Franciszkanie.pl - serwis informacyjnyFranciszkanie.pl - serwis informacyjny

Lublin. O. Łukasz Samiec doktorem teologii dogmatycznej.

23.09.2016 admin .

Lublin | Klasztor bł. Jana Dunsa Szkota

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie franciszkanin o. Łukasz Samiec obronił rozprawę doktorską, którą napisał na seminarium z hermeneutyki teologicznej pod kierunkiem ks. dra hab. Grzegorza Bartha.

Praca zatytułowana „Maryja i 'preferencyjna opcja na rzecz ubogich'. Projekt soteriologii profetycznej w świetle teologii latynoamerykańskiej” została wysoko oceniona przez recenzentów.

Jezuita z Warszawy, ks. prof. PWTW dr hab. Dariusz Gardocki podkreślił, że rozprawa „jest oryginalnym studium i stanowi opracowanie tematu mało znanego nie tylko w Polsce, lecz także w Europie”.

„Wielkim walorem pracy jest to, że jest ona oparta na bogatym materiale źródłowym, obcojęzycznym, rzetelnie przedstawionym i analizowanym przez doktoranta, jak i na istniejących w polskiej literaturze przedmiotu opracowaniach zagadnień przez niego poruszanych. Świadczy to o szerokiej znajomości przez doktoranta literatury przedmiotu i o tym, że swobodnie porusza się po obszarach literatury obcojęzycznej, zwłaszcza hiszpańsko i portugalskojęzycznej, mało znanej w polskiej refleksji teologicznej, co niewątpliwie stanowi zaletę przedstawionej przez niego rozprawy doktorskiej” – publicznie uzasadniał naukowiec.

„Tym samym Autor wyświadczył dużego dobrodziejstwa teologii w Polsce” - dodał.

Jezuita docenił także fakt, że franciszkanin podjął się opracowania i usystematyzowania niełatwej i nierzadko budzącej kontrowersje problematyki poruszanej przez teologię wyzwolenia.

W podobnym tonie wypowiadał się drugi recenzent - ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec z Wrocławia. Jego zdaniem „rozprawa wnosi nowe spojrzenie na tradycyjne kwestie teologiczne i daje nowe inspiracje w refleksji teologicznej poprzez interesujące połączenia różnych zagadnień”.

„Ojciec Łukasz Samiec podjął się trudnej pracy badawczej (...). Autor osiągnął swój cel” – stwierdził.

Praca składa się z trzech części i sześciu rozdziałów.

Część pierwsza diagnozuje źródło ucisku (ubóstwa). Dokonuje jego krytycznej analizy, a także, zestawiając go w formie antytezy, określa paradygmat wolności chrześcijańskiej, którego Maryja jest symbolem.

Druga część jest próbą odnalezienia analogicznej sytuacji w wierze biblijnej i postawie Maryi, zestawienia z nimi wyjściowego problemu oraz dokonania ich konfrontacji.

Trzecia część ukazuje konsekwencje napięcia dla chrześcijan żyjących w latynoamerykańskiej rzeczywistości.

Autor rozprawy zauważa, że Polska i kraje Ameryki Łacińskiej posiadają w swojej historii wiele elementów wspólnych albo podobnych. Są nimi m.in. doświadczenie ucisku i poniżenia etc.

„We wszystkich wyżej wymienionych sprawach lud, zarówno w Polsce, jak i na kontynencie latynoamerykańskim, w Maryi upatrywał wspomożenia” - twierdzi doktor teologii dogmatycznej.

O. Łukasz wykazuje, że Kościół w Ameryce Łacińskiej, decydując się na 'preferencyjną opcję na rzecz ubogich', osiągnął to, czego nie udało się osiągnąć w wielu miejscach, a mianowicie zintegrowania całej wspólnoty Kościoła, w której lud wierny, katechiści, osoby konsekrowane, teologowie, kapłani i biskupi mówią jednym głosem, równocześnie słuchając siebie nawzajem.

O. Łukasz Samiec (l. 34) urodził się w Legnicy. Do zakonu franciszkanów wstąpił po maturze. Po studiach filozoficznych w Krakowie i teologicznych w Cochabambie (Boliwia) w roku 2009 przyjął święcenia kapłańskie i pracował na misjach w Paragwaju.

Ponadto franciszkanin skończył studia podyplomowe w zakresie edytorstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL i licencjacko-doktoranckie w zakresie teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii KUL. Odbył też staż naukowo-dydaktyczny na Papieskim Uniwersytecie Katolickim „Javeriana” w Bogocie (Kolumbia).

Zakonnik jest autorem wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, zarówno w języku polskim, jak i hiszpańskim. Należy do Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce i Towarzystwa Teologii Latynoamerykańskiej i Indiańskiej „Amerindia”.

jmsTa strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.
Zamknij