł. Jana Dunsa Szkota

W marcu 2020 r. ukazał się w Lublinie album pt. „Krzyże”. Zawierający 18 linorytów i 20 wykonanych techniką własną grafik, tworzy niezwykły cykl poświęcony krzyżowi, autorstwa dra Zbigniewa Jóźwika, przyrodnika, artysty grafika, polarnika i bibliofila z Lublina. Swoistym komentarzem do tego cyklu są wiersze, głównie prof. Sergiusza Riabinina (1918-1997), z którym łączyła Autora albumu wieloletnia przyjaźń i współpraca na polu artystycznym, czego wyrazem są wspólne poetycko-graficzne pozycje książkowe, m. in. o Matce Bożej, św. Franciszku, św. Maksymilianie.

Niektóre z zamieszczonych w książce prac wprost odwołują się do tajemnicy Chrystusowego krzyża, np. Cyrenejczyk (1983), Krzyż (2009), Pod krzyżem (2019). Inne zdają się ukazywać życie człowieka i świata w jego perspektywie, np. Wyrastamy z krzyża (1977); Stawanie się człowieka (1988). Wszystkie one – zdaniem Zdzisława Bielenia, autora swoistego posłowia albumu – są wyrazem religijności Z. Jóźwika, który otaczającą go rzeczywistość „widzi i ocenia z perspektywy planu Bożego”. Można je również odczytać jako pewnego rodzaju „reminiscencję za przydrożnymi krzyżami, osamotnionymi na nowych osiedlach” (s. 91), a także dopatrzeć się w nich żalu i nostalgii za utraconą ziemią, a szczególnie odebranym w 1981 r. domem rodzinnym z dużym ogrodem.

Na szczególną uwagę zasługują prace zgromadzone w drugiej część zatytułowanej: Techniki własne. Kto bowiem choć trochę zna prace Zbigniewa Jóźwika wie, że rzadko są one kolorowe. Artysta sięga bowiem do technik, w których przede wszystkim dominuje czerń i biel. Tymczasem tutaj zaskakująca niespodzianka urzekających barw…

Sam Autor pyta w poetyckim wstępie:

Krzyże

I Matka Boga w rysunkach,

grafikach,

ekslibrisach…

Dlaczego? (s. 5)

I choć wątpi, czy istnieje jednoznaczna odpowiedź, to jednak otwarcie przyznaje: To modlitwa moja (s. 5). Rzeczywiście, ten starannie i pięknie wydany album, będący swego rodzaju kontynuacją wydanej w 2019 r. książki pt. „Madonny”, inspiruje do zadumy, medytacji i modlitwy…

Marek Fiałkowski OFMConv

KUL

Zbigniew Jóźwik, Krzyże, Lublin 2020, ss. 94. Wydawnictwo Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Red. Z. Bieleń, M. Targońska. Oprac. graficzne, skład i łamanie J. Wałdowski. Numer osiemnasty wydawnictw Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Wydano w 500 egzemplarzach, w tym 100 ręcznie numerowanych.


Zob. także: Madonny: https://www.franciszkanie.pl/artykuly/madonny?redirect_uri=/szukaj-artykulu%3Farticle_front%255Bfields%255D%255Bq%255D%3Dj%25C3%25B3zwik%26article_front%255Bfields%255D%255BopenCategories%255D%3D

O Zbigniewie Jóźwiku: http://lublin.franciszkanie.pl/?page_id=197Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij