Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Lublin

16.04.2015

Historia

LublinFranciszkanie (OFMConv) w XVII w. mieli w Lublinie jeden kościół i jeden klasztor. Dziś mają aż trzy klasztory, choć żadnego kościoła, ale wtedy zakonnicy byli powszechnie znani, a dziś niekoniecznie. Dlaczego? Przyczyny tego stanu rzeczy na pewno nie należy upatrywać w tym, że od tamtego czasu miasto niesłychanie się rozrosło, a liczba ludności wielokrotnie się powiększyła.

Na utratę popularności franciszkanów wśród lublinian niewątpliwie miała wpływ kasacja na 140 lat ich kościoła i klasztoru z powodu braku zakonników. Miała ona miejsce w roku 1817. Jednak dziś rzeczywistym powodem braku znajomości synów św. Franciszka w stolicy Lubelszczyzny jest zmiana charakteru ich obecności po powrocie do miasta.

Kiedy zakonnicy powtórnie pojawili się na ulicach Lublina istniał już wówczas Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wyżsi przełożeni (prowincjałowie) zaczęli kierować do Lublina zakonników nie do pracy duszpasterskiej, ale na studia specjalistyczne, przygotowując w ten sposób kadry profesorskie do seminariów w Łodzi i w Krakowie. Dziś niektórzy bracia są również pracownikami naukowo-dydaktycznymi i kierownikami katedr KUL-u (o. prof. dr hab. Leon Dyczewski - socjolog, założyciel i dyrektor Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa; o. prof. dr hab. Celestyn Napiórkowski - mariolog, metodolog teologii i ekumenista; o. prof. dr hab. Iwo Zieliński - filozof).

Obecnie każda z trzech polskich prowincji franciszkanów (krakowska, warszawska i gdańska) ma w Lublinie swój dom studiów, w których mieszkają wykładowcy i studenci z tego Zakonu (przy ulicach Parysa, Pszennej i Wieniawskiej).

Jednak nauka nie należy do jedynych obowiązków franciszkanów. Bracia z prowincji warszawskiej prowadzą kaplicę, w której każdego dnia sprawują dla wiernych Eucharystię i służą w konfesjonale. Wystrój miejsca kultu zaprojektował i wykonał zakonnik o wyjątkowych zdolnościach artystycznych, który na co dzień jest wykładowcą filozofii na KUL-u, o. prof. Iwo Zieliński. Bracia z pozostałych domów, pamiętając także o swym powołaniu duszpasterskim, podjęli się posług dla sióstr zakonnych z terenu Lublina i okolic. Prowadzą dla nich dni skupienia, głoszą rekolekcje, konferencje i spowiadają. Również w miarę możliwości w ciągu roku lubelscy franciszkanie udają się w różne miejsca Polski i za granicę, aby głosić nauki rekolekcyjne, misyjne, a w okresie wakacyjnym zastępować innych kapłanów w ich obowiązkach oraz prowadzić piesze pielgrzymki.

Ponadto w klasztorze franciszkanów prowincji krakowskiej (tytuł: bł. Jan Duns Szkot, kanoniczna erekcja klasztoru: 4 listopada 1996 r.) pod okiem pastoralisty - o. dra Marka Fiałkowskiego - każdego roku powstają Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie na użytek współbraci pracujących przy parafiach w Polsce i poza jej granicami. Innym zainteresowanym są one także udostępnione w internecie na klasztornych stronach, na których można również dowiedzieć się więcej i dokładniej o życiu i działalności tych braci.

Obecnie w dawnym kościele franciszkanów w Lublinie pracują księża salezjanie, którzy w okresie międzywojennym odkupili go od przedsiębiorczego Żyda, który w tym czasie prowadził w nim swoje interesy. W 1976 r. przy tym kościele ordynariusz lubelski utworzył liczącą 10 tys. wiernych parafię, nazywaną "Na Kalinowszczyźnie".

Klasztor pw. bł. Jana Dunsa Szkota

ul. Parysa 40 
20-712 LUBLIN 
tel/fax. 81 526 75 60 
e-mail: jdszkot@franciszkanie.pl 
www.lublin.franciszkanie.plTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij