Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

La Verna. Św. Jan Paweł II o pierwszym stygmatyku

18.09.2020 . kg

17 września obchodziliśmy święto liturgiczne stygmatów św. Franciszka. Siedemnaście lat temu, 17 września 1993 r. papież Jan Paweł II odwiedził sanktuarium w La Verna, miejscu w którym św. Franciszek z Asyżu otrzymał stygmaty. Przypominamy słowa Świętego Papieża wypowiedziane podczas modlitwy Anioł Pański tamtego pamiętnego dnia i porywającą swoją głębią modlitwę Jana Pawła II do św. Franciszka, pierwszego znanego w historii Kościoła stygmatyka.

"Co przyciągnęło Was w to miejsce, które osiem wieków temu było świadkiem mistycznej identyfikacji pomiędzy Chrystusem ukrzyżowanym i jego nadzwyczajnym naśladowcem, Franciszkiem z Asyżu? Przyciągnęła Was charyzmatyczna figura Franciszka. Mijają wieki, a Święty z Asyżu mówi nam, jak gdyby żył dzisiaj. Poruszenie duchowe, które zaczęło się od niego, jest jak wiosna młodości, która punktualnie kwitnie w każdym pokoleniu.

Pomimo to, w stylu życia tego człowieka XIII wieku jest pewna cecha tak oryginalna, że mogłaby go uczynić dalekim i nie do naśladowania. Pomimo to, a może właśnie dlatego, jest on nadal niewiarygodnie fascynujący.

W rzeczywistości nasze czasy, pomiatane pomiędzy zdobyczami i porażkami, w walce pomiędzy nadzieją i desperacją, szukają drogi nowej autentyczności. Św. Franciszek ofiaruje z całą ewidencją obraz człowieka autentycznego, człowieka udanego, który potrafił osiągnąć pokój z Bogiem, z sobą samym, z innymi, ze światem.

Ale jaki jest głęboki korzeń tej osobowości, prawdziwy sekret jego uroku?

Nie ma wątpliwości: jest nim wybór Chrystusa. Od dialogu młodego Franciszka z Ukrzyżowanym w San Damiano aż do identyfikacji z Chrystusem ukrzyżowanym, wyrażona obrazowo w stygmatach, które otrzymuje tutaj, na Alwerni, jest cała jego droga nawrócenia. On sam, w swoim Testamencie, przywołuje moment „zwrotu” swojego życia.

Warto wysłuchać na nowo zwykłą i dotykającą prozę jego narracji: „Pan pozwolił mi, bratu Franciszkowi, rozpocząć w ten sposób czynienie pokuty, ponieważ, gdy znajdowałem się w grzechach, wydawało mi się rzeczą zbyt gorzką widzieć trędowatych; i Pan sam poprowadził mnie pomiędzy nich i użyłem według nich miłosierdzia. I oddalając się od nich, to, co wydawało mi się gorzkie, zostało zmienione w słodycz duszy i ciała” (Testament, ŹF 110).

Właśnie to: Chrystus, wysłuchany w San Damiano, objęty w bracie trędowatym, jest nowym światłem Franciszka.

Jest to może wyrzeczenie się życia? Przeciwnie, staje się on teraz bardziej zdolny do smakowania go i do wyśpiewywania go. Jego „pochwała stworzenia”, która wynurzyła się w godzinie okrutnego cierpienia, będzie nie tylko cudowną modlitwą, ale hymnem życiu, radości, światu widzianemu w świetle Boga.

Drodzy młodzi, kochajcie życie! Kochajcie go z głębokością i pasją Franciszka z Asyżu. Kochajcie go w pięknie natury, w radości przyjaźni, w zdobyczach nauki, w hojnej walce dla zbudowania lepszego świata.

Nie zmarnujcie go w radościach przemijających, w przygodach bez powrotu, w pustym konformizmie. Patrzcie w górę! Mierzcie w wieczność!

Na drodze prawdziwej radości, której pragnie wasze serce, niech Was prowadzi Maryja, Matka Jezusa, Matka Franciszka i wszystkich świętych […] Maryja, „Światło w ciemnościach”, niech oświeci umysły i sumienia ludzi światłem prawdy i miłości. Niech oświeci w sposób szczególny Was, drodzy młodzi, którzy jak Franciszek wzywacie ufnie Dziewicy, Matki Kościoła i modelu jego wiecznej młodości".

O Święty Franciszku, stygmatyku z La Verna,

świat tęskni za Tobą jako ikoną Jezusa Ukrzyżowanego.

Potrzebuje twojego serca otwartego ku Bogu i ku człowiekowi,

twoich stóp bosych i zranionych, twoich rąk przebitych i błagających.

Tęskni za twoim głosem słabym, ale mocnym potęgą Ewangelii.

Pomóż, Franciszku, dzisiejszym ludziom rozpoznać zło grzechu

i szukać oczyszczenia z niego w pokucie.

Pomóż im wyzwolić się z samych struktur grzechu, które uciskają dzisiejsze społeczeństwo.

Ożyw w świadomości rządzących naglącą potrzebę pokoju w narodach i pomiędzy ludami.

Wlej w młodych twoją świeżość życia, zdolną stawić czoła zasadzkom wielorakich kultur śmierci.

Dotkniętym przez wszelkiego rodzaju zło przekaż, Franciszku, radość umiejętności przebaczenia.

Wszystkim ukrzyżowanym przez cierpienie, głód i wojnę otwórz na nowo bramy nadziei. Amen.Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij